Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 32. Postupci koji umanjuju iman

32. Postupci koji umanjuju iman

  • Postupci koji umanjuju iman definiraju se kao riječi, postupci i uvjerenja za koja je Uzvišeni Zakonodavac jasno potvrdio da umanjuju iman, ali ga u potpunosti ne poništavaju.
  • Postupke koji umanjuju iman generalno dijelimo na: mali širk, veliki grijesi i mali grijesi.
  • Što se tiče malog širka, to su svi postupci koji su u šerijatskim tekstovima nazvani tim imenom. Inače, radi se o strogo zabranjenim djelima koja ipak nisu dostigla stepen velikog širka, ali ta djela postepeno vode ka velikom širku.
  • Veliki širk u potpunosti poništava sva dobra djela (urađena do tada), dok mali širk poništava samo ono djelo uz koje je počinjen mali širk.

Komentar: Ako bi musliman iskreno, iz želje za Allahovim zadovoljstvom, naprimjer, počeo klanjati noćni namaz, a potom, nakon nekog vremena, osjetio da ga neko od ljudi promatra, pa onda, iz želje da ga ti ljudi pohvale i da mu se dive zbog njegovog ibadeta, još više uljepšao svoj namaz i klanjao duže nego što je planirao, počinio je mali širk i zbog toga mu je propalo djelo koje je tada učinio, tj. taj noćni namaz, međutim, nisu mu propala dobra djela koja je učinio prije toga, u kojima nije bilo maloga širka.

  • Mali od velikog širka razlikujemo i prepoznajemo po sljedećem:

– Kada na to ukazuje jasan i nedvosmislen šerijatski tekst. Naprimjer, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najviše čega se za vas bojim jeste mali širk…”[1]

– Ukoliko su ashabi, radijallahu anhum, iz Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi u kojima je nešto nazvao širkom razumjeli da se radi o malom širku. Naprimjer, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko se zakune nečim osim Allahom, učinio je kufr ili širk”[2]; “Sujevjerje je širk”[3].

Komentar: Ovdje je upotrijebljena riječ tijera, što je u osnovi predislamski paganski običaj gatanja iz leta ptice. Naime, preplašili bi pticu i nakon što bi poletjela, iz njenog su leta “čitali” sudbinu i u tome prepoznavali navodne loše znakove. Također, prilikom ovog rituala zlosutnost se ne “čita” samo iz leta ptica, već iz njihovih imena, boje perja i načina oglašavanja. Prema nekim drugim tumačenjima, tijera je općenito svaki vid sujevjerja. Zato je u prijevodu i ostavljen taj termin.

– Ukoliko je riječ širk u hadisu upotrijebljena bez određenog člana “el”, kakav je slučaj u hadisu u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Rukje, talismani i tevla su širk.”[4]

Komentar: Riječ rukja u ovom se hadisu odnosi na rukju koja nema utemeljenje u šerijatu, dakle, to je izgovaranje nerazumljivih fraza, riječi i rečenica koje šerijat nije odobrio. Tevla je, shodno tumačenju nekih učenjaka, vrsta sihra koji se napravi na konac i njime se žena želi omiliti određenom muškarcu, a ima i drugih tumačenja. Ovdje je, naravno, riječ o onoj drugoj vrsti sihra koju je već spominjao autor, a to je sihr koji ne izvodi iz vjere, već se smatra velikim grijehom.

  • Mali je širk veći i opasniji od velikih grijeha, a posljedice koje ostavlja na čovjekov iman jasnije su i veće.
  • Veliki su grijesi djela čiji su počinitelji u šerijatskim tekstovima prokleti, kao i djela za koja je propisana šerijatska kazna na dunjaluku ili patnja i kazna na ahiretu, kao naprimjer: namjerno ubistvo nevine osobe, kamata, blud, potvora za blud, bježanje sa bojnog polja…

Komentar: U mnogim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je počinitelje određenih (ne)djela koja se ubrajaju u velike grijehe, a neki do tih hadisa jesu sljedeći: “Allah je prokleo onoga ko se hrani kamatom…”[5], “Allah je prokleo one koji slikaju (i vajaju) likove…”[6], “Allah je prokleo onoga ko pomjera međe (granice između njiva i posjeda)…”[7], “Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje…”[8], “Allah je prokleo onoga ko prinosi žrtvu nekome mimo Allaha…”[9], “Ko u Medini učini zlodjelo[10] ili prijestupniku pruži utočište, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi…”[11], “Allahu moj, prokuni plemena Ri‘l, Zekvan i Usajja jer su oni iskazali nepokornost Allahu i Njegovom Poslaniku…”[12], “Allah je prokleo jevreje jer su grobove svojih vjerovjesnika uzeli za bogomolje…”[13],   “Allah je prokleo muškarce koji oponašaju žene i prokleo je žene koje oponašaju muškarce…”[14].

  • Mali su grijesi prijestupi i zabranjena djela koja nisu dostigla stepen velikih grijeha. Onome ko se bude čuvao velikih grijeha, mali će grijesi biti oprošteni.

Djela i postupci koji umanjuju iman

  • Prisutnost rijaluka – činjenja djela radi ljudi, u manjoj mjeri, slikanje živih bića, klanjanje namaza između kaburova ili u njihovom pravcu želeći time postići teberruk – blagoslov, na kaburovima graditi džamije ili mauzoleje i spomenike, zaklinjati se nekim mimo Uzvišenog Allaha, tražiti od ljudi da posreduju kod Uzvišenog Allaha, nazivati nekoga nazivima koji su svojstveni samo Uzvišenom Allahu, tj. imenima koja se ubrajaju u Allahova lična imena i svojstva, nazivati čovjeka robom nekoga mimo Allaha, novotarske rukje, odnosno rukje koje šerijatski nisu legitimne, nošenje hamajlija i talismana, dolazak vračarima, sujevjerje, slijepa odanost i privrženost raznim paganskim strankama i pokretima, ispoljavanje ekstremnog nacionalizma, slijeđenje nereligijskih običaja i prakse razvratnih naroda. Neki od ovih postupaka postepeno vode ka širku, dok sa drugim postupcima to nije slučaj.

Komentar: I ovdje je posrijedi tzv. mali rijaluk ili malo licemjerstvo, a to je kada čovjek čini ibadet i dobra djela radi Allaha, ali mu možda u toku činjenja tog djela šejtan ili njegova duša došapne da svoja djela i ibadete uljepša i produži jer ga neko od stvorenja gleda ili se nada njihovoj pohvali.

Iman umanjuje i kada čovjek nekoga naziva Allahovim imenima, kao naprimjer, Rabbul-alemin – Gospodar svjetova, Melikul-muluk – Vladar svih vladara, El-Azim – Veličanstveni, Er-Rahim – Svemilosni itd.

Iman umanjuje i kada čovjek nekoga naziva robom nekoga mimo Allaha, kao naprimjer, kada mu dadne ime Abduššems – rob sunca, ili Abduhusejn – Husejnov rob itd. Dakle, riječ rob može doći u nečijem imenu samo ako se radi o Allahovim imenima i svojstvima, naprimjer Abdullah – Allahov rob, Aburrahman – rob Milostivog itd.

Kada je u pitanju slijeđenje nereligijskih običaja, autor je prethodno napomenuo da je slijeđenje religijskih običaja nevjernika vrsta nevjerstva, pa zbog toga ovdje to izuzima, jer sada spominje djela koja umanjuju iman.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

[1] Ahmed, Musned, 5/428, br. 23 680, sa dobrim lancem prenosilaca. Kada su ashabi upitali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta je to mali širk, on je odgovorio: “Rijaluk”, tj. pretvaranje pred ljudima.

[2] Tirmizi, Sunen, br. 1535, sa dobrim lancem prenosilaca.

[3] Ahmed, Musned, 1/389, br. 3687, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

[4] Ebu Davud, Sunen, br. 3883, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dakle, u izvornoj verziji ovog hadisa koja u transkripciji glasi: “Inner-rukā, vet-temāime vet-tevlete širkun”, riječ širkun je neodređenom obliku, tj. nema određeni član “el”, što je, shodno pravilu koje su na osnovu detaljnog iščitavanja šerijatskih tekstova, ali i na osnovu nekih pravila arapskog jezika, jedan od pokazatelja da se tim šerijatskim tekstom ne cilja na veliki širk koji izvodi iz vjere.

[5] Buhari, Sahih, br. 5962, Muslim, Sahih, br. 1597.

[6] Buhari, Sahih, br. 5347.

[7] Muslim, Sahih, br. 1978.

[8] Muslim, Sahih, br. 1978.

[9] Muslim, Sahih, br. 1978.

[10] Riječ “hades” upotrijebljenu u ovom hadisu, učenjaci tumače na različite načine. Neki kažu da se time misli na novotariju u vjeri, drugi na zulum, tj. nasilje, treći na nepokornost Uzvišenom Allahu ili bilo kakav prijestup u vjeri koji se ubraja u velike grijehe.

[11] Buhari, Sahih, br. 6755.

[12] Muslim, Sahih, br. 675.

[13] Buhari, Sahih, br. 1330, i Muslim, Sahih, br. 529.

[14] Buhari, Sahih, br. 5885.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …