Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahov govor učvršćuje srca

Allahov govor učvršćuje srca

Allahov govor ima izvanredan utjecaj na srce te onaj ko ga razumije, nije moguće osim da utječe na njega, a od tih utjecaja je i da učvršćuje srce na Pravom putu. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

„Oni koji ne vjeruju govore: ‘Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i to odjednom!’ A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.“ (Prijevod značenja El-Furkān, 32)

Kaže šejh Es-Sa’adi: „Jer svaki puta kada bi mu bilo objavljeno nešto od Kur’ana to bi mu povećalo smirenost i ustrajnost, posebno prilikom stvari koje bivaju razlogom zabrinutosti, jer objava Kur’ana prilikom pojave tog razloga ima jači utjecaj i daje ogromnu postojanost, više nego da je objavljen prije tog slučaja.“ Zato svaki musliman kada osjeti zabrinutost, strest, kada ima probleme, treba da se vrati svome Gospodaru i čita Njegovu knjigu, jer u njoj će naći, u Allahovim riječima, ono što će otkloniti njegovu zabrinutost i njegove probleme, te će mu dati postojanosti i učvrstiti će ga na Pravom putu.

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …