Home / Tag Archives: slajd (page 5)

Tag Archives: slajd

Ramazanska sjećanja

Imanske poruke postačima. Lekcija  #14 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Muslimani se u ramazanu prisjećaju najljepših sjećanja, među kojima je i objava Kur’ana koji je mudra opomena. Allah Uzvišeni kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz …

Read More »

Greške koje čine neki postači

Imanske poruke postačima. Lekcija  #13 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Mnogi postači ne izučavaju propise svoje vjere, a među tim propisima je i post. Mnogi od njih ne znaju šta kvari post, šta umanjuje njegovu vrijednost, šta ga poništava, koji …

Read More »

Kako posti stomak?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #12 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Hrana ostavlja trag na čovjekov život i njegovo ponašanje. Zbog toga, Uzvišeni Allah naređuje poslanicima: „O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite.“ (El-Mu’minun, 51) Obraćajući …

Read More »

Kako posti uho?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #11 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“ (El-Isra, 36) Uho će biti odgovorno …

Read More »

Kako posti oko?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #10 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Oko također može postiti, a to je veoma bitna vrsta posta. Post oka ogleda se u obaranju pogleda od svega što je zabranjeno i u čemu je razvrat i grijeh. …

Read More »

Objavljivanje Kur’ana i njegovo sakupljanje (hadisi)

Hadis: Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: “Uzvišeni je Allah Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stalno spuštao objavu, a najviše mu je objavljivao preda samu smrt.” (Muttefekun alejhi) Objašnjenje: Allah Uzvišeni je intenzivirao spuštanje objave Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pred njegovu smrt kako bi se …

Read More »

Kako posti jezik?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #9 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Jezik ima svoj posebni post, poznat onima koji se okreću od besmislica. Post jezika traje uvijek, u ramazanu i van njega, ali se jezik u ramazanu posebno čisti i odgaja. …

Read More »

Kako posti srce?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #8 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.“ (Et-Tegabun, 11) Uputa srca je temelj svakoj drugoj uputi i osnov svakom postupku. U ispravnoj predaji prenosi se …

Read More »

Kur’ansko kazivanje o kravi

“A kada je Musa rekao narodu svome: ‘Allah vam naređuje da zakoljete kravu’, oni upitaše: ‘Zbijaš li ti to s nama šalu?’ ‘Ne dao mi Allah da budem neznalica!’, reče on. ‘Zamoli Gospodara svoga, u naše ime’, rekoše, ‘da nam objasni kojih godina ona treba biti.’ ‘On kaže’, odgovori on, …

Read More »

Islamska kuća u ramazanu

Imanske poruke postačima. Lekcija  #7 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili – ili onaj koji je …

Read More »