Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allah je ukorio one koji Ga nisu veličali

Allah je ukorio one koji Ga nisu veličali

Kaže Allah Uzvišeni: „I Allaha nisu veličali kako dolikuje kada su rekli: ‘Nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio!’“ (Prijevod značenja El-En’ām, 91)

Kaže šejh Es-Sa’adi u komentaru ovog ajeta: „Ovo je ukor onima od židova i mušrika koji su negirali poslanicu, koji su smatrali da Allah nije ništa ljudima objavio.

Onaj ko ovo kaže nije Allahu dao pravo koje zaslužuje, niti ga je onako kako Mu dolikuje veličao, jer je prigovorio Njegovoj mudrosti misleći da je Allah ostavio robove bez ičega, bez da im je naredio i zabranio.

Time je negirao najveću blagodat koju je Allah darovao svojim robovima a to je poslanica i objava, bez koje robovi nemaju načina da postignu sreću, počast i uspjeh osim preko nje. Pa zar ima veće povrede Allahove veličine od ovoga ?!“

I kaže: „O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: ‘Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!’  Oni ne veličaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, moćan i silan.“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 73-74.)

Kaže šejh Es-Sa’adi u komentaru ovog ajeta: „Jer su izjednačili između onoga ko je siromašan i nemoćan sa svakog aspekta, sa Onime ko je neovisan i snažan sa svakog aspekta, izjednačili su onoga ko sebi niti drugima ne posjeduje nikakvu koristi i štetu, niti je u stanju da dadne život, smrt i ne može nikoga proživiti, sa Onime kod koga je svaka korist i šteta, Onaj koji daje i uskraćuje, Vladar svih vladara, i onaj koji upravlja svime u svakom značenju te riječi.“

Prvi nisu Allaha veličali jer su Mu negirali jedno od Njegovih svojstava savršenstva, a to je Njegova potpuna i sveobuhvatna mudrost, dok su Mu drugi pripisali manjkavost izjednačavajući Ga sa onime što je samo po sebi manjkavo i za koga je manjkavost, nedostatak, krnjavost i slabost nerazdvojna osobina, tj. sa stvorenjima.

Stoga je vjerniku obaveza da Allaha veliča, a da bi to postigao mora potvrditi sve Njegove osobine kojima je se On opisao u Svojoj knjizi i čime Ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u sunnetu, isto tako mora se u tome čuvati da ne izjednači i poistovjeti između Stvoritelja i stvorenja, pripisujući time Allahu manjkavost, a ako tako ne postupi nije Ga veličao onako kako Mu dolikuje i onako kako je vjerniku obaveza, te je počinio grijeh koji ga izlaže Allahovoj srdžbi i kazni.

Pa zar nećeš svoga Gospodara veličati i da ti On bude najveći u tvome srcu, zar se prema Njemu i Njegovim naredbama nećeš poniziti i pokoriti?!

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović


About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …