Home / Tekst / Poučne priče / Priča o gubavcu, ćelavcu i slijepcu koje je Allah stavio na kušnju

Priča o gubavcu, ćelavcu i slijepcu koje je Allah stavio na kušnju

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je čuo Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem, kako priča:

“Allah Uzvišeni je htio da iskuša trojicu ljudi od Izraelćana, od kojih je jedan bio gubavac, drugi bez kose, a treći slijep, pa im je poslao jednog meleka (anđela). Melek je došao gubavcu i upitao ga:

–    Šta bi ti najviše želio? Najviše bi želio imati lijepu boju i lijepu kožu, i da se oslobodim ovog od čega se svijet zgraža na mene,- odgovori on. Melek pređe rukom preko njegova tijela, te od njega sva guba spade, i dobi lijepu boju kože. Zatim ga melek upita:

–    A koji ti je imetak najdraži? Deve – reče on. Allah mu tada dade jednu lijepu devu koja je u stomaku nosila mladunče, a melek mu reče:

–    Allah ti dao berićeta u njoj.

Zatim je melek došao onome bez kose i upi­tao ga:

–   Šta bi ti najviše volio? Lijepu kosu, i da se oslobodim ovog od čega se svijet zgraža na mene,- odgovori on. Melek ga pomilova po glavi, te ga bolest prođe i dobi lijepu kosu. Melek ga upita:

–     A koji bi imetak najviše volio? Krave,- odgovori on. Allah mu tada dade jednu lijepu steonu kravu, a melek mu reče:

–    Allah ti dao berićeta u njoj.

Zatim melek dođe slijepcu i reče mu:

–     Šta bi ti najviše želio imati? Da mi Allah vrati moj vid, kako bi ljude mogao gledati,- odgov­ori on. Melek ga pomilova po očima i Allah mu vrati vid, zatim ga upita:

–     A koji bi imetak najviše volio? Ovce,- odgovori on. Allah mu dade jednu ovcu.

Kod sve trojice se imetak plodio i množio, pa je bivši gubavac imao punu dolinu deva, a bivši ćelavac punu dolinu krava, a bivši slijepac punu dolinu ovaca. Zatim melek dođe gubavcu u njego­vom bivšem liku i obliku te mu reče:

–    Ja sam čovjek bijednik, ostao sam odsječen na svom putovanju, i niko mi nije u stanju danas pomoći osim Allaha, pa onda ti. Zato te molim Onim koji ti je dao tako lijepu boju i lijepu kožu, i toliki imetak, da mi dadneš jednu devu kako bi mogao nastaviti put. On mu na to reče:

–    Obaveze i izdaci su mnogobrojni. Melek mu reče:

–     Kao da te ja od nekud znam, da ti nisi bio onaj gubavac što se svijet zgražavao na njegov izgled i bijedu, pa ti je Allah podario (zdravlje i bogastvo)? On mu tada odgovori:

–     Naprotiv, ja sam ovo naslijedio od svojih predaka. Melek mu tada reče:

–    Ako si mi slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojem si bio.

Zatim je melek došao ćelavcu u njegovom prijašnjem liku i obliku, i rekao kao što je rekao gubavcu, a ovaj mu uzvratio kao i prvi. Melek mu reče:

–    Ako si mi slagao neka te Allah vrati u ono stanje u kom si bio.

Zatim je došao slijepcu u njegovom prijašnjem liku i obliku, i rekao mu:

–      Ja sam siromašan čovjek, i ostao sam odsječen na svom putovanju, i niko mi nije u sta­nju danas pomoći osim Allaha, pa zatim ti. Zato te molim Onim koji ti je podario tvoj vid da mi daš jednu ovcu, kako bi se njom pomogao na svome putu. On mu odgovori:

–     I ja sam bio slijep, pa mi je Allah Uzvišeni povratio vid, uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, ništa ti neću danas zabra­niti da uzmeš, radi Moćnog i Velikog Allaha.

Melek mu tada reče:

– Zadrži sav svoj imetak, vi ste bili samo iskušani. Allah je zadovoljan sa tobom, a rasrdio se je na tvoja dva druga..” (Hadis bilježi Buharija i Muslim)

(Iz knjige: “Biseri islamske tradicije”)

About Islam

Pogledaj takođe

Moja priča “O Islamu”

–  Italijanski naučnik dr. Emanuel  Gul „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne baš tipičan. …