Home / Tekst / Ostalo (txt) (page 2)

Ostalo (txt)

Da li je islam vjera stagnacije i zašto su današnji muslimani zaostali?

Muslimani su nekada nosili baklju upute i znanja dok je Zemlja tumarala tminama neznanja. Muslimani su postavili terazije pravde dok su ostali narodi dizali bič tiranije. Muslimani su proglasili ravnopravnost u vremenu kada su ljudi obožavali svoje kraljeve i prvake. Muslimani su oživjeli srca vjerovanjem, razum znanjem i sve ljude …

Read More »

Da li je islam vjera nasilja i da li su muslimani teroristi?

Uprkos podacima da je islam vjera koja se najbrže širi, islam je vjera o kojoj ljudi gaje najviše predrasuda i zabluda. Islam se nalazi na meti svih vrsta medija. Mediji svakodnevno pokušavaju namjerno diskreditovati islam, najčešće izvrćući činjenice, i izvještavajući o nekim “muslimanskim” teroristima, posmatrajući izolovane slučaje, koji uglavnom nemaju …

Read More »

Višeženstvo u islamu i ženidba Poslanika ﷺ sa mladom Aišom

Kada prenosimo poruke islama, nije dovoljno samo navoditi pozitivne stvari koje su opšteprihvaćene. Većina nemuslimana danas ima određenu dozu odbojnosti prema islamu, jer u njihovoj podsvijesti postoji nekoliko pitanja na koja oni nisu dobili adekvatan odgovor. Kada im pričate o lijepim osobenostima islama, složit će se sa vama. Međutim, istovremeno …

Read More »

Mudrost propisa i univerzalni odgovor

Nerijetko možemo naići na ljude koji pitaju: “Zašto je Allah propisao abdest na takav način”, ili “Zašto podne-namaz ima četiri rekata”, ili “Zašto je Allah propisao ovo, zašto je Allah propisao ono, šta je mudrost toga i toga” i tome slično. Propisi islama mogu se podijeliti na: – One propise …

Read More »

Ljepote savršene vjere – islama

Jedna od karakteristika vremena u kojem živimo je borba protiv islama i muslimana. Nastoji se dokazati da je islam zaostao, da nije za naprednu civilizaciju i sl. Naravno da se ovo “dokazivanje” ne vrši ni sa čim drugim osim s lažima na islam i islamski vjerozakon – Šerijat. Međutim, svako …

Read More »

Nepobitni dokazi da je Muhammed ﷺ Božiji Poslanik

Prije nego započnemo ovo poglavlje, posebno me dojmila priča jednog mladog hrišćanina iz Amerike, koji je nakon što je pročitao Kur’an, otišao odmah da prihvati islam. Imam mu je rekao da mora potvrditi dvije stvari: da postoji samo Jedan istinski Bog i da je Muhammed ﷺ Božiji poslanik, a onda …

Read More »

Nepobitni dokazi da je Kur’an Božija riječ

Kur’an je Božiji govor, objavljen posljednjem Božijem poslaniku, Muhammedu ﷺ preko meleka (anđela) Džibrila u periodu od 23 godine, kao Uputa cijelom čovječanstvu do kraja svijeta. Usmeno i pismeno je sačuvana svaka riječ i svako slovo i tako preneseno do dana današnjeg. Već smo spomenuli da je Božija mudrost iziskivala …

Read More »

Kako da znamo koja je vjera ispravna?

Vjera u Boga je prirodno i normalno stanje čovjeka. Direktor i profesor Thrive centra za ljudski razvoj i bivši viši istraživač Oxford Univerziteta, doktor psihologije Justin Barrett, između ostalih sociologa i antropologa, tvrdi da djeca imaju prirodnu i osnovnu poziciju da vjeruju u Boga te da bi djeca ostavljena na …

Read More »

Jedini način za postizanje uspjeha i sreće jeste slijeđenje Upute

Uzvišeni Stvoritelj je sve stvorio sa svrhom i svim stvorenjima obezbijedio uputu pomoću koje izvršavaju ono zbog čega su stvoreni. Svi zakoni kojima je Stvoritelj uredio svemir govore nam da On nije nijedan atom ostavio bez upute, jer svaki atom, svaki molekul, svaka planeta i sve u svemiru se pokorava …

Read More »