Home / irfan (page 3)

irfan

Briga o svojim mahanama

Lijep, siguran i spokojan život blagodat je kojoj treba težiti svaki čovjek. Lijepom životu teži svaki pojedinac i zasigurno nema osobe a da ne želi živjeti lijepim životom, ma kakva ta osoba bila, dobra ili loša, vjernik ili nevjernik, muškarac ili žena, mladi ili stari. Svako od nas želi živjeti …

Read More »

Načini pridobijanja ljudskih srca

Slavljen neka je Onaj koji je srca vjernika zbližio i ispunio srdačnošću, tako da su kao jedno tijelo čiji su dijelovi neraskidivo vezani znakovima imana iz kojeg proizlazi međusobna ljubav muslimana: “On te podržava Svojom pomoći i vjernicima, i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što …

Read More »

Put sestre Intisaar u Islam

Sve je počelo u 2005. godini. U to vrijeme čula sam dosta negativnih izjava o islamu, što me navelo na razmišljanje. Počela sam se pitati zašto se o islamu govori toliko negativno, a moji prijatelji muslimani su skroz drugačiji i uopće nisu onakvi kao što se o njima govori u …

Read More »

Etika rasprave na društvenim mrežama

  Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu. Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a …

Read More »

Savremena sredstva komunikacije- blagodat i iskušenje

Korisnici interneta dobro znaju da, ma koliko vodili računa, svakog časa im pogled može pasti na nedoličan prizor, slike i scene kakve nije dozvoljeno gledati. Nekada je društvo bilo pošteđeno takvih prizora, da bi potom mediji, u početku pomalo a kasnije sve više i više, ubacivali svoje otrove u ljudske …

Read More »

Islam- najljepši poklon

Rođena sam u hrišćanskoj porodici, u kojoj su se slavili svi hrišćanski praznici i poštovali svi običaji. Ali kao i većina hrišćana danas, moji roditelji nisu poznavali u dovoljnoj mjeri svoju vjeru, već su se vodili samo onim naučenim običajima, ne znajući smisao istih, niti su se ikad pitali. Oduvijek …

Read More »

Znanje kao štit i oružje u borbi sa džinnima

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Uzvišeni Allah kroz Kur’an poziva vjernike ka potrazi za znanjem, i to ne samo jednom nego na desetine puta, gdje u nekim slučajevima u obliku savjeta, ohrabrenja, ili čak u obliku naredbe. Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, takođe poziva vjernike i …

Read More »

Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najavile su prijašnje knjige

Pod prijašnjim knjigama podrazumijevam svjedočenja u Tevratu, Indžilu i drugim prijašnjim objavama koje su kazivale o istinitosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i o njegovom nadnaravnom djelu– mudžizi (Kur’anu). Uzvišeni je o tome rekao: „On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih…“ (Prijevod značenja Eš-Šu’ara, 196.) Imam El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, …

Read More »

Vjernici koji se od opsjednutosti liječe godinama

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.   Nije uvijek čovjek krivac što se nalazi u nekom stanju godinama, niti je svaka patnja posledica griješenja. Allahova je odredba, vrlo često, ujedno i iskušenje za vjernika, baš kao što je Njegova odredba kada će odredjenu nevolju od nas otkloniti i izlaz …

Read More »

Zaljubljeni džinn

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.   Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje kaže: “Može se desiti da džinnica  napadne čovjeka, to jest, da džinn napadne ženu zbog ljubavi prema njemu i opčinjenosti tijelom, kao što se među ljudima događa. Za razliku od ljudske vrste, džinskoj vrsti ne smetaju godine ni druge …

Read More »