Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 25. Posebnosti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i naše dužnosti prema njemu

25. Posebnosti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i naše dužnosti prema njemu

  • Uzvišeni je Allah vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, posebno odabrao i učinio ga posljednjim vjerovjesnikom, a njegovu Objavu posljednjom poslanicom. Rekao je Svevišnji Allah: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.” (El-Ahzab, 40)
  • Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je svim ljudima: “Mi smo te poslali baš svim ljudima…” (Sebe, 28), ali i svim džinima: “A tebe smo (o Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbija, 108).
  • Naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije umro a da mu Uzvišeni Allah još za života vjeru u cijelosti nije upotpunio i blagodat Svoju prema njemu usavršio time što mu je podario pobjedu i ustoličio ga na zemlji: “…Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3).
  • Također, Svevišnji je Allah samo njega počastio Israom i Miradžom, radi njega je Mjesec raspolutio, u njegovoj pljuvački i znoju podario je blagoslov i lijek, zbog njegove dove pala bi kiša, drvo mu se pokorilo (i slijedilo ga), jogunasta deva u potpunosti mu se pokorila i predala, a kamen mu je selam nazivao, potpomognut je strahom na udaljenosti od mjesec dana hoda, on je najodabraniji Ademov potomak i u toj tvrdnji nema nikakvog hvalisanja, on je vlasnik velikog šefata – zagovorništva, i nosilac bajraka hvale na Sudnjem danu.
  • Jasnih i očitih pokazatelja istinitosti njegovog poslanstva toliko je mnogo da ih je teško pobrojati, a njegove vrline i odlike nemoguće je izbrojati.
  • Naša prva obaveza prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, jeste povjerovati u njega, a zatim moramo mu se pokoravati i slijediti ga, uvažavati, poštovati i voljeti, uzimati ga za sudiju u sporovima, bespogovorno iskazivati zadovoljstvo njegovim šerijatom, dati mu mjesto koje zaslužuje, tj. ne veličati ga ekstremno (jer to vodi u širk), ali ga i ne potcjenjivati, donositi na njega salavate i selame, neka su na njega od Allaha neizbrojni salavati i selami, kao i na njegovu porodicu i njegove ashabe.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …