Home / Tekst / Poučne priče / Siromašni namjesnik i kesa zlatnika

Siromašni namjesnik i kesa zlatnika

Se’id ibn ‘Amir, r.a., je bio jedan od najpobožnijih i najskromnijih ashaba. Halifa Omer ibnul-Hattab, r.a., ga je pozvao i ponudio mu da ga postavi za namjesnika pokrajine Hims, što je Se’id ibn ‘Amir, r.a., odbio. Omer mu reče:

“Zar ćete hilafet i emanet obaveza koje on sa sobom nosi okačiti na moj vrat, a mene napustiti?! Ne, tako mi Allaha.”

Se’ id nije imao drugog izbora, već se zaputi sa svojom suprugom ka Himsu, gdje je od prvih dana svog službovanja u svojstvu namjesnika te pokrajine činio razne hajrate i sva sredstva koja su mu bila na raspolaganju trošio za opće dobro svih stanovnika. Njegova supruga ga upita zbog čega to čini, a on joj odgovori da su tako postupali ashabi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa i on želi da nastavi njihovim stopama i da tako sve do svoje smrti ostane dosljedan u slijeđenju sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada je Omer, r.a., stigao u Hims, naredio je da mu se donese spisak imena siromašnih u toj pokrajini, a kada su mu donijeli taj spisak, ugleda ime Se’ida ibn ‘Amira pa upita: “Ako je ovaj Se’ id ibn ‘ Amir?” “Naš emir ( namjesnik)”, odgovoriše.

Halifa ponovo upita: “Zar je vaš namjesnik siromah?” “Da”, odgovoriše. “Šta je s njegovom plaćom i ostalim primanjima?”, upita Omer. “O vladaru pravovjernih, on ništa ne zadrži za sebe (sve podijeli)”, odgovoriše.

Halifa Omer je zaplakao i naredio da mu se pošalje hiljadu zlatnika. Kada je Se’ id za to saznao, zadrhtao je, a njime je zavladao strah. Supruga ga zapita: “Da li je halifu pogodilo kakvo zlo?”, a njezin muž je samo ponavljao: inna lillahi ve inna ilejhi radži’un (svi smo mi Allahovi i svi se Njemu vraćamo, a te riječi su dio ajeta koje izgovara onaj koga pogodi kakva nesreća).

Na kraju ipak prozbori: “To je ovosvjetsko iskušenje” (novac, bogatstvo), a zatim je poslao da se sav novac podijeli.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Moja priča “O Islamu”

–  Italijanski naučnik dr. Emanuel  Gul „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne baš tipičan. …