Home / Tekst / Prihvatili su islam / 106 razloga zbog kojih smo izabrali Islam !

106 razloga zbog kojih smo izabrali Islam !

 1. Allahovа jednoća:

      Ja sam prihvatio religiju islam jer je islam jedina religija na Zemlji koja snažno propovijeda i poštuje koncept jedinog istinskog Boga. U islamu je smisao jednog Boga veoma jasan i cijela njegova osnova zasniva se na monoteizmu. – Krnelio Sabado, Adam, Filipini.

 1. Bog nema boga:

      Naučila sam da u većini religija svaki bog ima drugog boga iznad sebe. Na primjer, kršćani vjeruju da je Isus bog, ali sam Isus ima Boga koji je superiorniji od njega. U islamu, Bog nema ni oca, ni sina i niko nije superiorniji od Njega. – Lusi Čilumba, Merjem, Zambia.

 1. Allah je veoma važan u islamu:

Značaj Allaha je znatno bitniji za muslimane nego što ijedan bog znači drugim narodima. Shvatila sam da muslimani čuvaju Allaha u svojim mislima sve vrijeme. – Natalia Bricicari, Nura, Moldavija.

 1. Allah me čuje kada ga dozivam:

Nakon izgubljenog posla i samoće u svom radnom kampu, počeo sam tražiti od Allaha onako kako to muslimani od Njega traže, da mi nađe izlaz jer sam imao puno problema kod kuće. Kroz nedjelju dana sam dobio priliku da ponovo započnem sa radom i nastavim sa zarađivanjem novca. – Kanan Kupu, Samir, Indija.

 1. Allah nema slike:

      Prvi put sam saznao da Allah nema slike kada sam bio u džamiji u posjeti za nemuslimane koju je vodilo Odjeljenje za Islamska pitanja. Nakon što sam čuo objašnjenje o Allahu da je On Svemogući, Sveznajući i Svemoćni, prihvatio sam islam. – Manuel Para, Musa, Italija.

 1. Allahova prelijepa imena:

Moj prijatelj mi je ispričao o prelijepim imenima i atributima koje Allah ima, i također mi je objasnio njihova  značenja. Allah ima sve dobre osobine koje se odnose na Njega Samoga. To što je Allah Najmilostiviji, Samilosni me je približilo islamu. – Merilin Gunao, Lejla, Filipini.

 1. Obožavanje Stvoritelja, a ne njegovih stvorenja:

      Sjećam se, dok sam sjedila u Sekciji za nove muslimane, jedan od učitelja mi je objasnio o životu poslanika Ibrahima koji je idolopoklonicima ukazao na pogrešnost obožavanja zvijezdi, Mjeseca i Sunca i ukazao im je da trebaju obožavati Stvoritelja, a ne Njegova stvorenja. – Čandrika Abo, Aiša, Šri Lanka.

 1. Obožavanje ogromnog broja božanstava u mojoj prethodnoj vjeri:

      Obožavali bi hiljade bogova i imali bi drugačije bogove od onih koje su naši roditelji i drugi članovi porodice obožavali. Od početka, ja nisam obožavao ove bogove. Nakon mog dolaska u Dubai, prestao sam da radim bilo šta vezano za moju naslijeđenu vjeru i povjerovao sam u jednog istinitog Boga i napokon sam u islamu našao to vjerovanje u jednog Boga. – Adarš Kumar, Muhamed, Indija.

 1. Allah je sveobuhvatni Bog:

U svakom regionu i mjestu mi imamo različite bogove, dok je kod muslimana, Allah njihov Bog gdje god se oni nalazili. Od Nepala do Indije, od Kašmira do Kanjakumarija, možete napraviti listu od hiljade bogova osim kod muslimana, oni imaju jednog sveobuhvatnog Boga. – Sanjana Sisodija, Asma, Indija.

 1. Bog je jedan u zapovijestima:

U 10 zapovijesti iz Biblije, pomenuto je da je Bog samo jedan i da trebamo da služimo samo Njemu ali mi ne slijedimo ove zapovijesti, dok, međutim, smisao i vjerovanje u jednog Boga na osnovu ovih zapovijesti nalazim samo u Kur’anu i u islamu. – Lajmen Kamva, Abdul Rahman, Kamerun.

 1. Neobožavanje Marije:

U mojoj zemlji se obožava djevica Marija i moja majka je veoma privržena slavljenju djevice Marije, dok se nigdje u Bibliji ne pominje da ona treba da se obožava. Čitajući o Mariji u islamskim knjigama, dobila sam tačne informacije o njoj i prihvatila sam islam. – Alva Pagaduan, Zinat, Filipini.

 1. Isus nije Božiji sin:

Moja istraživanja kršćanstva kroz Bibliju i drugu literaturu su me vodila da povjerujem i saznam da Isus nije bio Božiji sin. Zapravo, termin „Sin“ je korišćen i za druge poslanike i pravedne Božije ljude u svetoj Bibliji, i po tome znači da Isus nije jedino Božiji „sin“. – Pol Martin, Adbul Rahman, Australija.

 1. Isus je bio samo poslanik (glasnik):

      Koncepcija po kojoj je Isus bio samo poslanik je veoma jasna i logična, pošto se na mnoštvo mjesta u Bibliji pominje da je on bio Božiji poslanik. Časni Kur’an daje čist dokaz da Isus nije bio ni bog, a ni sin Božiji; umjesto toga, bio je časni poslanik i Božiji glasnik. – Rino Furie, Rajjan, Južna Afrika.

 1. Isus nikada nije rekao za sebe da je Bog:

      Za mene je bilo šokirajuće da saznam da Isus nigdje u Bibliji ne govori da je on Bog. Ovo me je navelo da proispitam svoje vjerovanje u to, pa sam počeo da čitam o njemu dok nisam stigao do zaključka da on nije Bog. Medlin Lucido Tato, Adila, Filipini.

 1. Biblija me je vodila do islama:

      Da, naravno, nakon čitanja Biblije sam prihvatio islam. Zapravo, Biblija mi je pomogla da ispravim svoja vjerovanja i da nastavim sa čitanjem o islamu. Stoga sam prihvatio islam. – Džozef Grifin, Muhamed Džamil, Ujedinjeno Kraljevstvo.

 1. Život poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem):

      Služba za Islamska pitanja je sprovela nagradni kviz o Poslaniku Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) pod naslovom „Kada biste ga upoznali, vi biste ga zavoljeli“  i najavila je uzbudljive nagrade za pobjednika. Kako bih pobijedila, provela sam dan i noć čitajući knjigu o Poslaniku i na iznenađenje, bila sam pobjednik (osvojila sam 1. mjesto). Nakon nekoliko dana sam u interesovanju počela da čitam više knjiga o Poslaniku Muhammedu i prigrlila islam. – Katarina de Vila, Kulsum, Filipini.

 1. Milost Poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem):

Neiscrpna milost Poslanika prema ljudskim bićima (naročito robovima i ženama), životinjama, prirodi itd. za mene je bila jedan od glavnih razloga zbog kojih sam prihvatio istinu donesenu od strane poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem). – Johan Fisterer, Jasin, Njemačka.

 1. Karakter Poslanika:

      Čitao sam mnoštvo knjiga o poslaniku Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) i nalazio sam da je njegov karakter bio veoma blag i skladan i bio je ugledan čak i među svojim neprijateljima i poznat kao Es-Sadik (istinoljubivi) i El-Emin (povjerljivi). – Žorž Nabil, Abdulah, Egipat.

 1. Šta ljudi govore o Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem):

      Čitajući poznatu knjigu pod nazivom „Šta su poznati kazali o Muhammedu“, kolekciju izreka velikih ljudi poput Džordža Bernarda Šo-a, M. K. Gandija itd., o Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) ne samo da mi je pomoglo da saznam o poslanikovom životu već i da prihvatim njegovu poruku i da slijedim put koji je objasnio. –Dejl Prop, Abu Bakr, Kanada.

    20. Knjiga: „Rangiranje 100 najutjecajnijih osoba u historiji od Majkl. H. Harta 

      Po saznanju da je u poznatoj knjizi Majkl. H. Harta, ime poslanika Muhammeda na vrhu liste, nabavio sam kopiju knjige sa slobodne zone internacionalnog aerodroma i počeo da čitam o njemu nakon čega sam pročitao još neke knjige o životu Poslanika i prihvatio sam islam. – Gonzalo Garsija, Muhamed Saud, Amerika.

 1. Muslimani slijede Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem) u svojim svakodnevnim životima:

Odsjeo sam u jednom smještaju i imao sam muslimane za cimere. Vidio sam koliko su uvijek bili inspirirani u vezi sa načinom života Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem) i propisno su ga slijedili. Od puštanja brade do načina ulaska u kuću, gledanja u ogledalo itd., pomoglo mi je da shvatim ljepotu tog puta i da počnem slijediti Muhammeda onako kako to rade muslimani. – Radžaseheran Nair, Abdulah, Indija.

 1. Prihvatanje svih poslanika u islamu:

Bio sam iznenađen po saznanju da muslimani vjeruju u sve Allahove vjerovesnike i poslanike pomenute u Bibliji poput Ibrahima, Musaa, Davuda, Sulejmana, Jahjaa i Isaa itd. i informiran sam da su svi poslanici i vjerovesnici slijedili jednu vjeru i da su donosili jednu istu poruku od Allaha. – Žorž Elias, Liban.

 1. Pet osnova islama:

      Islam je savršen u svom konceptu i svojoj praksi. Pet osnova islama su savršeno osmišljena ističući svaki dio naših života poput unutrašnje vjere, psihičkog stanja, spoznaje osjećaja gladi, pomaganja ugroženih i globalnog bratstva. – Dalia Sabiano, Sara, Filipini.

 1. Jednostavan koncept islamskog vjerovanja:

      Prvu stvar koju sam naučila o islamu bila je u vezi sa šest temelja vjere. Svaki od tih temelja je tamo, u biblijskom tekstu. Ali sam ih u islamu pronašla veoma organizirane i adekvatne. Nakon što su mi se časovi u vezi sa ovom temom završili, pitala sam svog učitelja da mi pomogne da postanem muslimanka. – Desilda E. Esteban, Zuliha, Filipini.

 1. Kur’an- Allahova knjiga:

      Za vrijeme studija sam dobila priliku da dobijem kopiju prijevoda Kur’ana od jedne od mojih prijateljica koja mi je pomogla da razumijem islam veoma jasno. Tu kopiju Kur’ana sam sa sobom često nosila i nastavila sam da ga učestalo čitam. Nakon mog dolaska u Dubai, prihvatila sam islam. – Sonja Haika, Hatidža, Indija.

 1. Kur’an poštuje Isusa:

Nisam ni imao znanja o tome da muslimani priznaju Isusa, i nakon što sam saznao da muslimani vjeruju u poslanstvo Isusa (njegovo ime je nekoliko puta pomenuto u Kur’anu koji obavezuje svakog muslimana da vjeruje u njegovo poslanstvo i da ga poštuje), počeo sam da čitam Časni Kur’an i zaključio sam da Kur’an poštuje Isusa i pruža jasnu sliku u vezi njegove ličnosti. – Deniš Amone, Ibrahim, Uganda.

 1. Sura „Merjema“ iz Kur’ana mi je promijenila život:

      Nakon što sam počeo da čitam suru Merjema iz Kur’ana, sve mi je postalo jasno. Svi detalji u vezi sa Isaom i njegovom majkom pominju se na veoma lijep način. I na kraju sure stoji upozorenje za one koji okrenu leđa nakon što saznaju istinu i ne prihvate je. – Fernando Kabida, Adnan, Filipini.

 1. Sura „Iskrenost“ iz Kur’ana me je učinila muslimanom:

      Učestvovao sam u nagradnom kvizu pod nazivom „Ko će biti šampion?“ vođen od strane Odjeljenja za islamska pitanja. U knjižici koju smo dobili za pripremu, morao sam da pročitam 112. suru „Iskrenost“ koja je suština poruke o jedinom istinitom Bogu i koja daje krajnje razjašnjenje u vezi sa konceptom monoteizma. Nakon iščitavanja ove sure i razumijevanja poruke, prihvatio sam islam. – Hedrik Venterez, Abdul Hakim, Filipini.

 1. Kur’an ne može da bude promijenjen:

      Bio sam iznenađen kada sam saznao da Kur’an nije bio mijenjan kroz vijekove i da neće da bude mijenjan do Sudnjeg Dana, jer je Allah obećao da će čuvati Kur’an nepromijenjenim i milioni muslimana su ga naučili napamet. – Džozef Virtusio, Jusuf, Filipini.

 1. Ne dodirujte Kur’an:

      U šoping centru u Šardži, na natpisu je pisalo „nemuslimanima je zabranjeno da dodiruju Kur’an“. Pitao sam jednog od prodavaca iz Indije o razlogu iza toga. Rekao je: pošto je ovo arapska verzija, ona je sveta i ne bi trebala biti dodirivana osim u čistom tjelesnom stanju. Pored toga mi je obećao da će mi nabaviti jedan prijevod značenja Kur’ana na engleskom jeziku koji mi je i obezbijedio kroz nedjelju dana. Prolazeći kroz tekst ove svete knjige, prihvatio sam islam i o tome sam obavijestio prodavca. – Kunal, Abdul Rauf, Indija.

 1. Namaz u islamu:

     Godinama sam posmatrao muslimane dok obavljaju namaz. Često sam bivao opčinjen njihovom posvećenošću u ibadetu. Niko me nije pitao da li želim da postanem musliman. Kroz moje posmatranje muslimanskih namaza sam prihvatio islam. –Kunal, Abdul Rauf, Indija.

 1. Jedinstvo u namazu:

      Pri zajedničkom namazu (namazu u džematu), ne postoji kralj niti sluga, bogat ni siromašan, bijeli ili crni, gornji ili donji sloj, onaj sa rezervacijom ili bez nje. Svi muslimani stoje i mole se rame uz rame na najdisciplinovaniji način i time demonstriraju jedinstvo u svrsi i djelima, pobožnosti i poniznosti pred Allahom i solidarnosti među muslimanima. Tukpo, Munir, Togo.

 1. Namaz na kojem god mjestu se našli:

      Na noćnom putu iz Šardže ka Dubaiju, taksista je zaustavio svoj auto taksi pored puta i uzeo svoju prostirku (sedžadu) za namaz, spustio se pored tržnog centra Ansar i molio se na podu oko deset minuta, držeći sve nas putnike čekajući. U početku smo mislili da se dogodio neki tehnički problem našem autu ali sam kasnije razumio da namaz predveče mora da bude obavljen na vrijeme. Vozačeva posvećenost i iskrenost prema njegovoj vjeri natjerala me je da počnem da čitam u vezi islama. – Samband Hakalitumu, Habib, Indija.

 1. Namaz je imperativ

      Kakva god se situacija dogodila i gdje god da smo se mi nalazili sa svojim prijateljima muslimanima, oni nikada nisu propuštali svoje namaze. Dok bi igrali kriket, prekidali bi igru zbog namaza i šetajući po tržnim centrima, često bi nas ostavljali da bi otišli da klanjaju. Tim su me zainteresirali i počeo sam da klanjam sa njima dok nisam postao musliman. – Sandeš Širke, Abdul Latif, Indija.

 1. Muslimani se mole iz srca:

      Mi kršćani se ne molimo iz srca, već uglavnom rutinski za razliku od muslimana; oni obavljaju svoje namaze veoma iskreno i odlaze u džamije kako bi uredno obavljali svoje namaze. – Veronika Trifonova, Safija, Ukrajina.

 1. Namaz petkom:

      Svi muslimani se zajedno okupljaju zbog namaza petkom. Niko ne propušta ovu priliku i jedan od mojih prijatelja je napustio svoj posao samo zato jer mu nije dopušteno da napušta hotel da bi obavio namaz petkom. Namaz petkom je bitan za sve muslimane. Davir Sapkota, Abdulah, Nepal.

 1. Slušanje ezana svako jutro:

      Bio sam odsjeo u Šardži, moja porodica i ja smo slušali ezan svako jutro. Riječ po riječ bi ga slušali. Čak sam počeo i da ga sanjam. Može se reći da mi je samo ezan bio dovoljan da prihvatim islam. – Kumar Bastin, Muhamed Kumar, Indija.

 1. Džamija nema slike:

       Zajedno sa još dvadesetak nemuslimana poput mene od strane Odjeljenja za islamska pitanja smo povedeni u posjetu džamiji Šeih Zaid u Abu Dabiju, i to je bilo veoma lijepo duhovno iskustvo. Na putu za Abu Dabi iz Dubaija, objasnili su nam o tome da muslimani ne obožavaju ni jednog idola, niti drže ikakve slike unutar džamije. Dama iz Šejh Zeid centra nam je veoma ljubazno opisala islam. Tako sam prihvatila islam. – Zidonia Balini, Merijem Fatima, Rumunija.

 1. Džamija, šta je unutra?

      Ovdje sam u Dubaiju poprilično dugo, i viđao sam minarete ovdje i tamo u Dubaiju ali nikada nisam imao prilike da uđem u džamiju. Jednom sam sa Fondacijom Šejha Muhameda za Kulturno razumijevanje posjetio džamiju Džumaira i dobio sve detalje o toj džamiji. Odmah po izlasku iz mesdžida sam prihvatio istinu. – De Vale Tom, Davud, Belgija.

 1. Namaz pred spavanje:

U radničkom smještaju bio sam smješten sa muslimanima iz Tamilandua (Indija), koji su ustajali kasno u noć kako bi uzimali abdest (ritualno pranje) i stajali bi u namazu dugo vremena. Ovaj način obožavanja su tamo prakticirali redovno svake noći. Moj razlog prelaska na islam je uviđanje njihove privrženosti Svemogućem Allahu. – Santjanarajana, Ali, Indija.

 1. Namaz prije nego što se ode u krevet:

      U zatvoru u Šardži, dok sam služio svoju šestomjesečnu kaznu, jedan od mojih muslimanskih cimera je klanjao noću prije nego što bi odlazio da spava. Radio je isto svake noći. Počeo sam da ga proupitujem i on mi je pružio ispravno razumijevanje islama kojim sam razumio namaz i način moljenja. Tako sam prihvatio islam.- Radžeš M Nagu, Abdul Karim, Indija.

 1. Počela sam da plačem na svom prvom namazu:

      Iako nisam bila muslimanka imala sam priliku da odem u džamiju sa svojim prijateljima muslimanima i rekli su mi da samo treba da ih imitiram u onome što rade. Bio je to moj prvi namaz Allahu. Na početku namaza, počela sam da plačem. Nakon namaza sam izgovorila šehadet (svjedočenje da je Bog-Allah samo jedan, i da je Muhammed Njegov poslanik) u toj istoj džamiji. – Hernandez, Karema, Filipini.

 1. Mjesec ramazana:

      Muslimani čekaju početak ramazana tokom kojeg oni poste. Oni su veoma ponizni tokom ovih dana i mnogo posvećeniji Svemogućem Allahu. Htjela sam da samo na kratko osjetim dio ovog svetog mjeseca družeći se s muslimanima i tako postala muslimanka. – Elizabet Vandžing, Salva, Kenija.

 1. Post u mjesecu ramazanu:

      Radili smo u školi Učenjak Amir Haja kao čistačice. Tokom mjeseca ramazana svi su postili. Bez hrane, bez pića, učitelji i đaci svi zajedno. Tako smo svi odlučili da postimo i tako da se solidarišemo sa kolektivom. U početku smo počele post jer je bilo manje posla, ali malo po malo, nije prošao ni jedan dan a da nismo postile. Uz pomoć učitelja i studenata kasnije, prihvatile smo islam. – Selvi Kidnan, Sara, Šri Lanka.

 1. Post i fitnes:

     Rečeno mi je da post nije samo iskustvo već post ljudima pomaže da budu lijepog izleda. Post ne čini da osoba izgubi svoje zdravlje, umjesto toga, pomaže zdravlju. Počela sam postiti i postala bliža islamu. –Adriana Monika, Nađa, Rumunija.

 1. Postila sam prije islama:

      Prije prelaska na islam, šest godina sam postila. Moji roditelji su bili veoma ljuti na mene zbog mog posta i plašili su se da bih ja mogla da postanem muslimanka. Bilo je to u toku jednog od mjeseca ramazana kada sam odlučila da prihvatim islam. – Flordelca Nekozija, Amira, Filipini.

 1. Prekidanje posta:

      Muslimani prekidaju svoj post u toku mjeseca ramazana zajedničkom iskrenošću. Sjedenje zajedno i prekidanje posta zajedno po oglašavanju ezana jedan je od najboljih načina za pokazivanje bratstva. Moje kolege muslimani pozivali su me na iftar (večeru) dok su svi bili zajedno prekidajući post u našoj kancelariji. – Igor Brazda, Bilal, Hrvatska.

 1. Slavljenje praznika muslimana – Eid/Bajram:

      Kada sam pozivala svoje prijatelje muslimane na moje rođendanske proslave i državne proslave, moji prijatelji muslimani bi me pozivali na proslave Bajrama kod njih kući. Tokom Bajrama nije bilo plesa, niti pjevanja, umjesto toga oni bi zajednički klanjali, grlili se, posjećivali jedni druge, pomagali onima u nevolji, pokazivali naklonost i dostojanstvo uživajući u svakom momentu Bajrama. – Sobhna Vask, Sadžida, Indija.

 1. Udjeljivanje sadake za Bajram:

      Proslavljanje Bajrama ne podrazumijeva puko konzumiranje slatkiša; predstavlja nešto mnogo više od toga za muslimane. Posebno je davanje jedno od najboljih dijelova Bajrama. Udjeljivanje novca, davanje odjeće i posjećivanje siromašnih rođaka i činjenje ih radosnim; sve u vezi sa Bajramom je u vezi sa slavljem, ali u dobrotvorne svrhe. – Muna Regmi, Asma, Nepal.

 1. Koncept sadake u islamu:

      Muslimani su veoma dobrotvorni i pomažu siromašne i bespomoćne. Arapski muslimani su nam puno pomogli nakon što je moj otac pao u komu i platili su nam kiriju za stan, platili školarine i čak su nam u kontinuitetu dostavljali hranu. Moja majka i ja smo prihvatile islam na šta nas je motivirala njihova darežljivost i karakter. – Ranalin Ragos, Fatima, Filipini.

 1. Pomaganje siromašnih:

      Ja sam iz Tamilnadua i jedini razlog zbog kojeg sam prihvatio islam bilo je posmatranje muslimanskih manira prema siromašnima i bespomoćnima. Ja radim za telekomunikacionu firmu i većina mojih prijatelja su muslimani.  Oni posjeduju sistem za trošenje novca u dobre svrhe. Zaticao sam ih kako pomažu čistačice i osobe iz obezbjeđenja dok ja to nikada ne bih radio. Bio sam impresioniran da upoznam islam i muslimane. – Arumugam, Jasir, Indija.

 1. Jedinstvo muslimana na hadždžu (hodočašću):

      Jedinstvo muslimana je svuda, a naročito tokom hadždža je zaista nevjerovatno. Bilo kralj ili običan čovjek, crnac ili bijelac, bogat ili siromašan, svaki od njih nosi bijelu nešivenu odjeću kako bi pokazali jednostavnost, vječnost i bratstvo među sobom. Prošla sam kroz dosta knjiga na tu temu, i zbog toga sam prihvatila islam. – Žakelin Džons, Maria, Ujedinjeno Kraljevstvo.

 1. Želim posjetiti Mekku:

      Ja sam iz Indije i nisam bio musliman u Dubaiju iako sam tamo radio 10 godina. Najveća želja koju danas imam u životu je da odem u Mekku. Nekoliko puta sam vidio Kabu u svojim snovima. Sve što želim je da umrem kao musliman i želim da odem u Mekku prije nego što umrem. – Čateli Dejvis, Muhamad Zakarija, Indija.

 1. Promjene u ljudima koji posjete Mekku:

      Mogao sam da vidim promjenu u muslimanima pošto bi se vratili sa hadždža. Moj pokrovitelj je otišao da obavi hadždž i vratio se čistog srca. Izvinio nam se za bilo kakve greške koje je pravio prije odlaska na hadždž i otuda se vratio duhovno preporođen. Elhamdulillah (Hvaljen neka je Allah), kasnije sam preko njega prihvatio islam. – Bate van Staden, Abdul Bašir, Južna Afrika.

 1. Dozivanje Allaha u pomoć:

      Muslimani pozivaju Allaha u pomoć sve vrijeme. Stalno ga se sjećaju. Sve vrijeme spominju Njegovo ime.  Ispitivao sam ih za objašnjenje značenja izraza poput „Allahu ekber“, „Subhanallah“, „Mašallah“ itd, i saznao da su to riječi kojima se veliča Allah. Kad god bih imao probleme počeo bih da dozivam Allaha i bio sam uvijek zadovoljan poslije čega sam prihvatio islam. –Salas Masih Gul, Halifa, Pakistan.

 1. Uslišana mi je dova:

      Moja ćerka je bila ozbiljno bolesna na Šri Lanci, i kada sam to rekla gospođi koju sam znala, zamolila me je da se dovama obratim Allahu i da će mi On definitivno izliječiti ćerku. Tako sam počela da se molim Allahu i zatražila pomoć za moju kćer. Veoma brzo, moja ćerka je ozdravila. Od te gospođe sam potom zatražila da me uputi šta treba da uradim da postanem muslimanka. – Rašika Kumai, Fatima, Šri Lanka.

 1. Biti dobar prema roditeljima nemuslimanima:

      Bila sam zainteresirana za islam ali nisam bila spremna da ga prihvatim samo zbog ljubavi koju sam osjećala prema mojim roditeljima, brinući se o njima i iz razloga što sam bila jedini hranilac porodice. Nakom moje diskusije o islamu sa propovjednikom islama, rekao mi je da nam islam naređuje da budemo fini i od pomoći našim roditeljima čak i ako su oni nemuslimani. Nakon što sam to saznala, prihvatila sam islam. – Marilu M. Danao, Merijem, Filipini.

 1. Bratstvo u islamu:

      Zaista sam iznenađen kad vidim sistem bratstva koji funkcionira među muslimanima. Oni druge muslimane smatraju braćom, ponekad čak i više od toga. Oni brinu jedni o drugima i iskazuju bratstvo u svakom životnom aspektu. – Vang Jindžijing, Alija, Kina.

 1. Socijalne aktivnosti:

      Godine 2009. u Trgovinskom centru je organiziran humanitarni skup za prikupljanje pomoći za palestinski narod. Ja sam također volontirala koliko sam mogla. Mnoge žene različitih nacionalnosti bile su tamo da pruže pomoć i sredstva. Među njima, muslimanke su bile veoma ozbiljne i aktivne u volonterstvu. Tako sam sa njima provodila vrijeme tokom cijele kampanje i na zanimljiv način sam shvatila islam, što me je vodilo da prihvatim islam. – Tanja Hasler, Hasna, Njemačka.

 1. Vođenje računa o starijima:

      Ja sam iz Etiopije i radim kao spremačica za jednu arapsku porodicu. Viđala sam svoju gazdaricu i njenog supruga kako su uvijek tu za svoje starije, čak sam ih stalno viđala da ustaju noću i provjeravaju da li im bilo šta treba. Način na koji su se odnosili prema svojim starijima naveo me je da se jako približim islamu. – Ater Gudeta, Arifa, Etiopija.

 1. Moj muž:

      Moj muž je musliman, a ja sam bila u katoličanstvu. Imali smo dvoje djece, a moj me muž nikada nije primoravao da prihvatim islam. Redovno sam odlazila u crkvu dok sam bila ovdje u Dubaiju ili bilo gdje. Moj muž mi to nikada nije branio. Njegov odnos prema Allahu, prema ljudskim bićima, prema meni i mojoj djeci me je promijenio u pravcu prihvatanja islama. –  Novelin Kaderao, Aiša, Filipini.

 1. Čistoća u islamu:

      Islam sam razumio preko Egipćanina, vozača RTA autobusa. Pružio mi je većinu informacija u vezi sa islamom, uglavnom oko pet dnevnih namaza, posta, čitanja Kur’ana itd. Rekao mi je da je čistoća jedna od najvažnijih stvari i uslov bilo koje vrste ibadeta. Redovno čišćenje je dio vjere. – Meme, Šimon, Mustafa, Uganda.

 1. Nošenje bijele odjeće:

      Većina muslimana širom svijeta, a naročito Arapi nose veoma čistu i urednu bijelu odjeću. Nošnja bijele odjeće iskazuje humanost, bratstvo, jednakost i pokazuje udaljenost od ponosa i prikazivanja. Sada, nakon prihvatanja islama, počeo sam da nosim samo bijelu odjeću. – Darius Manalo, Džamil, Filipini.

 1. Zajednički ručak:

      Svi Pakistanci u mom smještaju su jeli zajedno iz jednog velikog tanjira. Kad god bi ušli u smještaj i zatekli ih, pitali bi nas da im se pridružimo. U početku mi se činilo nehigijenskim da jedem iz istog tanjira, ali sam kasnije otkrio i informirao se o tome da zajednički obrok gradi bratstvo i suosjećanje. – Srinu Banot, Aftab, Indija.

 1. Zašto je bijeli luk zabranjen u Jainizmu:

      Slijedili smo Jainizam. U našoj vjeri nije dozvoljeno da se jede bijeli luk. U Dubaiju, homeopatski doktor mi je preporučio da jedem kuvani bijeli luk pošto je jako djelotvoran protiv srčanih bolesti. Počela sam da se proupitujem u vezi sa zabranom bijelog luka u mojoj vjeri i počela sam da čitam knjige vezane za razne religije dok nisam pitala prijatelje muslimane o islamu i dobila zadovoljavajuće odgovore u vezi sa dozvoljenom i nedozvoljenom hranom u islamu nakon čega sam postala muslimanka. – Anita Sudam, Merijem, Indija.

 1. Konzumacija nevegetarijanske hrane:

      Jesti nevegetarijansku hranu nije dozvoljeno u našoj bivšoj vjeri i mi isto smatramo brutalnim ubijanjem životinja. Za mog sina koji je imao 9 godina, doktor me je savjetovao da ga hranim goveđim mesom svakog dana za njegov oporavak i izlazak iz ove određene bolesti. Bilo mi je teško da pripremam takvu vrstu obroka, pa sam počeo da je nabavljam od prijatelja muslimana koji mi je pomogao ne samo u pripremi hrane, već i u razumijevanju i prihvatanju islama. – Šri Nidi, Šri Nidi, Indija.

 1. Zabrana svinjskog mesa:

      Moj razlog prihvatanja islama je islamska zabrana svinjskog mesa pošto sam svjestan da je svinjsko meso, također, zabranjeno u kršćanstvu, ali ga većina nas konzumira. Od kada sam saznao da se islamom zabranjuje svinjetina, počeo sam da čitam o islamu što me je vodilo do prihvatanja islama. – Oskar Bareto, Muhamad Nasir, Filipini.

 1. Bez preljube:

      One djevojke sa Filipina koje su postale muslimanke, ne žele da imaju momke i uvijek se drže dalje od sramotnih seksualnih veza, one se ne druže sa muškarcima i to smatraju nezakonitim. Ovaj stav me je inspirisao da saznam više o njima i islamu. – Frecelin Tenorio, Fatima, Filipini.

 1. Islamski pozdravi:

      Ja radim u banci, i u našoj kancelariji često, muslimani govore Es-selamu alejkum (mir sa vama) jedni drugima. Ovo nije bila novina za mene, ali mi je pomoglo da saznam više o ovom pozdravu i počela sam da ih pitam o tome dok nisam dobila odgovore o ovom pozdravu i islamu. – Laura Kamrgo, Samira, Kolumbija.

 1. Islamski pozdrav me je učinio muslimanom:

      Musliman mi je rekao selam dok sam radio na gradilištu. Nisam mu odgovorio, umjesto toga, rekao sam mu da ja nisam musliman. Kao odgovor, pitao me je „Zašto nisi musliman?“ Nisam mogao da mu odgovorim. Tada mi je objasnio značenje „Es selamu alejkum“ i obavijestio me o islamu nakon toga sam prihvatio islam. – Akandž Selestin, Išak, Kamerun.

 1. Dostojanstvo žene u islamu:

      Bila sam iznenađena kada sam vidjela ponašanje žena u ovoj zemlji. Dostojanstvo žene je visoko cijenjeno. Žene su profesionalne i podržane svuda zbog svog pola i samopoštovanja. Razgovor muškaraca sa njima oči u oči, također se smatra nepristojnošću. Žene su ovdje sigurnije sa svojim dostojanstvom nego u bilo kom drugom mjestu na zemlji. Tanja Hasler, Safa Hasler, Njemačka.

 1. Žene su poštovane u muslimanskom društvu:

      U muslimanskom društvu žene su jako poštovane. Nemaju nikakve odgovornosti prema sticanju i zarađivanju jer muškarci preuzimaju odgovornost za to. Većinu vremena ostaju kod kuće i ne izlaze iz svojih kuća bez većih razloga. Bilo da su majke, sestre, žene ili ćerke, one su jako poštovane. – Stojanka Kacarska, Rukaja, Belgija.

 1. Zašto muslimanke nose hidžab:

      Posjetila sam Dubai tokom Dubai Šoping Festivala 2009. i dok sam hodala duž puta Al-Sif, posjetila sam Tradicionalni Šator gdje je mnogo žena objašnjavalo u vezi tradicije UEA i svaka od njih je nosila hidžab. Moje prvo pitanje za njih bilo je u vezi sa nošenjem hidžaba na koje su mi dale logični i moralni razlog nošenja. Tamo sam dobila neke knjige i potpuno usputno sam prihvatila islam. – Kristina Popesku, Hadžra, Rumunija.

 1. Nema rukovanja sa ženama:

      Posjetila sam Odjeljenje za islamska pitanja sa svojom prijateljicom koja je željela prihvatiti islam. Propovjednik Islamskog centra je počeo i meni da propovijeda o islamu što sam ja odbila. Nakon što se zasjedanje završilo, uputila sam svoju ruku ka predavačevoj kako bi se rukovali što je on odbio i rekao da se oni ne rukuju sa ženama. Njegov odbijajući stav me je učinio bijesnom i rekla sam mu da ću da prihvatim islam ako mi pruži ruku, a ako ne da neću. Pošto je kratko razmislio, pozvao me je da sjednemo i objasnio mi je sve aspekte islama i na tom samom sjedenju sam prihvatila islam. – Levi Guancon, Aiša, Filipini.

 1. Nošenje hidžaba:

Odsjela sam u kombinovanom smještaju sa nekoliko Filipinki, inače novih muslimanki, kada sam preko turističke vize došla u Dubai. Nosile su hidžab odlazeći na svoj posao. Djelovalo je jako lijepo i mnogo udobnije, pa sam počela da ga nosim pozajmljujući od svake nove muslimanke sa Filipina. Nakon nekoliko dana počela sam da radim sve ono što su i one radile kao muslimanke. Prije nego što je moja viza istekla, prihvatila sam islam. – Džerlin Kikoj, Huda, Filipini.

 1. Ljudi iz UAE:

      Bio sam blagoslovljen da živim i radim u  UAE i tu sam otkrio ljepotu islama od ljudi oko mene. Poslovao sam sa građanima UAE dugo vremena i za sve vrijeme nisam se susreo ni sa jednim problemom sa njima. Građani UAE su mi pomogli da saznam više o islamu i obezbijedili su mi korisne knjige o njemu. – Gregoris Andreou, Lukman, Sibir.

 1. Arapkinje:

      Ja sam sa Šri Lanke i radim u banci kao čistačica. Arapkinje koje su radile u istoj banci prema meni su se odnosile kao da sam jedna od njihovih sestara. Dok su jele, pitale su me da im se pridružim, pozdravljale su me kad su dolazile na posao i odlazile. Nikada nisam osjetila bilo kakvo odvajanje sa njihove strane. – Svarnalata, Sara, Šri Lanka.

 1. Porodični život u islamu:

      Moja sestra je postala muslimanka i udala se za muslimana sa kojim je imala veoma usjpešan porodičan život. Posjećivala sam ih svakog vikenda i diskutovala sa njima o vjerskim temama. Odgovorili su mi na sva moja pitanja koja sam imala o islamu. Nakon tog upoznavanja njihovog porodičnog života, postala sam muslimanka. – Licel Gica, Merijem, Filipini.

 1. Imati novi život:

      Tragao sam za novim životom koji će da mi obezbijedi unutrašnji mir i lijepo vladanje. Život bez povređivanja bilo koga, život zadovoljstva sa onim što imamo, život potpuno posvećen Svemogućem Allahu. Našao sam sve ove kvalitete u islamu i nakon prihvatanja islama dobio sam novi život. – Pelekaso Đabulu, Amin, Kongo.

 1. Islamska kultura:

      Muslimani imaju veoma bogatu kulturu gdje god da odete. Islamske kulturne vrijednosti nisu u suprotnosti sa njihovim vjerskim vrijednostima. Postoji raznovrsnost u kulturi muslimana različitih nacionalnosti, ali što se tiče etike i vjere primjećuje se jedna ista usklađenost. Maheš Bele, Muhammed Osman, Indija.

 1. Mislila sam da su muslimani teroristi:

      Mislila sam da su muslimani teroristi. Pogrešno sam razumijevala da oni uvijek teže ubijanju nedužnih ljudi jer ih njihova religija i knjiga uče tome, ali moj boravak ovdje u Dubaiju i provođenje puno vremena sa mojim prijateljima muslimanima pomoglo mi je da napustim takvu fobiju. Zapravo, mir je suština islama i svakog aspekta života muslimana. – Ana Nagula, Duha, Bjelorusija.

 1. Pravila i propisi u islamu:

      Islam ima toliko pravila i propisa za muslimane koji utiču na njih da budu dobri ljudi kroz redovno poštovanje istih, dok mi s druge strane nemamo toliko pravila i propisa koji nam se nameću i mi provodimo naše živote prema našim sopstvenim željama i prohtjevima. Slijedeći samo neke od pravila islama, stekla sam postojanost života i ispravila moje navike primajući islam. – Jelena Buhardinova, Merijem, Uzbekistan.

 1. Muslimani prakticiraju svoju vjeru:

      Rođena sam od oca Amerikanca i majke Rumunke. Kada sam došla u Dubai shvatila sam da ovdje ljudi prakticiraju islam veoma ozbiljno što me je vodilo da saznam puno o islamu. – Pala Haseman, Pala Haseman, Amerika.

 1. Zabrane u islamu:

      Prvo što mi je padalo na pamet kada pomislim na islam su ona „ovo smiješ, a ono ne smiješ“ pravila. Nakon uključenja u druženja sa muslimanima, shvatila sam da te stvari čovjeku pomažu da ima bolji život. Shvatila sam da udaljavanje od onog što je zabranjeno osobu čini skladnom individualno, socijalno, moralno i zdravstveno. – Melvik Olano, Zuliha, Filipini.

 1. Alkoholna pića zabranjena u islamu:

      Ja pripadam jednoj kršćanskoj porodici i studiram na univerzitetu u Dubaiju. Moj otac pije vino svakog dana prije spavanja, pije puno i drugačije se svaki put ponaša. Vikanje na druge i svađa zbog malih stvari bila je svakodnevnica u našem domu što me je natjeralo da provodim dosta vremena sa našim komšijama muslimanima gdje sam doživljavao potpuni mir i divnu atmosferu. Bio je to period kada sam istraživao o islamu i prihvatio ga. – Masih Makan, Abdulah, Indija.

 1. Sistem kasti u mojoj vjeri:

      U islamu ne postoji sistem kasti. Svi su jednaki u islamu. Patili smo od sistema kasti u našoj zemlji. Ljudi iz gornjih slojeva su nas zlostavljali redovno. Nije nam bilo dozvoljeno da imamo bilo kakav odnos sa njima. Čak nam nije bilo dozvoljeno da ulazimo u hramove određenim danima kada su ljudi iz gornje kaste obožavali idole. Muslimani nemaju ovakav sistem i oni svoje namaze obavljaju zajednički obožavajući  jednog Boga. – Krišnamurti, Abdul Džabar, Indija.

 1. Mitologija moje vjere i logika islama:

      Bila sam hinduskinja 43 godine i do danas nikada nisam razumjela našu vjeru. Sve je u vezi bogova nejasno i obožavamo ih na osnovu priči i mitologije na kojoj se naša vjera zasniva, dok je islam veoma logičan i lahak za razumijevanje. – Punam Suhani, Nura, Indija.

 1. Gdje je sada Gautam Buda:

      Jedan od islamskih propovjednika me je pitao jedno veoma ozbiljno pitanje kada sam s njim diskutovao o islamu.  Dok smo raspravljali o tome je li Gautam Buda bog, propovjednik me je pitao: „Gdje je Gautam Buda sada?“ Umro je, odgovorio sam. Propovjednik me je pitao: „Može li umrla osoba da stvori i kontroliše cijeli svijet? Može li umrla osoba da obezbijedi hranu za žive?“ Nisam mogao da mu odgovorim i na kraju sam prihvatio činjenicu da Gautam Buda nije bog. – Harka Lama, Sulejman, Nepal.

 1. Povjerenje u islamu:

Ja sam poslovna žena, Ruskinja. Svoju tašnu punu novca sam zaboravila u taksiju i uložila sam žalbu u El-Rifa Policijskoj stanici, Dubai. Policija me je pitala da im dam neophodne informacije u vezi sa putem i zamolila me je da sačekam neko vrijeme. Dok sam im davala informacije, vozač taksija je došao u stanicu i vratio je torbu u kojoj ništa nije falilo. Vozačev karakter i poštenje me je navelo da saznam više o muslimanima i islamu i policajac mi je također pomogao da shvatim islam. – Valentina Ignat, Valentina Ignat, Rusija.

 1. Moji preci su bili muslimani:

Ja sam Filipinac. Po saznanju da su moji preci bili muslimani i zbog spoljnjeg uticaja zbog kojeg smo mi svi postali kršćani, počeo sam da čitam o religiji mojih predaka nakon čega smo moja cijela porodica i ja prihvatili islam. – Zakarijas Natividad, Filipini.

 1. Predavanja dobro poznatih predavača:

      Bio sam oduševljen gledajući video klipove dobro poznatih islamskih predavača Ahmeda Didata, Dr. Zakira Naika, Jusufa Estesa itd., koji su mi pomogli da pronađem put do islama. Tako sam prihvatio islam i danas od ovih lekcija pravim DVD kopije koje distribuiram među mojim prijateljima nemuslimanima. – Karan Divate, Muhamad, Indija.

 1. Knjiga „Ilustrovani vodič ka razumijevanju islama:“

      Jedan od mojih prijatelja mi je donio knjigu „Ilustrovani vodič za razumijevanje islama“. Ova knjiga nam ukazuje na naučni i logički način razumijevanja religije islama sa kratkim informacijama u vezi sa važnim aspektima islama. Prije nego što sam završio knjigu, planirao sam da prihvatim islam i izgovorim šehadet. – Krnelio Sabado, Adam, Filipini.

 1. Knjiga „I mi volimo Isaa“:

      Dobila sam paket knjižica o islamu na mom putu za posao na metro stanici i počela sam da ih čitam usput i u mojoj kancelariji. Uveče sam ponovo osjetila potrebu da te knjižice čitam i činila sam to često pred spavanje. Iz milosti Svemogućeg Allaha, već sljedećeg dana sam prihvatila islam. – Elenita Duaso, Džena, Filipini.

 1. Islamske knjige:

      Ja sam žena koja radi na polju medicine. Jednom sam po pozivu učestvovala na islamskom programu na kojem sam dobila neke knjige o islamu i njima sam posvetila malo vremena od svakog dana kako bih ih pročitala. Ove knjige su mi pomogle da se približim islamu i da ga prihvatim. – Radžput Dipak, Zeinab, Indija.

 1. Na bolesničkom krevetu:

      Po profesiji sam medicinska sestra. Opslužujem pacijente različitih nacionalnosti i različitih vjerskih pripadnosti. Bila sam iznenađena od strane jedne muslimanke koja je imala saobraćajnu nesreću i koja je bila primljena u našoj bolnici. Nakon svih problema koje je imala ona nije plakala, vikala, niti krivila bilo koga, već je samo čitala Kur’an i obavljala svoje namaze redovno, čak i pored toga što je jedva stajala na nogama. Dugo sam vodila brigu o njoj i preko nje sam prihvatila islam. – Dželin Pagarigan, Maria, Filipini.

 1. Muslimani posjećuju svoje bolesne više nego bilo koji drugi narod iz drugih religija:

      Kada neko iz bilo koje muslimanske porodice bude primljen u bolnicu, jako mnogo članova bliže i dalje rodbine tu osobu posjećuje, selami, dovi za nju upućujući razne dove dok se ovakva vrsta poniznosti i blizine rijetko viđa kod drugih religioznih ljudi. Prateći razum, saznala sam mnogo stvari o islamu i prihvatila sam islam. – Rosalinda Tamondong, Havva, Filipini.

 1. Bolesna ali nisam bolesna:

      Muslimanke vode računa o svojoj skromnosti. Uvijek su svjesne svog hidžaba i dostojanstva, čak i kada su bolesne. One ne izlažu ni dio svog tijela nepoznatim muškarcima, čak ni doktorima kada im dođu u vizitu. Muslimanke su oličenje skromnosti. – Analiza Agina, Jasmin, Filipini.

 1. Sistem sahranjivanja u islamu:

      Sistem sahranjivanja preminulih u islamu me je približio islamu. Više nego jednom, imao sam prilike da posjetim muslimanska mezarja i posvjedočim dženazama preminulih. Nevjerovatan je način na koji muslimani poštuju svoje preminule i sahranjuju ih na prelijep i skroman način dok u mojoj vjeri mi jednostavno zapalimo umrlu osobu. – Malaikami, Ahmed Abdulah, Indija.

 1. Odgovaraćemo Allahu:

      „Mi smo odgovorni Allahu za šta god da učinimo u ovom životu“ bio je odgovor moje žene (od skoro) kada sam ranije pokušavao da joj se približim fizički. Rekla mi je da islam zabranjuje sva grešna djela i da ćemo morati da odgovaramo Svemogućem Allahu za sve što uradimo. Nikada mi nije dozvolila da je dodirnem prije braka što me je inspirisalo da odaberem njenu vjeru, islam. – Sebasijan Ur, Ajan, Filipini.

 1. Koncept života i smrti u islamu:

      Islamski koncept života i smrti je veoma praktičan i logičan u poređenju sa našim konceptom duševne reinkarnacije. Islamski pogled odgovornosti prema vjeri i djelima prije smrti, čini nas odgovornim osobama na ovom svijetu i čini nas svjesnim o postojanju Allaha. – Dipašika, Nur, Indija.

 1. Želim da preselim kao muslimanka:

      Ja sam pacijent raka krvi i još uvijek bolujem od ove bolesti i znam da neću živjeti još dugo. S toga želim da preselim kao muslimanka i želim da imam lijep život poslije smrti. – Nerilejn Palis, Asma, Filipini.

 1. Želim da uđem u Džennet:

      Želim da prihvatanjem islama uđem u Džennet. Dosta sam patila u ovom životu i gledala sam kako moji roditelji, također, pate. S toga ne želim da patim i na onom svijetu. Samo želim da uđem u Džennet prihvatajući islam. – Alla Tikonovič, Fahmida, Ukrajina.

 1. Džennet je samo za muslimane:

      Diskutujući o pitanjima spasenja, moji prijatelji su mi rekli da je Džennet samo za muslimane, ali su mi uz to dali vrlo racionalno objašnjenje da će oni koji su vjerovali u jednog Allaha i slijede njegove zapovijesti biti nazvani muslimanima i imati pravo da uđu u Džennet. – Amelia Blanko, Merijem, Španija.

 1. Sigurnost od vatre Džehennema:

      Zadobijala sam opekotine kuvajući i ruke su mi očigledno bile cijele u opekotinama iz čega se stvorio neki unutrašnji strah u vezi sa ovim, toliko da sam odlučila da promijenim stan. Diskutovala sam o tome sa svojom komšinicom  muslimankom koja me je pozvala u svoj dom. Po njenim pozivima posjećivala sam je sve češće i ispitivala o raznim temama. U ovim diskusijama mi je objasnila o Džehennemu i ko će tamo da ode, tako da sam prihvatila islam da bih se sačuvala od vatre Džehennema. – Amita Jagasia, Lubna Fatima, Indija.

 1. Sačuvati se od vatre Džehennema:

Čitam o islamu i pročitala sam ajet koji glasi „Nevjernici su oni koji govore: „Bog je Mesija, sin Merjemin!“A Mesija je govorio: „O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.“ (5:72) Iz straha od Džehennema sam prihvatila islam. – Dafne Almeda, Muna, Brazil.

 1. Sve je prelijepo u islamu:

Prihvatio sam islam jer vjerujem da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik. Prije, kada sam bio kršćanin, uvijek sam se osjećao neupotpunjeno, uvijek sam osjećao da mi nešto nedostaje. Nikada nisam vjerovao u trojstvo jer mi ta teorija nije imala logike, pa sam počeo da istražujem druge religije. Islam je zarobio moje srce; sva pitanja u vezi sa ovim i sljedećim životom islamom su mi prelijepo odgovorena. –Evanga Klnau, Abdul Rahman, Kamerun.

izvor: islamhouse.com

About Islam

Pogledaj takođe

Šta je najvažnije nakon prihvatanja Islama?

Sve više ljudi u svijetu, kao i zemljama sa prostora Balkana, poput Bosne i Hercegovine, …