Home / Tag Archives: slajd (page 5)

Tag Archives: slajd

Ramazan je mjesec noćnog namaza

Imanske poruke postačima. Lekcija  #6 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni veli: „O ti, umotani! – probdij noć, osim maloga dijela; polovinu njezinu ili malo manje od nje; ili malo više od nje, i izgovaraj Kur’an pažljivo.“ (El-Muzzemmil, 1-4) …

Read More »

Ramazan je škola dobrote i humanosti

Imanske poruke postačima. Lekcija  #5 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „A za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha.“ (El-Muzzemmil, 20) „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije …

Read More »

Glas postača

Imanske poruke postačima. Lekcija  #4 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Postači imaju poseban zvuk i glas, koji je veličanstven, izrazito cijenjen i trajan. Postači najviše spominju Allaha kroz izgovaranje subhanallah, la ilahe illellah, Allahu ekber, oni najviše traže oprosta od …

Read More »

Kur’an i ramazan

Imanske poruke postačima. Lekcija  #3 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Kur’an voli ramazan i ramazan voli Kur’an. Oni su veoma bliski i dragi prijatelji. Allah Uzvišeni kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan …

Read More »

Zbog čega je post propisan?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #2 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. U Allahovom vjerozakonu postoje tajne, u Njegovim propisima sadržane su mudrosti, a u onome što je stvorio postoje veliki ciljevi. Nekada te tajne, mudrosti i ciljeve, ljudski razum može dokučiti, …

Read More »

23. Oslobađanje duše pokornošću Allahu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 23 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Malika, Harisa b. Asima el-Eš’arija, radijallahu anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čistoća je pola vjere. Riječi ‘el-hamdu lillah’ pune tereziju, a riječi subhanallahi vel-hamdu lillahi’ pune ono što je između …

Read More »

22. Ko se može nadati Džennetu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 22 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha el-Ensarija, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem klanjao samo propisane namaze, postio ramazan, smatrao dozvoljenim ono što je dozvoljeno, i smatrao zabranjenim …

Read More »

Poslanikova uputstva vezana za post

Imanske poruke postačima. Lekcija  #1 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Rekao je Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu mnogo je činio različite vrste ibadeta. Džibril bi ga u tom mjesecu podučavao Kur’anu. Kada …

Read More »

Neke osobine Allahovih evlija

Osobine koje krase evliju uistinu su dragocjene i na svakoj od osobina koje ćemo navesti treba da se zahvali Allahu, jer mu je time Gospodar ukazao veliku blagodat, a onaj kome nedostaju ove osobine, treba da poradi na sebi i da se potrudi da ih stekne i razvije. 1. Ihlas …

Read More »

Svojstvo dva oka Milostivog

U prethodnim poglavljima pojasnili smo da sljedbenici zablude negiraju Allahu, tebareke ve te’ala, uzvišena i savršena svojstva, shodno tome i svojstvo dva oka, smatrajući da potvrđivanje ovog svojstva predstavlja poistovjećivanje Uzvišenog Stvoritelja sa stvorenjima. Tako mu’atilli, poput džehmija i mu’tezila, negiraju svojstvo vida i svojstvo dva oka i tvrde da …

Read More »