Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Veličanje Allaha

Veličanje Allaha

To biva sa svime što podrazumijeva veličanje:

• Potvrđivanje Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava onako kako Njemu dolikuje.

• Pritvrđivanje Njegovog savršenstva i negiranje da ima sudruga u tom savršenstvu.

• Vjerovanje da je On Stvoritelj svega, da On svime upravlja, i da se ništa ne dešava osim Njegovom voljom.

• Veličanje Njegovih imena, svojstava i djela.

• Lijepo mišljenje o Allahu.

• Lijepo mišljenje o Allahovoj knizi – Kur’anu i da je to knjiga koja je uputa i pojašnjenje, kojoj je zabluda i greška strana.

• Vjerovanje da ništa ne može biti ni blizu Njegovog stepena, a kamoli na Njegovom stepenu, bilo da se radi o najboljem poslaniku, ili najboljem meleku, ili najboljem evliji.

• Upućivanje svih vrsta ibadeta samo Njemu od dove, kurbana, straha, nade, oslonca, traženja pomoći, itd.

• Ne zaklinjanje nečim mimo Allaha i ne zaklinjanje Allahom osim radi velikih i bitnih stvari, te ispunjavanje zakletve ako se donese.

• Iščekivanje Njegove pomoći prilikom nedaće.

• Ne gubljenje nade u Njegovu milost i udaljavanje od osjećaja sigurnosti od Njegove kazne.

• Veličanje onoga što je On veličao ili naredio da se veliča.

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …