Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Prekomjerno zagledanje u zabranjeno

Prekomjerno zagledanje u zabranjeno

Uzvišeni Allah kaže: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. (Kur’an, 23:30-31)

U kontekstu zapovjedi obaranja pogleda i čuvanja stidnog mjesta Uzvišeni Allah je naveo jedno nakon drugog, i to tako da je obaranje pogleda stavio na prvo mjesto, upravo zato što je obaranje pogleda način da se sačuva stidno mjesto, jer se srce povodi za onim što vidi oko.

Allahov Poslanik ﷺ kaže: …oko čini blud, a njegov je blud pogled, jezik čini blud, a njegov je blud razvratan govor, noga čini blud, a njen je blud korak ka zinaluku, ruka čini blud, a njen je blud dodir, srce žudi i čezne, a spolni organ to sve potvrđuje ili negira.” (Muttefekun alejhi)

Džerir ibn Abdullah t pripovijeda: “Upitao sam Allahova Poslanika o slučajnom pogledu[1], pa mi je naredio da oborim pogled.” (Muslim)

Posljedice zabranjenog gledanja:

  1. Zabranjeno gledanje je nepokornost i protivljenje Allahovoj I zapovjedi, a čovjeku, ni na ovom ni na budućem svijetu, nema ništa bolje nego pokoriti se zapovjedima svoga Uzvišenog Gospodara, jer ko god se usreći, usrećit će se svojom pokornošću Njegovim zapovjedima, a ko god se unesreći, unesrećit će se zapostavljanjem Njegovih zapovjedi.
  2. Zabranjeno gledanje razdire i umrtvljuje srce, udaljujući ga od Allaha, a od toga nema goreg zla po čovjeka. Dok obaranje pogleda nas približava Uzvišenom Allahu, pri tom jačajući srce i unoseći u njega svjetlost i radost.
  3. Zabranjeno gledanje pocrnjuje srce, a kada srce pocrni, na njega, sa svih strana, navale oblaci nesreće i zla u vidu novotarija, zabluda, povođenja za prohtjevima, izbjegavanja pravog puta, okretanja od djela koja vode sreći i zabavljanje poslovima koji vode u nesreću. Kada se svjetlo zdrava srca izgubi, čovjek postane kao slijepac koji tumara po mraku. Za razliku od toga, obaranje pogleda, radi Allaha, čovjeku rasvjetljava put i obasjava svjetlom, ne samo srce, već i njegove oči, lice, ruke, noge i druge organe. Srcu obasjanom svjetlom imana i upute, sa svih strana, dolaze vjesnici svakog dobra.
  4. Zabranjeno gledanje čovjeku zatvara vrata sticanja znanja, za razliku od obaranja pogleda koje otvara vrata znanja i daje motivaciju za učenje.
  5. Zabranjeno gledanje propušta šejtanu ulazak u srce, koji pokušava da ga zarobi uljepšavajući sliku onoga što je oko vidjelo, a kada to uspije, počne u njemu potpirivati plamen strasti kako bi ga na blud naveo.
  6. Zabranjeno gledanje čini sa srcem isto što i strijela sa ulovljenom životinjom koja, ako ne ugine, sigurno ostane ranjena. Pogled je iskra vatre bačena u suho sijeno, od koje će, ako ne u cjelosti, onda bar dio izgorjeti.
  7. Zabranjeno gledanje izaziva žaljenje i patnje, jer čovjek ne može da ima sve što vidi.
  8. Zabranjeno gledanje čovjeka ostavlja bez svjetla pronicljivosti, za razliku od oborenog pogleda koji jača čovjekovu pronicljivost i oštroumnost.
  9. Zabranjeno gledanje dovodi srce u poniženje povođenja za strastima, slabi srce, ponižava dušu, i onoga ko više voli svoje prohtjeve nego Allahovo zadovoljstvo, čini prezrenim.

Navodeći da je visok položaj u tijesnoj povezanosti sa pokornošću, a poniženje sa nepokornošću, Uzvišeni Allah kaže: Ako neko želi veličinu, pa – u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima. (Kur’an, 35:10) Odnosno ko želi da postigne visok položaj, neka ga traži u pokornosti Allahu, spominjanju Allaha lijepim riječima i činjenju dobrih djela, jer ko se pokori Allahu, On ga uzme pod Svoju zaštitu i da mu visok položaj prema stepenu njegove pokornosti. Na drugoj strani, onome ko se Allahu ne pokorava, već suprotstavlja, pripada poniženje prema stepenu njegove nepokornosti.

[1] Slučajni pogled jeste onaj pogled koji se desi bez namjere onog koji gleda i bez želje u srcu za tim, i to je pogled za koji se neće odgovarati. Ako drugi put namjeno pogleda, bit će grješan.

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …