Home / Tekst / Poučne priče / Čovjek koji je posudio hiljadu zlatnika

Čovjek koji je posudio hiljadu zlatnika

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, spomenuo jednog Izraelćana koji je zamolio drugog da mu posudi hiljadu dinara, pa je taj odgovorio:

–    Dovedi mi svjedoke da posvjedoče! On mu reče:

–     Allah je dovoljan kao svjedok. Onda mi dovedi žiranta!- reče mu on. Allah je dovoljan kao žirant!- odgovori. Istinu si rekao- reče drugi, te mu posudi novac do određenog roka. Ovaj uze novac te ode na put morem. Nakon obavljenog posla potraži lađu kojom će se vratiti kući do određenog roka za vraćanje duga ali ne nađe ni jednu. Onda uze jedno drvo u kojem napravi otvor te u njega stavi hiljadu dinara i pismo za čovjeka koji mu je posudio novac, te začepi taj otvor. Drvo odnese do mora te reče:

–     Gospodaru moj Ti znaš da sam tražio od toga i toga da mi posudi hiljadu dinara, pa je on zatražio da neko garantuje a ja sam rekao da je Allah dovoljan za to, i on je time bio zadovoljan. Tražio je i svjedoke pa sam rekao da je Allah dovoljan kao svjedok, pa je i time bio zadovoljan. Ja sam se trudio da nađem lađu kako bih mu vratio dug ali nisam uspio, pa ostavljam ovo drvo Tebi na čuvanje. Potom ga baci u more i ponovo ode tražiti lađu kojom bi se vratio u svoje mjesto. Čovjek koji mu je posudio novac izašao je da vidi je li došla kakva lađa sa onim što je pripadalo njemu kad spazi upravo ono drvo u kome je bio novac, te ga izvadi za drva svojoj porodici. Kada je iscijepao drvo nađe novac i pismo. Nakon određenog vre­mena dođe onaj koji je od njega uzeo novac i donese hiljadu dinara, te reče:

–    Tako mi Allaha, neprestano sam tražio lađu kako bih ti donio tvoj novac ali ne nađoh ni jednu prije ove kojom sada dođoh. Ovaj drugi ga upita:

–    Da li si ti meni nešto poslao? On odgovori:

–    Ja te obavještavam da nisam našao nijednu lađu prije ove kojom sam došao! Ovaj drugi mu odgovori:

–    Allah je dostavio za tebe ono što si poslao u drvetu, pa možeš mirno otići sa tih hiljadu dinara.”

(Hadis bilježi Buharija)

About Islam

Pogledaj takođe

Moja priča “O Islamu”

–  Italijanski naučnik dr. Emanuel  Gul „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne baš tipičan. …