Mudraci i Isus

Jedino Matej od sve četvorice sastavljavača jevanđelja spominje priču o mudracima i Isusu. Kratki sadržaj ove priče sastoji se u tome da su trojica maga sa Istoka promatrali nebeske zvezde i da su primetili jednu koja jako sja i koja se kreće. Oni su je počeli pratiti i idući za njom, ona ih je dovela do Jerusalima. Tamo su pitali gde je jevrejski kralj. Kad je za to čuo Irod, uplašio se i o tome se počeo raspitivati kod sveštenika. Oni su mu ispričali da će se jevrejski kralj roditi u Vitlejemu, pa je Irod pozvao mudrace, upitao ih zbog čega su došli i kada im se ukazala zvezda, oni su mu ispričali da sa sobom nose poklone za novorođenog dečaka, budućeg kralja. Irod im je naredio da pođu u Vitlejem, da pronađu dete i da ga o tome obaveste, kako bi i on otišao i poklonio mu se. Kada su mudraci saslušali kralja uputili su se u Vitlejem, tamo pronašli dete, poklonili mu se i uručili poklone. Bojeći se da Irod ne učini nešto ružno dečaku, na svom povratku nisu navratili kod kralja, nego su se drugim putem vratili u svoju zemlju. Kada je za ovo čuo Irod, vidio je da je izigran, pa je naredio da se sva novorođenčad u Vitlejemu poubijaju.

Ibn Batrik kaže da je njihov dolazak bio dve godne nakon Mesijinog rođenja, jer je to bilo u trideset petoj godini vladavine kralja Iroda, a Mesija je rođen u trideset i trećoj godini njegove vladavine. Očito je da se ovde radi o potpuno izmišljenoj priči, jer kakve bi veze Mesija mogao imati sa mudracima koji su obožavali vatru? Da se ovaj događaj zaista zbio, na njega bi Luka, koji tvrdi da je svoje jevanđelje napisao sa krajnjom preciznošću, sigurno ukazao.

Dalje se postavlja pitanje kakav je bio stav Jevreja prema mladom kralju koga su toliko dugo iščekivali?! Zašto ga onda i Jevreji sa mudracima nisu posetili? Drugi prigovor na ovu priču je da Mesija nije poslan mudracima. I na kraju, da je gornja priča istinita, Jevreji koji su pomno beležili Irodova zlodela, sigurno bi zabeležili i ubijanje dece.


Odlomak iz knjige ‘Istina o hrišćanstvu kroz istoriju i verovanje’ autora Mustafe Šahina.

Izvor: http://www.islamhouse.com/sr

About pozivistine

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …