Home / Tekst / Odgovori na zablude o islamu

Odgovori na zablude o islamu

Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najavile su prijašnje knjige

Pod prijašnjim knjigama podrazumijevam svjedočenja u Tevratu, Indžilu i drugim prijašnjim objavama koje su kazivale o istinitosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i o njegovom nadnaravnom djelu– mudžizi (Kur’anu). Uzvišeni je o tome rekao: „On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih…“ (Prijevod značenja Eš-Šu’ara, 196.) Imam El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, …

Read More »

Zašto Islam?

     Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer je to pravo prirodno verovanje od Boga, stečeno rođenjem svake osobe i izvorni trag u svakoj ljudskoj duši kada se rodi.       Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer je Allah zapečatio i njime zamenio sve prethodne poruke. Allah poručuje svim ljudima …

Read More »

21. Kazali su o Islamu: George Alfred Leon Sarton, 1884–1956

George Alfred Leon Sarton, 1884–1956 Belgijsko-američki hemičar i istoričar koji se smatra utemeljivačem discipline istorije nauke. Njegovo najznačajnije delo  jeste “Uvod u istoriju nauke” koje se sastoji od tri toma i 4296 stranica. U svom delu The Life of Science (Život Nauke), o poslaniku Muhammedu, alejhi selam, napisao je: „Oko 610. …

Read More »

20. Kazali su o Islamu: Dr John Wiliam Draper, 1811–1882

Dr John Wiliam Draper, 1811–1882. Američki, (Englez po rođenju), naučnik, filozof,  lekar, hemičar, istoričar i fotograf. Godine 1840. Drejper je postao prvi čovek koji je uradio fotografije astronomskih objekata pa se smatra prvim astrofotografom u svetu. Bio je prvi predsednik Američkog hemijskog društva od 1876. do 1877. god. i osnivač Njujorškog …

Read More »

SVE ZABLUDE O ISLAMU: Ovih 9 stvari nemaju veze sa muslimanskom verom!

Čini se da je zapadnom svetu neophodno da uvek ima nekog neprijatelja prema kome mora da se određuje i determiniše. Donedavno, bio je to “komunistički” Sovjetski Savez, a vakuum nakon njegovog rušenja vrlo su brzo popunili muslimani, zahvaljujući svojim najekstremnijim elementima. Da međutim islam kao religija nema neposredne veze sa …

Read More »

19.Kazali su o Islamu: Michael H. Hart

Američki astrofizičar i pisac. Doktorirao je astronomiju na Princeton Univerzitetu  1972. god. Bio je istraživač Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja, Goddard Space Flight Center, i Karniedž institucije za nauku. Bio je profesor na Univerzitetu Maryland, Univerzitetu Trinity i Fakultetu Anne Arundel Community. Kada je Majkl Hart hteo svetu da predstavi …

Read More »

Podlo sumnjičenje u poslanstvo Muhammeda – alejhi selam

 Muhammed, alejhi selam, je samo društveni reformator!? Zapadni orijentalisti su uložili mnogo truda u širenju iluzornog sumnjičenja iz zlobe prema islamu i muslimanima, a islam su istraživali kroz izreke njihovih neprijatelja. Oni smatraju, kao i oni koji ih slede, i koji su obmanuti rečima orijentalista, da Muhammed, alejhi selam, nije …

Read More »

OŽIVLJAVANJE ISUSOVIH UČENJA U ISLAMU

20. napuštenih biblijskih učenja Isusa  Hrista koja su oživljena u Islamu         Svi poslanici su bili poslati sa istom porukom: monoteizam tj. obožavanje jednog Boga, svedočenje vrhovne vlasti Njegovih atributa kao i njegove jednoće u suštini.       Međutim, njihove poruke se mogu razlikovati u pogledu zakonodavstva (ar. šerijata), na …

Read More »

Da li se Islam širio mačem?

Islam je kao monoteistička vjera ponovo obnovljen od jedne jedine osobe – poslanika Muhammeda. Nekolicina njegovih sljedbenika bila je siromašna i nejaka. Vjerovanje je u srcu i sa ubjeđenjem, a ne postiže se silom ili mačem. Islam se u Medini među Arapima proširio lijepim i mudrim propovijedanjem a ne silom …

Read More »