Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Veličanje Allahovih propisa

Veličanje Allahovih propisa

Veličanje Allahovih propisa biva sa tri stvari:

1. Nepopuštanje;
2. Nepretjerivanje;
3. Neulaženje u mudrosti propisa.

Prva: Nepopuštanje, a u to spada traženje olakšica i traženje načina da se oslobodi od onoga što je Allah Uzvišeni propisao, na bilo koji način, govorom bilo koga. Makar to bile riječi nekog od učenjaka koji je pogriješio, riječi kojima niko od učenjaka nije pridao pažnje i koje su žestoko ukorili, jer onaj ko veliča Allaha i Njegove propise neće tražiti načina da se oslobodi od toga, nego će tražiti načina kako da to ispuni, i ispuni uzvišeni propis Gospodara svoga.

Druga: Nepretjerivanje, a u to dolazi dodavanje na vjeru bilo čega što nam Allah Uzvišeni nije propisao i čemu nas nije podučio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer onaj ko veliča Allahove propise neće mijenjati iste, zbog velikog stepena i mjesta koje ti propisi imaju kod njega, nego će ih se pridržavati maksimalno i dosljedno, i zbog toga neće tražiti za njih zamjenu, izmjenu niti dodatak.

Treća: Neulaženje u mudrosti propisa. Neki ljudi su pomislili da propisi postoje zbog samo određenih mudrosti koje su im oni pripisali, ili koje im je Allah pripisao, pa ako nestane ta mudrost ili ako se ta mudrost može dostići na drugi način dokidaju i ostavljaju te propise, dok onaj ko veliča Allahove propise i Allaha zna da je Uzvišeni Allah onaj koji najbolje zna i koji je najmudriji, te činjenica da je tu stvar zbog toga propisao ukazuje da se iza toga kriju mnoge mudrosti koje ljudi ne mogu spoznati. A da nema druge mudrosti, osim da je to ispit ljudima dovoljan je to razlog da se robovi pridržavaju tih propisa.

Poniznost prema Allahovim propisima i veličanje istih je dio poniznosti prema Allahu i veličanja Njega, a neće rob veličati Allaha dok ne spozna Njegovu veličinu, a svoju slabost.

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …