Home / Tekst / Prihvatili su islam / Dr. Maurice Bucaille: “Kur’an ne sadrži nijednu izjavu koja je u suprotnosti sa modernim naučnim saznanjima.”

Dr. Maurice Bucaille: “Kur’an ne sadrži nijednu izjavu koja je u suprotnosti sa modernim naučnim saznanjima.”

Maurice Bucaille (1920–1998) francuski lekar i pisac. Godine 1976. objavio je knjigu The Bible, The Quran and Science (Biblija, Kur’an i nauka) koja je prodata u milionima primeraka i prevedena je na nekoliko jezika u kojoj dr Bukal tvrdi da je Kur’an u skladu sa naučnim teorijama i činjenicama. Prema Bukalu, postoje monumentalne naučne greške u Bibliji, a nijedna greška u Kur’anu. Bukal zaključuje da je Kur’an Božija Reč. U svojoj knjizi, između ostalog, napisao je:

„To je bilo u potpunosti objektivno i bez mišljenja da sam prvi istraživao kur’anski tekst. Tražio sam stepen kompatibilnosti između kur’anskih tekstova i moderne nauke. Znao sam iz prevoda da Kur’an često aludira na sve vrste prirodnih pojava, ali sam posedovao samo površno znanje o tome. Tek kada sam veoma pažljivo ispitao arapski tekst i kada sam na kraju napravio popisanu listu, morao sam obznaniti dokaze koje imam pred sobom: Kur’an ne sadrži nijednu izjavu koja je u suprotnosti sa modernim naučnim saznanjima.”[1]

Potom navodi:

„Ova naučna razmatranja koja su jako specifična za Kur’an u početku su me jako iznenadila. Do tada, nisam pretpostavljao da je moguće da ću naći toliko mnogo izjava u tekstu sastavljenom pre više od trinaest vekova, a koje se odnose na različite teme, i da su sve u potpunom skladu sa savremenim naučnim saznanjima.”[2]

Takođe je napisao:

„Gornja zapažanja čine hipotezu razvijenu od onih koji Muhammeda smatraju autorom Kur’ana sasvim neodrživom. Kako može čovek, a uz to nepismen, postati najznačajniji autor, po pitanju književne zasluge u celoj arapskoj književnosti? Kako je on mogao tada da kaže istine naučne prirode koje nijedno drugo ljudsko biće nije moglo da poznaje u to vreme i sve to bez i jedne i najmanje greške u svom govoru o tome?

      Ideje u ovom istraživanju razvijene su sa čisto naučnog stanovišta. One dovode do zaključka da je nezamislivo za ljudsko biće koje živi u sedmom veku nove ere da sam bude autor kur’anskih tvrdnji o najrazličitijem spektru tema koje nisu bile poznate u njegovom vremenu, i da te tvrdnje budu u potpunom skladu sa onim što će biti poznato tek vekovima kasnije. Stoga, za mene, ne može postojati ljudsko objašnjenje za Kur’an.”[3]

Zaključuje i kaže:

      „Sa obzirom na nivo saznanja u Muhammedovo vreme, nezamislivo je da su mnoge tvrdnje iz Kur’ana koje su povezane sa naukom mogle biti delo čoveka. Tako da je sasvim legitimno,  ne samo smatrati Kur’an Objavom, već mu, takođe, treba dodeliti i veoma posebno mesto zbog garantovane autentičnosti koju pruža te zbog prisustva naučnih izjava koje, kada se i danas proučavaju, pojavljuju se kao izazov u ljudskom poimanju.”[4]

Fusnote:

[1] Dr Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science, 1981. str. 8.

[2] Isto, str. 88.

[3] Isto, str. 91.

[4] Isto, str. 179.

 

Izvor: “100 nemuslimanskih velikana o Islamu.”

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …