Home / Tag Archives: slajd (page 5)

Tag Archives: slajd

Zbog čega je post propisan?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #2 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. U Allahovom vjerozakonu postoje tajne, u Njegovim propisima sadržane su mudrosti, a u onome što je stvorio postoje veliki ciljevi. Nekada te tajne, mudrosti i ciljeve, ljudski razum može dokučiti, …

Read More »

23. Oslobađanje duše pokornošću Allahu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 23 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Malika, Harisa b. Asima el-Eš’arija, radijallahu anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čistoća je pola vjere. Riječi ‘el-hamdu lillah’ pune tereziju, a riječi subhanallahi vel-hamdu lillahi’ pune ono što je između …

Read More »

22. Ko se može nadati Džennetu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 22 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha el-Ensarija, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem klanjao samo propisane namaze, postio ramazan, smatrao dozvoljenim ono što je dozvoljeno, i smatrao zabranjenim …

Read More »

Poslanikova uputstva vezana za post

Imanske poruke postačima. Lekcija  #1 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Rekao je Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu mnogo je činio različite vrste ibadeta. Džibril bi ga u tom mjesecu podučavao Kur’anu. Kada …

Read More »

Neke osobine Allahovih evlija

Osobine koje krase evliju uistinu su dragocjene i na svakoj od osobina koje ćemo navesti treba da se zahvali Allahu, jer mu je time Gospodar ukazao veliku blagodat, a onaj kome nedostaju ove osobine, treba da poradi na sebi i da se potrudi da ih stekne i razvije. 1. Ihlas …

Read More »

Svojstvo dva oka Milostivog

U prethodnim poglavljima pojasnili smo da sljedbenici zablude negiraju Allahu, tebareke ve te’ala, uzvišena i savršena svojstva, shodno tome i svojstvo dva oka, smatrajući da potvrđivanje ovog svojstva predstavlja poistovjećivanje Uzvišenog Stvoritelja sa stvorenjima. Tako mu’atilli, poput džehmija i mu’tezila, negiraju svojstvo vida i svojstvo dva oka i tvrde da …

Read More »

21. Vjerovanje i ustrajnost

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 21 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Amra – ili Ebu Amre – Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anh, da je rekao: “Allahov poslaniče, reci mi o islamu govor nakon kojeg mimo tebe neću morati nikoga više pitati.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu …

Read More »

20. Stid je od imana

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 20 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Mes’uda Ukbe b. Amra el-Ensarije el-Bedrije, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoċeš.’” Bilježi ga Buhari. …

Read More »

19. Vjerovanje u Allahovu odredbu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 19 Tekst hadisa Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Jednog dana sam bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: ‘Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati; čuvaj Allaha, imat ćeš …

Read More »

Allahovo svojstvo dvije ruke

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ “Šta te navelo (o Iblise) da se ne pokloniš onome koga sam sa Svoje dvije ruke stvorio?” (Sad, 75) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ …

Read More »