Home / Tekst / Ostalo (txt) / POLA SATA U ŽIVOTU VJERNIKA, prilika za postizanje velikih nagrada

POLA SATA U ŽIVOTU VJERNIKA, prilika za postizanje velikih nagrada

U vrevi i kolotečini savremenog načina života, čovjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan način, u kratkom vremenskom periodu, može postići velike nagrade.

Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obećava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postići. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u džamiju čovjek u tom periodu može da uradi nekoliko djela, a za svako od njih obećana je nagrada.

Nagrada za uzimanje abdesta

Prije nego što krene u džamiju, čovjek treba da abdesti, a za potpuno uzimanje abdesta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao je više nagrada. U jednom od mnogobrojnih hadisa navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se rob musliman – ili mu’min, abdesti, pa opere svoje lice, sa njegovog lica zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio očima gledajući (u haram); kada opere svoje ruke, sa njegovih ruku zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio rukama; kada opere svoje noge, sa njegovih nogu zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio nogama (koračajući ka grijehu), tako da nakon abdesta izađe čist od grijeha.” (Muslim, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Nagrada za učenje dove poslije uzimanja abdesta

Nakon što se čovjek potpuno očisti i upotpuni svoj abdest, proučit će dovu nakon abdesta koju je preporučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i za čije je učenje obećao veliku nagradu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko se od vas abdesti, pa abdest upotpuni, a zatim izgovori:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه

‘Ešhedu en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden abdullahi ve resuluhu! – Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, bit će mu otvorena osmera džennetska vrata, da uđe na koja hoće.’” (Muslim)

Nagrada za izlazak iz kuće s namjerom klanjanja namza u džematu i za učenje dove prilikom izlaska iz kuće

Nakon uzimanja abdesta, čovjek izlazi iz kuće sa namjerom da klanja namaz u džematu. Prilikom izlaska iz kuće propisano je da prouči neku od dova, a za jednu od njih Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao je divnu nagradu, rekavši: “Kada čovjek izađe iz svoje kuće i tom prilikom izgovori:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Bismillahi, tevekeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi! – Sa Allahovim imenom izlazim, na Allaha se jedino oslanjam, nema snage niti moći osim kod Allaha!’, bude mu rečeno: ‘Upućen si, sačuvan si, zaštićen si!’ Nakon toga, od njega se sklanjaju šejtani govoreći jedni drugima: ‘Šta ćeš sa osobom koja je upućena, zaštićena i sačuvana?!’” (Ebu Davud, od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Nagrada za pješačenje do džamije

Pješačenjem do džamije, čovjek će postići veliku nagradu, kako se navodi u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz koji čovjek obavi u džematu vredniji je namaza koji klanja u kući ili na pijaci za dvadeset pet puta. To je zato što kada neko uzme abdest, lijepo i potpuno, a potom ode u džamiju, a jedini razlog zbog kojeg je izašao bude namaz (koji želi obaviti u džamiji), sa svakim korakom koji napravi bit će mu povećan jedan stepen i oprošten jedan grijeh. Kada klanja namaz, meleki će na njega neprestano donositi salavat sve dok je u džamiji i dok se ne onečisti, govoreći: ‘Gospodaru, oprosti mu! Gospodaru, smiluj mu se!’ On će biti u namazu sve dok bude iščekivao (novi) namaz.” (Buhari)

Nagrada za klanjanje tehijjetul-mesdžida

Kada čovjek uđe u džamiju, propisano mu je da ne sjeda prije nego što klanja dva rekata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata.” (Buhari i Muslim)

Nagrada za zikr u vremenu iščekivanja namaza

Vrijeme koje čovjek provede iščekujući namaz lijepo je da ispuni zikrom – veličanjem i spominjanjem Allaha ili učenjem Kur’ana. Kada je u pitanju učenje Kur’ana, čovjeku se za svaki proučeni harf – slovo obećava po jedno dobro djelo, a kada je u pitanju zikr – spominjanje Allaha, u vezi s tim navode se brojne predaje u kojima se za razne zikrove obećavaju ogromne i neprocjenjive nagrade. Postoje mnogi lagni zikrovi za koje se obećaju velike nagrade, a jedan od takvih zikrova jeste izgovaranje riječi: “La havle ve la kuvvete illa billahi, la ilahe illallah, estagfirullah, subhanallahi, ehlamdulillah, Allahu ekber, subhanellahi ve bi hamdihi i subhanelllahil-azim!”

Nagrada za ponavljanje ezana za mujezinom i za učenje dove poslije ezana

Kada bude slušao učenja ezana, ponavljat će za muezinom, onako kako i on govori, osim riječi “hajja ales-sallah” i “hajja alel-felah”, kada će kazati “la havle ve la kuvvete illa billahi”, a zatim će donijeti sallavat na Allahovog Poslanika i proučiti dovu kojoj nas je Allahov Poslanik podučio, a koja glasi:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

“Allahumme rabbe hazihid-davetit-tammeh, ves-salatil-kaimeh, ati Muhammedenil-vasilete vel-fadileh, vebashu mekamen mahmudenni-lezi vea‘dtehu.”

Abdullah b. Amr b. As, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čujete ezan, i vi izgovarajte isto ono što izgovara i mujezin (ponavljajte za njim), a zatim na mene donosite salavat, jer svako onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. Nakon toga molite Allaha da mi podari El-Vesile, a to je mjesto u Džennetu koje će dobiti samo jedan od svih Allahovih robova, a ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko za mene (od Allaha) bude tražio El-Vesile, takav će imati pravo na moj šefat.” (Muslim)

Nagrada za klanjanje dva rekata poslije ezana

Nakon ezana, bez obzira o kojem namazu se radilo, propisano je da čovjek klanja dva rekata nafile ili više, zavisno o kojem se namazu radi.

Dova upućena između ezana i ikameta

Lijepo je da čovjek vrijeme između ezana i ikameta provede u činjenju dove. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dova upućena između ezana i ikameta neće biti odbijena”, a u drugoj vjerodostojnoj verziji navodi se dodatak: “…pa dovite!” (Ebu Davud, od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, a šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjeroodstojnim u više svojih djela)

Nagrada za namaz obavljen u džematu i za dove i zikrove koji se prouče poslije namaza

Nakon što čovjek klanja namaz, koji je osnovni ibadet zbog kojeg je i došao u džamiju i za čije su obavljanje obećane mnoge nagrade, koje nećemo spominjati, čovjeku je propisano da pojedinačno uči zikrove koji su preneseni od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a za neke od njih obećane su posebne nagrade.

Nakon svakog namaza lijepo je da čovjek prouči Ajetul-Kursijju.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko na kraju svakog propisanog namaza prouči Ajetul-Kursijju, od ulaska u Džennet ne sprečava ništa osim smrti.” (Taberani, Musnedus-Šamijjin, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Isto tako, poslije propisanog namaza lijepo je po trideset i tri puta izgovoriti: “subhanallahi, elhamdulillahi, Allahu ekber” i da to upotpuni riječima “La ilahe illallahu, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kuli šejin kadir.” A postoje i drugi vjerodostojni načini izgovaranja ovog zikra.
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na kraju svakog namaza izgovori ‘subhanallahi’ trideset tri puta, ‘elhamudlillaihi’ trideset tri puta, ‘Allahu ekber’ trideset tri puta, a zatim to upotpuni stoti put riječima: “La ilahe illallahu, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kuli šejin kadir’, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muslim)
Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘U Džennet će ući onaj ko ustraje u činjenju dva djela, koja su veoma lagana, a malo je onih koji ih prakticiraju: (prvo je) da nakon svakog namaza izgovori ‘subhanallahi’ deset puta, ‘elhamdulillahi’ deset puta i ‘Allahu ekber’ deset puta, to je stotinu pedeset na jeziku, a hiljadu i pet stotina na vagi; a (drugo je) da, kada legne u postelju, izgovori ‘subhanallahi’ trideset tri puta, ‘elhamdulillahi’ trideset tri puta, i ‘Allahu ekber’ trideset i četiri puta, to je stotinu jezikom, a hiljadu na vagi.’ Vidio sam Allahovog Poslanika kako ih prebrojava na svojoj ruci. Prisutni su ga upitali: ‘Allahov Poslaniče, kako to da su to veoma lagani postupci, a veoma je malo onih koji to prakticiraju?’, a on je odgovorio: “Šejtan dođe nekome od vas i uspava ga prije nego što ih izgovori i dođe mu nakon namaza pa ga posjeti na neku njegovu potrebu prije nego što ih izgovori.’”
U verziji koju bilježi imam Ahmed navodi se dodatak: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ‘Ima li neko od vas da u toku jednog dana učini dvije hiljade i pet stotina grešaka?’” (Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Nagrada za selam koji čovjek nazove drugima prilikom povratka iz džamije

Prilikom povratka iz džamije, čovjek će neminovno sresti nekoga brata muslimana, kojeg će poselamiti, a u islamu su onima koji se međusobno selame i rukuju prilikom susreta obećane velike nagrade. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada god se sretnu dva muslimana, pa se rukuju, bude im oprošteno prije nego što se raziđu.” (Ahmed, Ibn Madža, od Beraa b. Aziba, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Postoji još mnogo drugih dobrih djela koja čovjek na putu ka džamiji i u povratku iz džamije veoma lahko može učiniti. Mi smo ovdje spomenuli ona djela koja su najčešća, a koja su veoma lagana, a za koja se obećavaju velike nagrade. Stoga, nemojmo sebi dopustiti da nam dani prolaze, da se naš smrtni čas iz dana u dan primiče, a da ne iskoristimo ove načine kako bismo povećali konto svojih dobrih djela čineći neka od navedenih.

Priredio: mr. Elvedin Pezić

About irfan

Pogledaj takođe

Gdje se izgubila ljubomora, gdje se izgubio stid!?

Prije svega tražim halala svakom onom koji se osjeti neprijatno zbog ovoga što će pročitati, …