Home / Tekst / Poučne priče / Siromašni namjesnik i kesa zlatnika

Siromašni namjesnik i kesa zlatnika

Se’id ibn ‘Amir, r.a., je bio jedan od najpobožnijih i najskromnijih ashaba. Halifa Omer ibnul-Hattab, r.a., ga je pozvao i ponudio mu da ga postavi za namjesnika pokrajine Hims, što je Se’id ibn ‘Amir, r.a., odbio. Omer mu reče:

“Zar ćete hilafet i emanet obaveza koje on sa sobom nosi okačiti na moj vrat, a mene napustiti?! Ne, tako mi Allaha.”

Se’ id nije imao drugog izbora, već se zaputi sa svojom suprugom ka Himsu, gdje je od prvih dana svog službovanja u svojstvu namjesnika te pokrajine činio razne hajrate i sva sredstva koja su mu bila na raspolaganju trošio za opće dobro svih stanovnika. Njegova supruga ga upita zbog čega to čini, a on joj odgovori da su tako postupali ashabi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa i on želi da nastavi njihovim stopama i da tako sve do svoje smrti ostane dosljedan u slijeđenju sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada je Omer, r.a., stigao u Hims, naredio je da mu se donese spisak imena siromašnih u toj pokrajini, a kada su mu donijeli taj spisak, ugleda ime Se’ida ibn ‘Amira pa upita: “Ako je ovaj Se’ id ibn ‘ Amir?” “Naš emir ( namjesnik)”, odgovoriše.

Halifa ponovo upita: “Zar je vaš namjesnik siromah?” “Da”, odgovoriše. “Šta je s njegovom plaćom i ostalim primanjima?”, upita Omer. “O vladaru pravovjernih, on ništa ne zadrži za sebe (sve podijeli)”, odgovoriše.

Halifa Omer je zaplakao i naredio da mu se pošalje hiljadu zlatnika. Kada je Se’ id za to saznao, zadrhtao je, a njime je zavladao strah. Supruga ga zapita: “Da li je halifu pogodilo kakvo zlo?”, a njezin muž je samo ponavljao: inna lillahi ve inna ilejhi radži’un (svi smo mi Allahovi i svi se Njemu vraćamo, a te riječi su dio ajeta koje izgovara onaj koga pogodi kakva nesreća).

Na kraju ipak prozbori: “To je ovosvjetsko iskušenje” (novac, bogatstvo), a zatim je poslao da se sav novac podijeli.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Čovjek koji je posudio hiljadu zlatnika

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, spomenuo …