Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahovo postojanje

Allahovo postojanje

Islam nedvosmisleno ukazuje na postojanje Uzvišenog Allahovo postojanje. Svi muslimani vjeruju u Allahovo svojstvo postojanja, odnosno sva razumna bića vjeruju u Allaha, pa čak općenito i mušrici (mnogobošci), izuzev pojedinih sekti, koje u osnovi ne vjeruju u Allaha, niti Ga priznaju, a Njegovo svojstvo stvaranja pripisuju drugim lažnim božanstvima mimo Njega, kao što je sekta dehrija, koji smatraju da stvaranje pripada vremenu, a samo vrijeme po sebi nije stvoreno niti ima svoj kraj. Na ovaj način negiraju Allaha kao Stvoritelja nebesa i Zemlje i smatraju da se nakon svakih trideset šest hiljada godina godina stvari vraćaju u svoje prvobitno stanje i tako ukrug. Na taj način izjednačili su se sa jednim dijelom mušrika koji su živjeli za vrijeme poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i govorili: “‘Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi’ – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.” (El-Gašije, 24)

Dehrije smatraju da jedni ljudi umiru, a drugi se rađaju i da poslije toga nema više ničega. Negiraju život u kaburu, proživljenje, Sudnji dan, Džennet i Džehennem.

Istu ovo vjerovanje uzeli su i filozofi kao svoju vjeru, zbog čega su zalutali, kao i mnoge druge sekte koje su se okrenule od Kur’ana i sunneta.

Kada govorimo o svojstvu postojanja, pripisujući ga Uzvišenom Allahu, to ne znači da je ono stečeno i da ga prije toga nije bilo.

Dvije vrste postojanja

Postoje dvije vrste postojanja:

● Postojanje koje biva samo po sebi i to svojstvo pripisujemo Uzvišenom Allahu, koji to svojstvo nikada nije stekao, nego je uvijek bilo dio Njega, što ujedno ukazuje na Njegovo savršenstvo. Nikada se nije desilo da Allah nije postojao, niti će se ikada desiti da On nestane. Uzvišeni Allah, govoreći o Sebi, kaže: “Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On život i smrt daje, i On sve može. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!” (El-Hadid, 2–3)

● Postojanje koje je neko drugi stvorio. Nešto što je postalo nakon što ga nije bilo i što mora imati svoga stvoritelja, to jeste Allaha, u suprotnom ga nikada ne bi bilo. Uzvišeni Allah kaže: “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. U Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni će biti izgubljeni!” (Ez-Zumer, 62–63); “Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.” (Et-Tur, 35–36)

Sama fitra – prirodna urođenost ukazuje na postojanje Allaha. Šejh Salih b. Usejmin, Allah mu se smilovao, kaže: “Sama fitra je najjači dokaz postojanja Allaha, ukoliko čovjeka nisu obuzeli šejtani i skrenuli ga sa puta vjere.”

Uzvišeni Allah kaže: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 30)

Šejh Usejmin dalje kazuje: “Prirodna fitra ukazuje na Njegovo postojanje i čovjek ne može skrenuti s tog puta, osim da ga šejtani obuzmu, a ako ga šejtani obuzmu, ovaj mu dokaz ne može koristiti.”

Svaki čovjek u duši osjeća da ima svoga Gospodara i Stvoritelja i osjeća da ima potrebu za Njim. Zato kada se nađe u teškoj situaciji, njegove ruke i oči okreću se ka nebesima tražeći svoga Gospodara.

Kosmička događanja

U svijetu u kojem živimo dešavaju se mnoge stvari, a prvo od tih dešavanja jeste stvaranje. Sve što vidimo oko sebe: rijeke, brda, drveće, nebesa, ljudi, životinje, prvo je moralo nastati, a tek onda djelovati.

Prvo pitanje koje se nameće jeste: Ko je stvorio ta stvorenja? Na to pitanje imamo nekoliko odgovora:

● Da su nastala bez stvoritelja, bez ikoga, slučajno, tako da niko ne zna kako su stvorena. Međutim, kažemo da je to nemoguće jer sve što je stvoreno mora imati svoga stvoritelja.

● Da su sama sebe stvorila. I ova teorija nema utemeljenja, jer je nemoguća pomisao da neko stvori sebe, a istovremeno ne postoji.

● Da ta stvorenja imaju svoga Stvoritelja, koji ih je sigurno stvorio, i ovo je jedina ispravna teorija koju zdrav razum može prihvatiti. U protivnom, ako je ne prihvati, onda je to dokaz da je taj razum bolestan i da živi u zabludama.

Uzvišeni Allah kaže: “Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju” (Et-Tur, 35–36);

“Pa zašto oni ne pogledaju deve – kako su stvorene, i nebo – kako je uzdignuto, i planine – kako su postavljene, i Zemlju – kako je prostrta?!”

(El-Gašija, 17–20)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio Allahu na minberu da spusti kišu Svojim stvorenjima, nije ni sišao sa minbera a kiša je već počela padati i to je jedan od dokaza Njegovog postojanja.

Kada pogledamo u Allahova stvorenja, vidjet ćemo kako je Allah svakom stvorenju dao lik i oblikovao ga onako kako to njemu odgovara. Ribi je dao tijelo koje odgovara životu u vodi, ptici ono što odgovara životu u zraku, čovjeku oblik koji odgovara životu na zemlji…

Nekim stvorenjima dao je brzinu, drugim snagu, trećima oštar vid i tako dalje, kako bi svako stvorenje ispunjavalo zadaću zbog koje je stvoreno. Isto tako, trebamo znati da je jedino džinima i ljudima Allah dao svojstvo razuma, što ih obavezuje na obožavanje Allaha, na temeljima Kur’ana i sunneta. Druga bića nisu dužna obožavati Allaha jer nemaju samo jedno svojstvo, a to je svojstvo razumijevanja i spoznaje.

Jedan od dokaza postojanja Allaha jeste i sam šerijat, to jest vjera koju je Allah spustio preko Svojih poslanika.

Svi šerijati i zakoni koji su spušteni na Zemlju ukazuju na postojanje Stvoritelja, na Njegovo potpuno znanje, mudrost i samilost, a isto tako ukazuju na brojna naučna dostignuća koja današnja nauka tek dokazuje. Sve to neko je morao propisati i objasniti, a to ne može biti niko drugi nego Sveznajući Allah.

Autor: Semir Vatrić, prof.

Izvor: el-asr.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …