Home / Tekst / Poučne priče / Jedna žena se porađa a nema nikog pored sebe…

Jedna žena se porađa a nema nikog pored sebe…

Pravedni halifa Omer ibnul-Hattab, r.a., je izašao jedne noći u obilazak grada kako bi se upoznao s problemima i potrebama građana pa je ugledao jednu kuću i uputio se ka njoj. Začuo je jauke neke žene koji su dolazili upravo iz te kuće. Zapazio je čovjeka koji je sjedio ispred pa ga upita za razlog tog jaukanja. Čovjek mu odgovori da se ta žena porađa. Omer upita: “Da li ima ikoga pored nje?” “Nema”, odgovori ovaj. Omer se odmah zaputi nazad u pravcu svoje kuće i obrati se svojoj ženi Ummi Kulsum, kćerki Alije ibn Ebi Taliba, r.a.: “Allah ti je dao mogućnost da zaradiš sevab i dobiješ nagradu.” “A o čemu se radi?”, upita ona. “Jedna žena se porađa, a nema nikoga pored sebe”, odgovori Omer. “Evo odmah idem”, reče mu. Omer joj reče: “Ponesi sa sobom ono što će joj trebati i donesi mi lonac, masla i žitarica!”

Nakon što je to donijela, zaputila se ka toj kući sa svojim mužem koji je nosio lonac. Omer onom čovjeku pred kućom naredi da zapali vatru, a ženi da uđe u kuću i pomogne trudnici. Plemeniti halifa Omer je postavio lonac na vatru, puhao je u nju kako bi je rasplamsao a dim je izlazio ispod njegove brade, i napravio jelo od namirnica koje je donio sa sobom. Žena se porodila pa Ummu Kulsum povika: “O vladaru pravovjernih, obraduj svoga prijatelja viješću da je dobio dječaka!”

Kada je čovjek začuo njezine riječi “o vladaru pravovjernih” (tj. halifa), obuze ga doza straha i stida u isto vrijeme, pa se obrati halifi riječima: “Zastidjeh ste nas svojim humanim postupcima, o vladaru pravovjernih, zar se tako ophodiš prema samom sebi?” (Čudi se da halifa, vladar velike islamske države, zamara sebe i svoju porodicu pomažući neznancu poput njega.)

Omer mu odgovori: “Brate, onaj ko se obaveže da će voditi brigu o nekim segmentima života muslimana (predsjednik, ministar, upravnik, menadžer, direktor, službenik i sl.), dužan je da bude upoznat s njihovim krupnim i sitnim problemima te da im pomaže da ih riješe, jer je on odgovoran pred Allahom, dž.š. A ako okrene glavu od njih, zanemari ih i smatra da ga se to ne tiče, izgubio je dunjaluk i ahiret.”

About pozivistine

Pogledaj takođe

Moja priča “O Islamu”

–  Italijanski naučnik dr. Emanuel  Gul „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne baš tipičan. …