Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Ličnost Isusa Hrista u kratkim biblijskim crtama

Ličnost Isusa Hrista u kratkim biblijskim crtama

Isus Hrist je po Novom zavetu: • Marijin sin  „A Isus im reče: „Kad podignete Sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim, ….“ (Jovan 8:28) „Jer je sin čovečiji došao je da nađe i spase šta je izgubljeno.“(Luka 19:10)  • Čovek (Jovan 8: 40) A sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga.“ • Poslanik (prorok) (Luka 13:33) „Ali danas i sutra i prekosutra trebam ići; jer prorok ne moće poginuti izvan Jerusalima.“ • Verovesnik poslat od strane Boga „Tada im odgovori Isus i reče: „Moja nauka nije moja, nego Onog koji me je poslao.“ (Jovan 7:16)„Ko jedno ovakvo dete primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego Onog koji je mene poslao.“ (Marko 9:37) • Nemoćan, u potrebi za jedinim Bogom „I u devetom satu povika Isus glasno govoreći: Eloi! Eloi! Lama savatani? Koje znači: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio? (Marko 15:34) • Molitva „A ujutru, vrlo rano ustavši, izađe i ode nasamo, i onde se moljaše Bogu.“ (Marko 1:35) • Gladan „I sutradan kad izađoše iz Vitanije, ogladne.“ (Marko 11:12) • Dodirljiv, stvaran „I reče Isus: Ko je to što se dotače mene? A kad se svi odgovarahu, reče Petar i koji behu s njim: Učitelju! Narod te opkolio i turka te, a ti kažeš: Ko je to što se dotače mene? A Isus reče: Neko se dotače mene; jer ja osetih silu koja izađe iz mene.“ (Luka 8:45-46) • Imao potrebu za snom „A kad iđahu oni On zaspa. I podiže se oluja na jezeru, i topljahu se, i behu u velikoj nevolji.“ (Luka 8:23) • Neznanje o Poslednjem času „A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.“ (Marko 13:32) • Iskušavan „Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša.“ (Matej 4:1) • Potčinjen Bogu „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji mi je poslao.“ (Jovan 5:30) • Podučen od Boga „A Isus im reče: Kad podignete sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim.“ (Jovan 8:28) • Imao potrebu za hranom „Dođe sin čovečiji, koji jede i pije, a oni kažu: Gle čoveka izjelice i pijanice, druga carinicima i grešnicima. I opravdaše premudrost deca njena.“ (Matej 11:19) • Postač „I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.“ (Matej 4:2) • Sluh „I Otac koji me posla sam svedoči za mene. Ni glas Njegov kad čuste ni lice Njegovo ne videste.“ (Jovan 5:37) • Viđen, postupačan „Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.“ (1 Timoteju 6:16)

About Islam

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …