Home / Tekst / Prihvatili su islam / Zašto žene prelaze na islam?

Zašto žene prelaze na islam?

Baš u vrijema kada se islam suočava sa najžešćim medijskim kampanjama, naročito onim koje se tiču statusa muškarca i žene u islamu, prilično čudno nekome može zvučati činjenica da je islam najbrže rastuća religija u svijetu, pa čak i ironično može izgledati činjenica da najveći broj konvertita čine upravo žene!

Status žene u društvu nije novi predmet proučavanja niti je potpuno određen i kad se spomene islam, mnoge ljude to odmah asocira na sliku iscrpljenih majki “privezanih za šporet”, “žrtve” koje žive u potlačenom položaju, željnih zapadnjačkog načina života, itd. Drugi će na naširoko objašnjavati kako je hidžab samo smetnja, komentarišući da su one koje pređu na islam ispranog mozga, glupače i izdajice svoje vjere. Ja odbijam takve optužbe i pozivam ih da mi odgovore na slijedeće pitanje: Zašto je toliko veliki broj žena koje su rođene i odrasle u, takozvanom, “civiliziranom” društvu Evrope i Amerike spremno odreći se te “slobode” i “nezavisnosti” i prihvatiti religiju koja vrši toliki “pritisak” na njih i koja je, kako se vjeruje, tako nepravedna prema njima?

Kao bivša hrišćanka koja je prihvatila islam, mogu govoriti samo iz svog iskustva i navesti svoje razloge zašto sam se odrekla “slobode” za koju žene tvrde da je imaju u ovome društvu i prihvatila jedinu religiju koja istinski oslobađa ženu dajući joj status i položaj koji je potpuno jedinstven kad se uporedi sa onim koji joj je dat među nemuslimanima.

Prije nego sam prihvatila islam imala sam jake feminističke tendencije i prepoznavala sam da, kad se radi o ženama, postojalo je mnogo nejasnih stvari i nedostatak mogućnosti da ženu smjestite negdje na socijalnoj mapi. Taj problem se još više povećao kad bi na red došla pitanja o novim “ženskim problemima”, a da ni ona predhodna nije bilo uspješno odgovoreno. Kao i mnoge druge žene moga porijekla ja sam optuživala islam da je  diskriminirajuća religija, tlačiteljska i da daje veća prava svojim muškim članovima. Sve to poticalo je od osobe koja uopšte nije ni poznavala islam, koja je bila zaslijepljena vlastitom ignoracijom i koja je prihvatila namjerno iskrivljenu definiciju islama.

Međutim, uprkos mojoj kritici islama, nisam bila zadovoljna svojim statusom ni u svom društvu. Izgledalo mi je da društvo samo definiše termine kao što su “liberalizam” i “sloboda” i onda ovi termini bivaju prihvaćeni od strane žena bez pokušaja da ih prvo ispitamo i stavimo na probu. Jasno je bilo da je postojala velika kontradiktornost između onoga šta se ženama prezentiralo u teoriji i onoga što se zaista dešavalo u praksi. Što više sam proučavala, više sam osjećala prazninu. Polahko sam počela da dolazim i do te tačke kada je moje nezadovoljstvo statusom žene u ovome društvu postalo upravo refleksija jednog većeg nezadovoljstva društvom uopšte. Sve mi je izgledalo tako izopačeno, uprkos svim tvrdnjama da će godine 1990-te biti godine uspjeha i prosperiteta. Osjećala sam da nešto vitalno nedostaje u mome životu i ništa nije moglo da ispuni tu prazninu u meni. To što sam bila hrišćanka nije mi ništa više predstavljalo i počela sam da se pitam koliko je validno to što se Boga sjećamo samo jednom sedmično – nedjeljom? Kao i kod mnogih drugih hrišćana, i moje iluzije bile su raspršene zahvaljujući licemjerstvu crkve i postala sam neopisivo ožalošćena konceptom trojstva i obožavanjem Isusa(Isa a.s.)

Konačno, počela sam da istražujem islam. Prvo sam se zanimala samo stvarima koje su imale bilo kakve veze sa ženama. Bila sam iznenađena. Ono što sam pročitala i naučila, omogućilo mi je da saznam mnogo toga o sebi kao ženi, a takođe mi je pomoglo da shvatim gdje leži prava potlačenost žene – u svakom drugom sistemu izuzev u islamu! Muslimankama su data njihova prava u svakom aspektu sa jasnom ulogom u ovome svijetu kao što je imao i muškarac, bez imalo nepravde učinjene ikome od njih. Kao što Allah swt kaže : “a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.” (An-nisa,124)
I tako, nakon što sam ispravila svoje pogrešno shvatanje statusa žene u islamu, počela sam istraživati i dalje. Tražila sam i to nešto što bi moglo ispuniti prazninu koju sam osjećala u svome životu.

Moja pažnje sad je bila usmjerena na vjeru i njenu praksu u islamu. Samo sa sticanjem osnovnog znanja mogla sam da shvatim gdje da se okrenem i šta da učinim prioritetom. To su često područja na koja ljudi ne obraćaju pažnju i oko kojih se ne vodi polemika u društvu i, kada istražujete islam, postaje vam jasno zašto je to tako: tako koncizne, tačne i sveobuhvatne detalje ne možete naći više nigdje. Fundament vjere islam je Tewhid sa jednostavnom porukom “la illahe ilallah”. To je priznavanje da samo Allaha treba obožavati i samo Njemu usmjeriti svoje obožavanje – to je temeljna poruka koja poništava sva lažna božanstva i to je tačka od koje treba poći svako ko ozbiljno želi naučiti nešto o islamu.

U to vrijema počela sam da se susrećem sa ženama koje su prakticirale vjeru i kako sam se samo osjećala sigurna i dobrodošla u njihovom društvu! Toliko je bilo među njima blagosti i ljudskosti da sam željela da budem dio toga. Ove sestre, koje ne smatram samo svojim prijateljima, već savjetnicama i zaštitnicama, a ljepota njihovog društva je nešto što bi privuklo svakoga iz samo jednog razloga: da pomažemo jedno drugima u obožavanju Allaha subhanehu we teala. To je ono što je uvijek držalo njihova srca zajedno. Allah swt kaže:

i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio, – On je zaista silan i mudar.( al-Anfal, 63)

Elhamdulillah, islam sam prihvatila svojom voljom.

Svojim čitanjem, istraživanjem, slušanjem raznih predavanja upoznavala sam svoga Gospodara. Počela sam da se upozanjem sa Njegovim lijepim Imenima (asma) i atributima (sifat) ljepote i savršenstva. To mi je velika pomoć uopšte u upoznavanju same vjere. Na primjer, znati da je među Allahovim lijepim imenima i to da je On i Najmudriji (al-Hakimu) i Najpravedniji (al-Adlu) od čega proizilazi da On zapovjeda samo mudro i pravedno, čini da osoba potpuno prestane sebi tražiti objašenjenja Allahovih zakona i čini da iščezne bilo kakva sumnja u pravičnost Njegovih propisa. Elhamdulillah, sada više razumijem to što pravi islamski učenjaci tako snažno naglašavaju vjernicima da uče više o Allahu swt, njegovim savršenim svojstvima i lijepim imenima, prije nego pokušaju shvatiti Njegove zakone.

Bila bih nesretna da sam zauzela stav da “islam viša prava daje ženama” i uzela to sebi kao razlog mog prihvatanja islama, jer moja vjera još nije imala jake temelje i, prije ili kasnije, naišla bih na neke propise koje logički/racionalno ne bih mogla shvatiti ili vidjeti mudrost koja se u njima krije. Da nisam učili osnov vjere – tewhid i obraćala pažnju na to kako Allah opisuje Sebe u Svojoj Knjizi, možda bih još uvijek lutala u svojoj tami. Slava i hvala Allahu koji me je izveo na put istine i, kako to u Njegovoj Knjizi piše:

“O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, i preko čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. (al-Mâ’idah 15-16)

Razlog zašto žene prelaze na islam mora da ima nešto sa počastima koje im on nudi i zbog jednakog ophođenja prema svim ljudima, ne samo bez obzira na pol, već i bez obzira na rasu, nacionalnost, klasni položaj, itd. Međutim, najvažnij razlog zašto sam ja i mnogi drugi primili islam je zbog toga što nam on nudi odgovor na najvažnije pitanje koje smo ikad postavljali sebi : ”Zašto ja postojim?”.

I tako, ja prešla sam granicu i uspjela da vidim šta ima na drugoj strani. Elhamdulillah, ja izabrala sam islam!

http://www.al-qaria.net/

Prijevod: Muslimanka.net

About irfan

Pogledaj takođe

Nath Roy: “Muhammed mora biti priznat kao daleko najveći od svih poslanika pre ili posle njega. Ekspanzija Islama jeste najveće čudo od svih čuda”

Manabendra Nath Roy, (1887–1954) Bio je indijski nacionalni revolucionar, radikalni aktivista i politički teoretičar. Roj je …