Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahovo svojstvo dolaska

Allahovo svojstvo dolaska

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Čekaju li oni da im Allah dođe u tminama oblaka i meleki, i da svemu bude kraj?! A Allahu se sve vraća.” (El-Bekare, 210)

U ovom ajetu Allah, subhanehu ve te’ala, prijeti nevjernicima ovim Velikim danom, koji će biti strašan, mučan i tegoban svima onima koji nisu vjerovali, svima onima koji su poricali i u laž utjerivali Allahove poslanike, svima onima koji su glave okretali od Istine, svima onima koji su se borili protiv istinite vjere i njenih sljedbenika, svima onima koji su tlačili prave vjernike, onima koji su bili nasilnici, oholnici! Kakav će biti njihov hal i stanje tog dana!

Kada na Sudnjem danu dođe do razdvajanja prvih i posljednjih, onda će svako biti nagrađen prema svojim djelima, dobrim za dobro, a lošim za zlo. Tog dana nevjernici će doživjeti poniženje, propast i izgubiti i najmanju nadu u spas! Stoga Allah Uzvišeni kaže:

وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“…i da bude svemu kraj?! A Allahu se sve vraća!”

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu poznatom kao Sūr (rog) rekao: “…Kada se nebesa rascijepe, tada će sići meleki koji su na njemu bili (na prvom nebu), a zatim će sići meleki sa drugog, trećeg, sve do sedmog neba.

Sići će nosioci Arša i Kerubijjuni. Uzvišeni i Silni Allah doći će u sjenama oblaka, a meleki će glasno slaviti i veličati Allaha riječima: ‘Slava Onome čija je vlast ovoga i drugog svijeta! Slava Onome kome pripada uzvišenost i svaka sila! Slava Živom koji umrijeti neće! Slava Onome koji smrt daje stvorenjima, a ne umire, Onome koji je nadasve slavljen, Presvetom Gospodaru meleka i duha, Onome koji je nadasve slavljen i svet! Slava Gospodaru našem Uzvišenom! Slava Onome kome pripadaju vlast i veličina! Slava, slava Njemu, za vijeke vjekova!”’ (Et-Taberi, Tefsir, Ibn Kesir, Tefsir. Ibn Kesir, rahimehullah, za predaju je rekao da je jako poznata.)

U komentaru ovoga hadisa šejh Abdullah b. Muhammed el-Gunejman, Allah ga sačuvao, rekao je: “Iako je hadis slab (daif), imam Et-Taberi ovim hadisom dokazuje (dolazak Allaha na Sudnjem danu), jer postoje i mnogi drugi tekstovi koji ukazuju na ispravnost njegovog stava, stoga je obaveza tekstove prihvati i čvrsto vjerovati u njih. (Šerh Kitabul-tevhid min Sahihul-Buhari.)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

“Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili da im Gospodar tvoj dođe ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: ‘Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!”‘ (El-En’am, 158)

Allah, tebareke ve te’ala, prijeti onima koji ne vjeruju u Njega i Njegove poslanike i onima koji odvraćaju od Njegovog puta: “Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili da im Gospodar tvoj dođe”, a to će se desiti na Sudnjem danu, “ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati”. To će se desiti prije Kijametskog dana, kada ljudi ugledaju neke od predznaka Sudnjeg dana. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Sudnji dan neće nastupiti sve dok Sunce ne izađe sa zapada, pa kada to ljudi vide – svi će, do jednoga, povjerovati.’ To će biti onda kada nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao.” (El-Buhari)

Takođe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se pojave tri predznaka Sudnjeg dana, nikome neće koristiti vjerovanje ukoliko do tada nije bio vjernik, ili kao vjernik kakvo dobro uradio: izlazak Sunca sa zapada, pojava Dedždžala i izlazak životinje iz zemlje.” (Muslim, Ahmed)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

“Nikako! Kad se zdrobi Zemlja, u mrvice, komadiće” (El-Fedžr, 21),

tj. kada se Zemlja i brda poravnaju, tako da će moći stati oni prvi i posljednji od džinna i ljudi. Zemlja će biti poput ravne ploče:

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

“Ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.” (Taha, 107)

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“l kada dođe Gospodar tvoj, a meleki budu sve red do reda.” (El-Fedžr, 22)

i kad dođe Gospodar tvoj” (Dolazak Gospodara je poznat, a način dolaska nepoznat, tj. On će zaista doći, ali Njegov dolazak neće sličiti dolasku stvorenja) da presudi, kako On hoće među Svojim stvorenjima, dok se meleki ispred Njega budu postrojavali, sve red do reda.

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا

“A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste.” (El-Furkan, 25)

Ovaj ajet ne ukazuje jasno na Allahov dolazak, ali je pojašnjen drugim ajetom u kojem se jasno spominje Allahov dolazak. Uzvišeni obavještava o strahotama i velikim događajima koji će se zbiti na Sudnjem danu. Jedan od velikih događaja je raspuknuće i cijepanje nebesa, njihovo razdvajanje od oblaka. To će biti sjene ogromnog svjetla koje će zaslijepiti vid. Zatim spuštanje i silazak meleka toga dana, koji će okružiti stvorenja na mjestu Mahšera, sakupljanja, a zatim će doći Uzvišeni Gospodar, slava Njemu, da presudi Svojim stvorenjima. Spuštat će se meleki sa prvog neba, zatim sa drugog i tako sve do sedmog. Ovi ajeti potvrđuju Allahovo svojstvo dolaska, koje je jedno od svojstava Njegovih djela i radnji. Mi čvrsto vjerujemo u navedenu osobinu, bez ulaska u njenu kakvoću i poređenje sa osobinama stvorenja. Dakle, nije dozvoljeno ni razmišljati ni pokušavati pojmiti kakvoću Allahove osobine dolaska, jer naš ograničeni razum nije u stanju ni pojmiti ni pretpostaviti način Njegovog dolaska. Ispravno razumijevanje Allahovog svojstva dolaska nalazimo u sljedećim riječima: Allah, tebareke ve te’ala, doći će na Sudnjem danu onako kako On bude htio da dođe, kako to dolikuje Njegovoj uzvišenosti i veličanstvu.

Također, potvrđivanje Allahove osobine dolaska ne obavezuje nas da kažemo da će Arš ostati prazan ili da neće ostati prazan, ili da će Arš u tom trenutku možda biti iznad Njega, tebareke ve te’ala. Neispravno je, također, kazati da će u trenutku Svoga dolaska Allah biti okružen nekima od stvorenja i sl.

Allah, dželle ve ‘ala, kaže:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

“…a ne obuhvataju ništa od znanja Njegovog, izuzev šta htjedne.” (El-Bekare, 255)

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

“…a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.” (Taha, 110)

Stvorenja nisu u stanju obuhvatiti svojim znanjem Uzvišenog Allaha, niti Ga pojmiti, a On, tebareke ve te’ala, Svojim znanjem sve obuhvata.

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

“…i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!” (Et-Talak, 12)

Sljedbenici ehli-sunneta potvrđuju Allahu osobinu sveobuhvatnosti, dok sljedbenici novotarije, poput eš’arija, mu’tezila, šiija i dr., negiraju osobinu na koju ukazuju i upućuju kur’anski ajeti. Naime, ove zabludjele sekte smatraju da Allah, subhanehu ve te’ala, neće doći, jer kada bi potvrdili osobinu dolaska, to bi jasno potvrdilo da On ima tijelo (oblik), a znamo da među tijelima postoji sličnost, tako da je to nemoguće potvrditi. Oni tvrde da se pod pojmom dolaska misli na dolazak Allahove kazne ili Njegove odredbe (emra), pa tako ajete:

أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

“…ili da im Gospodar tvoj dođe” (El-En’am, 158)

وَجَاءَ رَبُّكَ

“I kada dođe Gospodar tvoj…” (El-Fedžr, 22)

tumače drugim ajetom u kojem Uzvišeni Allah kaže:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

“Zar mnogobošci čekaju da im dodu meleki, ili da dođe kazna Gospodara tvoga” (En-Nahl. 33),

tj. tvrde da se pod Allahovim dolaskom misli na Allahovu kaznu ili odredbu (emr) .

Mi kažemo da je ovaj ajet jasan i da se njime želi ukazati na kaznu ili odredbu Uzvišenog Allaha, jer Allah, dželle ve ‘ala, nekada šalje meleke sa kaznom, ili da uzmu dušu, a nekad šalje kaznu u obliku strašnog glasa, jakog i silovitog vjetra, zemljotresa i sl. Međutim, u prvim ajetima Uzvišeni Allah jasno ukazuje na Svoj uzvišeni dolazak na Sudnjem danu, tako da nikako nije dozvoljeno to pojasniti emrom (odredbom ili kaznom). Takva tvrdnja je oprečna prvim generacijama muslimana, našim dobrim prethodnicima. Ibn Kesir, rahimehullah, u komentaru sljedećih ajeta:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“l kada dođe Gospodar tvoj, a meleki budu sve red do reda.” (El-Fedžr, 22)

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

“… i kad se tog Dana primakne Džehennem (El-Fedžr, 23),

prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Džehennem će toga Dana biti primaknut (predočen), a imat će sedamdeset hiljada povodaca, a svaki povodac će vući sedamdeset hiljada meleka.” (Muslim)

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ

“…tada će se čovjek sjetiti” (El-Fedžr, 23), tj. svojih svih svojih djela.

وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

a rašta mu je sjećanje?!” (El-Fedžr, 23),

tj. tada mu sjećanje neće biti ni od kakve koristi.

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

i reći: ‘Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!'” (El-Fedžr, 24),

tj. ako je bio grješnik, pokajat će se zbog učinjenih grijeha, a ako je bio pokoran, zažalit će što nije bio još pokorniji. Od Muhammeda b. Umreta se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Kad bi neko sve vrijeme od rođenja do smrti proveo na sedždi, u pokornosti Allahu, učinilo bi mu se na Sudnjem danu da je to malo i poželio bi vratiti se na ovaj svijet da bi još više zaradio nagrade.” (Ahmed; šejh Šuajb Arnaut smatra ga vjerodostojnim.)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

“Toga Dana niko neće kao On kažnjavati” (El-Fedžr, 25),

tj. niko od Allaha neće strožije kažnjavati one koji su bili nepokorni.

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

“…i niko neće kao On u okove okivati” (El-Fedžr, 26),

tj. niko od zebanija neće teže i jače okivati one koji budu poricali svoga Uzvišenog Gospodara. Ovako će se postupati sa nepravednim i grješnim stvorenjima, dok će se čistim, smirenim dušama, istrajnim u Istini, reći:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

“A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan” (El-Fedžr, 27-28),

tj. vrati se u Njegovu blizinu i vrati se nagradi u Njegovom Džennetu, potpuno zadovoljna, a i “On tobom zadovoljan”, tj. ti zadovoljna Njime i On zadovoljan tobom.

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

“…pa uđi među robove Moje” (El-Fedžr, 29), tj. zajedno s njima.

وَادْخُلِي جَنَّتِي

“…i uđi u Džennet Moj!” (El-Fedžr, 30)

Ovo će biti rečeno dva puta: na samrti i na Sudnjem danu, kao što meleki donose radosnu vijest vjernicima kad umiru i kad budu proživljeni iz svojih grobova. (Ibn Kesir, Tefsir)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je nekom čovjeku:

“Reci: ‘Gospodaru moj, molim Te da moja duša s Tobom bude smirena, da vjeruje u susret s Tobom, da bude zadovoljna Tvojim određenjem i zadovoljna Tvojim davanjem.'” (Et-Taberani, Hafiz Ibn Asakir.)

Hafiz Muhammed b. El-Munzir el-Hervijju, u knjizi El-Adža’ib, lancem koji seže do Kubasa b. Rezina Ebu Hašima, navodi da je rekao: “Bio sam zarobljen s jednom grupom muslimana na području Bizantije, pa smo dovedeni pred tamošnjeg kralja koji nam je predložio da ostavimo islam i prihvatimo njegovu vjeru, zaprijetivši da će odrubiti glavu onome ko to odbije. Nakon toga dovedena su trojica koji su prihvatili njegovu vjeru i ostavili islam, učinivši takvim postupkom otpadništvo u vjeri (riddet). Nakon njih doveden je četvrti koji je odbio da prihvati nevjeru, pa je kralj naredio da mu se odrubi glava i baci u obližnju rijeku.

Kada su mu odrubili glavu, a zatim bacili u rijeku, glava je potonula, a zatim isplivala ponovo na površinu rijeke, okrećući lice prema onoj trojici koji su primili nevjeru i ostavili vjeru islam, pa je u tom stanju progovorila, dozivajući njih trojicu poimenično, a zatim je citirala kur’anske ajete:

‘A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!’ (El-Fedžr, 27-30)

Nakon toga ponovo je nestala u dubini rijeke. Ovaj prizor toliko se dojmio prisutnih da su zamalo kršćani prihvatili islam, pa i sam kralj, a ona trojica su se ponovo vratila vjeri. Nedugo nakon toga stigao je otkup koji je za nas poslao halifa Ebu Džafer el-Mensur, i tako smo bili oslobođeni.” (Ibn Kesir, Tefsir)

Koristi iz navedenog:

Navedenim ajetima sljedbenici ehli-sunneta potvrđuju Allahovo svojstvo dolaska, onako kako to dolikuje Allahu, te’ala;
Prijetnja i zastrašivanje svakog nevjernika, oholnika, ako ustraje u nevjerstvu i umre u takvom stanju;
Dokaz da je Allah, subhanehu ve te’ala, iznad stvorenja, iznad Arša;
Odgovor onima koji negiraju ili pogrešno tumače navedeno svojstvo;
Ajeti potvrđuju proživljenje i obračun, dolazak i spuštanje meleka, njihovo redanje u saffove;
Ajeti podstiču svakog pojedinca na tevbu (pokajanje) i pripremanje za Dan povratka Allahu, tebareke ve te’ala.
_________________________________________

Iz knjige: Svojstva Milostivog – Sanel Ramić, prof.

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …