Home / Tekst / Prihvatili su islam / Kako je Holanđanin Benjamin prešao na islam

Kako je Holanđanin Benjamin prešao na islam

Nedavno sam upoznao jednog brata koji je porijeklom Holanđanin, a prešao je na islam. Svaka priča o povratku islamu zaista je posebna, zanimljiva i poučna, ali ova njegova priča toliko me fascinirala me i nisam mogao odoljeti a da ga ne pitam da napiše nešto o tome pa da se od te priče okoriste i drugi muslimani s našeg govornog područja. Molim Allaha da učvrsti naše ubjeđenje, omili nam da Ga iskreno obožavamo i spominjemo i da nam omrzne grijehe i neposlušnost. Pored ovog, cilj prenošenja ove priče jeste i poziv onima koji još nisu spoznalu ljepotu islama da počnu da proučavaju ovu vjeru, ako pažljivo budu obraćali pažnju na sve oko sebe i ako budu iskreno tragali za istinom i vječnom srećom, sigurno će moći vidjeti znakove i dokaze Božanske moći koji upućuju na Stvoritelja koji jedini zaslužuje da bude obožavan.

Benjaminova priča

Cijenjena braćo i sestre, ovo je priča nekog ko je odrastao bez neke čvrste vjere. Uvijek sam vjerovao u Boga, ali u srcu nikad nisam gajio neku čvrstu vjeru. Cijelu mladost proveo sam u kršćanskoj školi i čudilo me je da su uvijek obožavali Isaa (Isusa). To me je uvijek mučilo jer za mene je Isa bio poslanik, a ne Bog, niti sin Božiji. Ubrzo sam naučio da Bog sve vidi na način kako to Njemu dolikuje, a ne onako kako ljudi vide, i On sve čuje, ali na način kako to Njemu dolikuje, a ne onako kako ljudi čuju, On govori onako kako Njemu dolikuje, a ne onako kako ljudi govore. On nama stvari pojašnjava putem Svojih ajeta (dokaza).

Moj brat iz Bosne, Ado, pomogao mi je i dao mi je prijevod Kur’ana na holandski. On mi je pojasnio neka pitanja iz islama tako da sam osjetio da mi se islam kao vjera dopada. Ubrzo sam odlučio da čitam i proučavam Kur’an. Prve večeri kad sam čitao prijevod Kur’ana bio sam odmah oduševljen i pročitao sam do kraja sure El-Bekara. Kad sam otišao spavati, imao sam noćnu moru koja se pojavljivala sedam uzastopnih noći. Svaku noć sam čitao i molio Allaha da otkloni moj ružan san, jer nisam više smio spavati.

Svaki put u snu sam se nalazio na tamnom mjestu gdje nije bilo nikakvog svjetla. Stojao sam ispred ogromne zastarjele željezne ograde. Kraj ograde nisam mogao vidjeti ni na desnoj niti na lijevoj strani. Bila je toliko visoka da vrh ograde nisam mogao vidjeti. Bio sam blizu te ograde, a na drugoj strani bio je šejtan (sotona). Pojavio mi se u bijeloj odori, imao je bijelo lice i crnu kosu i bio je sa crnim očima, vrištao je i pokušavao je da me uhvati s velikim prljavim noktima. Nije mogao da podnese što se između nas nalazila ograda i vrišteći počeo je da ljulja ogradu.

Ovo je bio moj prvi znak od Allaha. Ja sam protumačio sebi ovaj san da je ograda islam ili Kur’an koji su šejtana sprečavali da mi naudi. Svaku noć sanjao sam isti san. Ja sam bio ustrajan i nastavio sam čitati prijevod Kur’ana i upućivao sam molitve. Nakon sedme noći, san je prestao i ja sam opet mogao mirno da spavam. Hvala Allahu! Sotoni  nije pošlo za rukom da me odvrati od islama. Bio sam veoma zahvalan Bogu i ubrzo sam odlučio da primim islam i da klanjam namaz u mesdžidu. U ovome sam našao svoj mir i bilo je mnogo braće koji su mi davali podršku. Saznao sam kako je lijep islam i pun ljubavi, nisam nikad mislio da ću u islamu naći tako lijep i smiren osjećaj.

Cijenjena braćo i sestre, nemojte gledati islam kroz druge muslimane, kao što sam ja radio, nego gledajte na sam islam. Ljudi griješe. Allah je objavio ovu vjeru i ona je savršena. Savjetujem prvo sebe, a zatim vas: Živite za Allaha, nemojte nanositi zlo drugima, obavljajte namaz, dajite zekat, ako ste obavezni, i budite pravedni prema drugima! Ako ovo budete radili, onda će to biti dovoljno, ako Bog da, jer Allah upućuje koga hoće.“Reci:  ‘On je Allah – Jedan. Allah je utočište svemu. Nije rodio i rođen nije. I niko Mu ravan nije.’” (El-Ihlas, 1–4) Vaš novi brat u islamu, Benjamin!

About irfan

Pogledaj takođe

Šta je najvažnije nakon prihvatanja Islama?

Sve više ljudi u svijetu, kao i zemljama sa prostora Balkana, poput Bosne i Hercegovine, …