Home / Tekst / Odgovori na zablude o islamu / 5. Rekli su o Islamu: Aleksandar Sergejevič Puškin – ruski književnik

5. Rekli su o Islamu: Aleksandar Sergejevič Puškin – ruski književnik

Bio je ruski književnik. Mnogi ga smatraju za najboljeg ruskog pjesnika i oca moderne ruske književnosti. Također, on se smatra utemeljiteljem savremenog književnog ruskog jezika. Pradjed po majci mu bio je Afrikanac, Ibrahim Petrovič Hanibal, koji je postao pitomac Petra I, a zatim vojni inžinjer i general. „Puškinova djela doprinijela su značajnom povećanju interesa za Kur’an u najširem krugu ruskih čitalaca.”[1] Puškin je napisao pjesmu Пророк (Poslanik), inspirisanu poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, a 1824. godine napisao je pjesmu Подражаний Корану, (Predstavljanje Ku’rana), u kojoj je napisao:

„Uzmi hrabrost onda, a prezri obmanu

Radosno pratite puteve pravednosti

Voli siročad i moj Kur’an

Drhteći stvorenja plaču.”[2]

Zatim je napisao:

 „Molite se stvoritelju, on je moćan

On vlada vjetrom u sparnom danu

Na nebo oblake šalje;

Daje tlu šumsku sjen.

On je miljenik, on je Muhammed,

Otvorio je sjajni Kur’an

Da se okrenemo i mi ka svjetlu

I neka padne s očiju magla.”[3]


[1] http://ru.wikipedia.org/wiki/ Переводы_ Корана_ на_ русский_ язык

[2] A. S. Puškin, „Подражания Корану“, dio I strofe, štampano u kolekciji 1826. god.

[3] Isto, dio V strofe

Iz knjige: 100 svjetskih velikana o Islamu

 

About Islam

Pogledaj takođe

11. Kazali su o Islamu: Edward Denison Ross – britanski orijentalista i jedan od vodećih svetskih lingvista

Kazao je: „Dobro je za sve one koji proučavaju Kur’an da shvate da njegov tekst …