Home / Tekst / Verske teme / Sira (Istorija) / Muhammed, s.a.v.s., najljepši primjer strpljivosti

Muhammed, s.a.v.s., najljepši primjer strpljivosti

Strpljivost je sposobnost pojedinca da kontroliše porive svoje duše, u smislu da je privoli da bude u stalnoj pokornosti Uzvišenom Allahu, zabrani joj da se približava onome što je Allah zabranio i da bespogovorno, bez ljutnje i žalosti, prihvata sve ono što je On Svojim kaderom odredio. To su, dakle, tri temelja na kojima počiva ova vrlina, koja se ubraja u najplemenitiji moral i najljepši vid ponašanja. Strpljivost kao vrlina stječe se, tj. nije urođena, tako da se svaki pametan čovjek, uz trud i samosavladavanje, njome postepeno može okititi, te postati vladar svoje duše i svoga ponašanja. Na ovo, između ostalog, ukazuju i mnogobrojni ajeti kojima je Uzvišeni Allah Svome Poslaniku naredio strpljivost. Neki od tih ajeta su:

A ti se strpi kao što su se strpjeli poslanici odlučni… (El-Ahkaf, 35)

Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć… (En-Nahl, 127)

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite! (Alu Imran, 200)

Uistinu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je strpljiv i u strpljivosti je ustrajavao sve vrijeme svoje poslaničke misije, koja je trajala dvadeset i tri godine. Sve to vrijeme nikada nije nadu izgubio, niti je zapostavio obavezu dostavljanja poslanice kojom ga je Uzvišeni Allah zadužio. Ostao je ustrajan u svojoj misiji sve dok se njegova poruka, Allahovom voljom, nije proširila na sve strane svijeta.

Kroz primjere i situacije koje ćemo navesti, shvatit ćemo do koje je granice dopirala njegova strpljivost, kako bismo i u ovom pogledu njega uzeli za primjer i neprikosnoveni autoritet za kojim se svi, bili muškarci ili žene, kroz život moramo povoditi.

– Sve vrijeme dok je boravio u Meki, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, strpljivo je podnosio uznemiravanja i teror Kurejšija, koji su ga fizički maltretirali, na njega devine iznutrice bacili, tri godine ga zajedno sa porodicom Benu Hašim na Ebu Talibovom posjedu držali u izolaciji, ohalalili njegovu krv i poslali plaćenike u potjeru za njim, kako bi ga likvidirali. Uprkos svim nastojanjima Kurejšija, Uzvišeni Allah sačuvao ga je od njihovih spletki. Ništa od spomenutog nije ga odvratilo od njegove misije, niti ga je spriječilo u naumu da svjetlost Upute dostavi i ljudima bliskim i ljudima dalekim.

– Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, strpljivost došla je do izražaja i u takozvanoj Godini tuge, u kojoj je umrla njegova voljena supruga Hatidža, kao i brižni amidža Ebu Talib, koji ga je štitio i pružao mu utočište. Ni ove poteškoće nisu ga pokolebale, niti su umanjile njegovu energičnost i želju da okonča svoju mislju, a u tome je uspio prvenstveno zahvaljujući strpljenju koje nije zabilježeno ni kod jednog od mnogobrojnih junaka koje je historija zabilježila, kao ni kod onih bezimenih.

– U bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku, Hunejnu i Tebuku, u pohodu na Taif i Meku, kao i u svim ostalim vojnim pohodima u kojima je učestvovao, strpljenje je bilo njegov vjerni pratilac, koji ga ni za trenutak nije napuštao. I pored činjenice da je učestvovao u mnogobrojnim vojnim pohodima i akcijama, pojmove kao što su: kukavičluk, poraz, lijenost, pad morala, bježanje sa bojnog polja i tome slično, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poznavao. Živio je od jedne bitke do druge, i od jednog vojnog pohoda do drugog, i tako punih deset godina medinskog perioda. Sve to vrijeme strpljenje mu je bilo glavni adut na putu do konačnog uspjeha, pa postoji li bolji primjer za strpljenje od njegovog strpljenja?

– Veliku strpljivost Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao je i u periodu kada su jevreji u Medini kovali zavjere, pleli spletke i okupljali saveznike, s namjerom da protiv njega povedu rat, kako bi ga likvidirali i konačno prekinuli njegovu misiju.

– Strpljivo je podnosio i glad i neimaštinu. Umro je a da se nikada u jednom danu ni ječmenog kruha dva puta nije najeo toliko da bi se zasitio.

– U svim poteškoćama koje smo spomenuli Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je strpljiv i postojan, nije dozvolio da ga ijedna nevolja odvrati od njegovog plemenitog nauma, niti da bilo koji problem poljulja njegovo samopouzdanje. Pored svih problema i nevolja kroz koje je prošao, uvijek je ostao gord i dostojanstven, a njegov životni put nije umrljan nikakvim skandalima, niti ružnim scenama. Da je bilo koji drugi čovjek bio na njegovom mjestu i proživio samo djelić onoga što je on proživio, isti bi se sasvim sigurno povukao, napustio tu tešku zadaću i pobjegao od velike odgovornosti, a svoje povlačenje i neizvršavanje zadaće pokušao bi opravdati njenom težinom i zahtjevnošću. Međutim, Uzvišeni Allah sačuvao je Svoga Poslanika, podario mu strpljenje i učinio ga čvrstim i postojanim, te mu dao volju i snagu da Njegovu poslanicu dostavi ljudima. Na ovaj je način Svevišnji Allah čovječanstvu, kroz lik Svoga Poslanika, pokazao najveličanstveniji primjer strpljenja, mudrosti, praštanja, plemenitosti, hrabrosti, ali i svih ostalih vidova plemenitih osobina i uzoritog ponašanja, pa neka su na plemenitog Poslanika najljepši salavat i najpotpuniji selam do Sudnjega dana!

Preveo: Amir Durmić

About irfan

Pogledaj takođe

Poniznost i skromnost Allahovog poslanika Muhammeda

Kada se za nekog čovjeka kaže da je ponizan, to znači da je on, i …