Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahovo svojstvo života

Allahovo svojstvo života

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

“Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali!” (El-Furkan, 58.)
tj. u svim segmentima života budi onaj koji se oslanja na Vječnog, Živog, Gospodara svih stvari i njihovog Posjednika. U životu se postavi tako da On bude tvoje najveće blago i tvoje utočište, On ti je, zaista, dovoljan i tvoj je pomagač.

“…i veličaj Ga, i hvali!”, tj. istodobno Ga hvali i veličaj. Zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: “Slava Tehi, o moj Bože, Gospodaru naš, Tebi hvala!”, tj. iskreno Njega obožavaj i na Njega se oslanjaj. (Ibn Kesir, Tefsir.)

Jedna od definicija oslanjanja na Allaha – tevekkula jeste: “Istinsko oslanjanje srca na Allaha, tebareke ve te’ala, prilikom pribavljanja koristi ili izbjegavanja štete, u svim dunjalučkim i ahiretskim stvarima, prepuštajući sve stvari Allahu – čvrsto vjerujući da niko ne može dati korist, niti otkloniti nedaću osim Allaha.” Imam Ahmed, rahimehullah, rekao je: Tevekkul je aktivnost srca.”

Tevekkul, oslonac na Allaha, je jedna vrsta ibadeta, koji je vadžib, obaveza svakog pojedinca. Primjena tevekkula nije u oprečnosti sa uzrocima preko kojih je Allah, dželle ve ‘ala, odredio da se odvijaju Allahovi zakoni, jer Allah je naredio da se ti uzroci uzmu u obzir zajedno sa tevekkulom. Ukazivanje na činjenicu da Allahu, subhanehu ve te’ala, pripada savršeno svojstvo vječnog života, jasno upućuje na to da je On jedini zaslužan da se na Njega, dželle dželaluhu, oslanjaju stvorenja. Ne postoji stvorenje vječnog života. Svakom stvorenju određena je smrt, tako da nakon njihove smrti i nestanka, propada i onaj koji se oslanjao na stvorenja.

Ajet potvrđuje svojstvo Allahovog savršenog života, a odbacuje i negira svojstvo smrti.
U ajetu je spomenuta potvrda i negacija osobina (života i smrti).

_________________________________________

Iz knjige: Svojstva Milostivog – Sanel Ramić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …