Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Ciljevi islamskog verovanja

Ciljevi islamskog verovanja

Cilj je nešto čemu se teži i što se želi ostvariti.

Što se tiče ciljeva islamskog verovanja, oni su, između ostalog, sledeći:

Prvi: Iskreno obožavanje samo Allaha Uzvišenog, jer On je Stvortelj koji nema sudruga.

Drugi: Oslobađanje razuma od svih vidova zbunjenosti koji ga pogađaju ukoliko srce nije čvrsto u veri. Ukoliko srce nije napunjeno ispravnim verovanjem, onda će ono ili biti podložno želji za sticanjem materijalnog ili će biti zaokupirano raznim vidovima zabluda i zbunjenošću.

Treći: Duševna i ideološka smirenost koja ne dozvoljava bilo kakvu pometnju u verovanju, jer u tom stanju čovek se veže za svoga Tvorca, zadovoljan je svime što On odredi, bilo da je vezano za prirodna dešavanja ili verozakonske propise.

Četvrti: Ispravnost namere i postupaka prilikom obožavanja Allaha, kao i prilikom ophođenja sa stvorenjima. Temelj verovanja u poslanike je sleđenje njihovog puta koji je čist i ispravan i kada je reč o namerama, a i o postupcima.

Peti: Ozbiljnost i odlučnost u svakodnevnom životu, u smislu da se iskoristi svaka prilika za činjenje dobrog dela, kako bi se zaradilo što više dobrih dela i da se udalji od svake prilike za činjenje lošeg dela, kako bi se spasilo kazne.

Jedan od temelja islamskog verovanja jeste i verovanje u proživljenje ljudi Sudnjeg dana i polaganje računa. Allah Uzvišeni kaže:

Svima će pripasti nagrada ili kazna, prema onome kako su postupali, jer je Gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. (Kur’an, El-A’nam, odlomak 132.)

Poslanik, alejhi selam, je podsticao ljude na ostvarenje ovog cilja, govoreći: „Jak vernik je bolji i Allahu draži od slabog vernika, a u obojici je dobro. Teži onome što će ti koristiti i traži Allahovu pomoć u tome, a nemoj očajavati. Ako te nešto zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio tako i tako, bilo bi tako i tako’, nego reci: ‘To je Allahova odredba i On čini šta hoće’, jer ‘da sam’ šejtanu otvara mogućnost delovanja.‘” (Hadis beleži Muslim)

Šesti: Izgradnja jake zajednice koja će da se trudi u širenju vere i koja neće biti ravnodušna na probleme koji je pogode.

Allah Uzvišeni kaže:

Pravi vernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegovog veruju, i posle više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni! (Kur’an, El-Hugurat, odlomak 15.)

Sedmi: Ostvarenje sreće na ovome i na budućem svetu, kroz popravak pojedinca i zajednice, i postizanje nagrade kod Allaha Uzvišenog, o čemu On kaže:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vernik je, Mi ćemo dati da proživi lep život i zaista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (Kur’an, En-Nisa, odlomak 124.)

About Islam

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …