Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 26. Vjerovanje u Sudnji dan (1. dio)

26. Vjerovanje u Sudnji dan (1. dio)

 • U temeljne komponente islamskog vjerovanja ubraja se i vjerovanje u Sudnji dan i u njegove predznake.
 • Za svakog čovjeka koji umre već je nastupio njegov sudnji dan koji nazivamo mali kijamet.

Komentar: Smrt je prva stanica ahireta. Onaj ko umre, već je zakoračio u svijet gajba, tj. onostranog, onoga što mu je na dunjaluku bilo skriveno i čulima nedokučivo. U vjerodostojnom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, indirektno je smrt nazvao sudnjim danom svakog pojedinca. Naime, jednom prilikom posjetili su ga nesocijalizirani beduini koji su zbog rijetkih druženja s ljudima bili grubi i osorni, pa su ga upitali kada će nastupiti Sudnji dan, a on im, gledajući u najmlađeg među njima, odgovori: “Ako ovaj poživi, neće doživjeti ni duboku starost, a vaš će sudnji dan za vas već nastupiti.”[1] Riječima: “a vaš će sudnji dan za vas već nastupiti”, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, aludirao je na to da će svi pomrijeti. Potom će boraviti u kaburu i čekati nastupanje pravog Sudnjeg dana koji će za ljude vrlo brzo nastupiti, toliko brzo da će pomisliti kako između njihove smrti (tj. malog sudnjeg dana) i proživljenja (tj. velikog Sudnjeg dana) nije prošla osim jedna večer ili jedno jutro, o čemu Uzvišeni Allah kaže: “Pitaju te o Smaku svijeta: ‘Kada će se dogoditi?’ Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao, a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali” (En-Naziat, 42–46).

 • U trenucima nastupanja smrti umirućem dolaze meleki, pa vjernike obveseljuju viješću da će se sa Milostivim susresti i da će u Džennetu lijepo mjesto zauzeti.

Komentar: Uzvišeni je Allah rekao: Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imat ćete, bit ćete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je milostiv” (Fussilet, 30–32).

 • Ponekad čovjek na samrti biva iskušan, a djela se cijene shodno stanju u kojem je čovjek okončao svoj život.

Komentar: Odnosno, da li je na ahiret preselio kao vjernik ili nevjernik, bez obzira kako je proveo svoj život. Naime, ponekad će neki čovjek, shodno onome što su vidjeli ljudi, činiti dobra djela i biti uzorit vjernik, međutim, u suštini on niti je iskren niti pobožan, već se takvim samo predstavlja pred ljudima. Značenje ovih riječi najbolje nam pojašnjava Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Tako mi Allaha, uistinu će neko od vas raditi djela stanovnika Vatre, tako da između njega i nje neće ostati više od dužine jedne podlaktice ili jednoga hvata, a onda će ga sustići ono što je u Knjizi zapisano i on će početi činiti djela stanovnika Dženneta, pa će i ući u njega. A neki će čovjek raditi djela stanovnika Dženneta, tako da između njega i Dženneta neće ostati više od dužine jedne podlaktice ili jednoga hvata, a onda će ga sustići ono što je u Knjizi zapisano i on će početi činiti djela stanovnika Vatre, pa će i ući u nju.”[2] U drugoj predaji sličnog značenja, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista će neki čovjek raditi djela stanovnika Vatre, a on će u konačnici biti stanovnik Dženneta, i neki će čovjek raditi djela stanovnika Dženneta, a on će u konačnici biti stanovnik Vatre. Djela se zaista vrednuju prema tome kako se okončaju.”[3]

 • Propisi i dešavanja u berzehu – zagrobnom životu primarno se odnose na duše, ali i na tijela, jer tijela u pogledu propisa prate duše.

Komentar: Autor ovim želi kazati da kroz patnje ili uživanja u kaburu prvenstveno prolazi duša, ali, s druge strane, to isto prolazi i tijelo, jer se duša nakon ukopa opet vraća u tijelo, kako je to potvrđeno u vjerodostojnim hadisima. Ovo je vjerovanje ehli-sunneta vel-džemata i na to ukazuju vjerodostojni hadisi.

 • Sudnjem danu će prethoditi predznaci koje dijelimo na male i velike.
 • Neki mali predznaci već su se desili, kao naprimjer poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegova smrt i rascjepljenje Mjeseca dok je on još bio živ.
 • Neki od malih predznaka desili su se i s vremena na vrijeme će se ponavljati, kao naprimjer pojava lažova i smutljivaca, tj. lažnih poslanika, propadanje u zemlju, mnoštvo zemljotresa i erupcije vulkana, te okupljanje i ujedinjenje raznih naroda s ciljem da unište muslimane.

Komentar: U pogledu pojave mnoštva zemljotresa, Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sudnji dan neće nastupiti dok ne učestaju potresi…”[4] Kada su u pitanju erupcije vulkana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Sudnji dan neće nastupiti sve dok se u Hidžazu ne pojavi vatra koja će (zbog svoje veličine i snage) osvijetliti vratove deva u Busri.”[5] Busra je mjesto u Šamu. Ovo je jedan od hadisa koje islamski učenjaci navode kao dokaz da su vulkani i vulkanska djelovanja jedan od predznaka Sudnjeg dana. Kada se striktno radi o ovdje citiranom hadisu i onome što je u njemu najavljeno, hadiski stručnjaci jednoglasno tvrde da se ovo već dogodilo. Među njima je i imam Nevevi, koji kaže: “U našem vremenu, tačnije 654. h. g., u Medini i to s njene istočne strane, pojavila se ogromna vatra, a vijest o njoj doprla je do svih dijelova Šama, ali se za nju čulo i u ostalim gradovima. O tome mi je lično pričao jedan od stanovnika Medine koji je prisustvovao tom događaju…”[6] Ovdje se vjerovatno radilo o vulkanskoj erupciji, a Uzvišeni Allah najbolje zna.

 • Neki od malih predznaka još se nisu ostvarili, već se iščekuju, kao naprimjer povlačenje rijeke Eufrat, nakon čega će se ukazati brdo zlata, vraćanje zelenila i mnoštva rijeka na Arabijski poluotok, osvojenje Rima, pojava Mehdija…

Komentar: Povlačenje rijeke Eufrat, nakon čega će se ukazati brdo zlata: Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sudnji dan neće nastupiti sve dok Eufrat (nakon što se voda povuče) ne otkrije brdo zlata oko kojeg će se ljudi boriti.  Od svake stotine, bit će ubijeno devedeset devet i svaki od njih će govoriti: ”Valjda ću se ja spasiti.’” U drugoj verziji ovog hadisa navodi se: ”Približilo se vrijeme kada će rijeka Eufrat otkriti riznicu zlata, pa onaj ko tu bude prisutan, neka od tog zlata ništa ne uzima.”[7]

 • Druga vrsta jesu veliki predznaci Sudnjeg dana, a to su: pojava Dedždžala, silazak Isaa, alejhis-selam, dolazak Jedžudža i Medžudža, pojava dima, izlazak Sunca sa zapada nakon čega se pokajanje više neće prihvatiti, izlazak životinje iz zemlje, vatra koja će tjerati ljude na mjesto okupljanja i to je posljednji veliki predznak Sudnjeg dana, a ujedno i prvi nagovjestitelj događaja koji direktno ukazuju na to da je Sudnji dan počeo.

Komentar: Islamski su učenjaci složni da će tri velika predznaka zasigurno slijediti jedan iza drugog, a to su pojava Dedždžala, silazak Isaa, alejhis-selam, i izlazak Jedžudža i Medžudža, a kada je riječ o preostalim velikim predznacima, ne postoje potpuno jasni i nedvosmisleni šerijatski argumenti koji tačno preciziraju hronologiju njihovog dešavanja, tako da među učenjacima u tom pogledu postoji razilaženje, a redoslijed koji je naveo autor utemeljen je na jednom od tih mišljenja. Hadis u kojem se spominje svih deset velikih predznaka Sudnjeg dana prenosi Huzejfa b. Esid el-Gifari, radijallahu anhu, koji kaže: “Jednom prilikom dok smo sjedili i razgovarali, došao nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je upitao: ‘O čemu razgovarate?’ ‘Razgovaramo o Sudnjem danu’, odgovorili smo. On reče: ‘Doista Sudnji dan neće nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset znakova’,  pa  je  spomenuo: pojavu dima, dolazak Dedždžala, izlazak životinje, izlazak Sunca sa zapada, spuštanje Isaa, sina Merjeminog, dolazak Jedžudža i Medžudža, tri propadanja: propadanje  na  istoku,  propadanje na  zapadu  i propadanje na Arabijskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude na mjesto njihovog okupljanja.”[8] Međutim, izvjesno je da predznaci spomenuti u ovom hadisu nisu poredani preciznim hronološkim redom dešavanja, jer isti prenosilac u drugoj verziji ove predaje velike predznake spominje drugim redoslijedom.

Neki učenjaci, poput Šerefuddina et-Tibija, velike predznake Sudnjeg dana podijelili su na dvije vrste i, shodno toj podjeli, utvrdili njihov hronološki redoslijed. Prva vrsta su predznaci koji će nagovijestiti neposrednu blizinu Sudnjeg dana i oni će se hronološki desiti ovako: pojava Dedždžala, silazak Isaa, alejhis-selam, izlazak Jedžudža i Medžudža te propadanja. Druga vrsta su predznaci koji su pokazatelji da je Sudnji dan već počeo, a to su pojava dima, izlazak Sunca sa zapada, izlazak životinje iz zemlje i vatra koja će tjerati ljude ka Mahšeru, tj. mjestu okupljanja i stajanja.[10] Ovo mišljenje odabrao je i dr. Jusuf Vabil, autor jednog od najpoznatijih savremenih djela napisanih na temu predznaka Sudnjeg dana.[11]

 • Nakon nastupanja ovih predznaka, islama će postepeno nestati, Kur’an će se uzdići, ljudi će se vratiti obožavanju kipova, Kaba će biti uništena i svi će vjernici pomrijeti.

Komentar: Velika većina malih predznaka desit će se prije velikih predznaka. Većina malih predznaka već se desila, neki su trenutno aktuelni, a neki će se desiti u budućnosti. Međutim, postoji nekoliko malih predznaka koji će se desiti uporedo sa velikim predznacima ili nakon njih, a to su uglavnom predznaci koje je autor naveo u okviru ove tačke.

 • Prilikom nastupanja Sudnjeg dana, Zemlja će biti stisnuta i u komadiće zdrobljena, nebesa će se rascijepiti i smotati, Sunce će izgubiti sjaj, Mjesec će se zauvijek pomračiti, a mora i rijeke ulit će se jedni u druge.
 • Potom će se dva ili tri puta puhnuti u sur. Kada se puhne prvi put, svi će se prestraviti, a nakon drugog puhanja svi će pomrijeti, osim onih koje Allah poštedi, a kada se treći put puhne, svi će ustati i čekati obračun. Onako kako ih je Allah stvorio prvi put, tako će opet, po drugi put, biti proživljeni.

Komentar: Svi islamski učenjaci saglasni su da će biti dva puhanja u sur, a oko postojanja trećeg puhanja postoji razilaženje. Što se tiče prvog i drugog puhanja oko kojeg su učenjaci složni, prvo nagovještava nastupanje Sudnjeg dana, a ujedno i smrt svih stvorenja, osim onih koje Allah poštedi, a drugo će puhanje nagovijestiti njihovo proživljenje. Učenjaci koji kažu da postoji i treće puhanje u sur, prave razliku između samog početka nastupanja Sudnjeg dana (to je prvo puhanje i nazivaju ga Dah užasa) i smrti stvorenja (drugo puhanje koje zovu Dah smrti), a onda treće puhanje ostaje kao nagovještaj proživljenja svih stvorenja i zovu ga Dah proživljenja. Na ovaj Dah užasa, shodno mišljenju određenih učenja, ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: “A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno prestrave i onī na nebesima i onī na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći” (En-Neml, 87), a na Dah smrti, a ujedno i na Dah proživljenja, koje se u ajetu naziva drugim puhanjem, riječi Uzvišenog: “I u rog će se puhnuti, i umrijet će onī na nebesima i onī na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati” (Ez-Zumer, 68). Postoje i druga mišljenja, a Allah najbolje zna.

 • Proživljenje i okupljanje zbog polaganja računa neupitna je istina koju potvrđuju šerijat, zdrav i neiskvaren razum, kao i konsenzus muslimana.
 • Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje od svih stvorenja, prvi je nad kim će se zemlja raspuknuti. Zatim će svi ljudi biti proživljeni i okupljeni na mahšeru – mjestu stajanja, i bit će goli, bosi i neobrezani. Prvi će biti odjeven Ibrahim, alejhis-selam, a što se tiče vjernika, bit će proživljeni jašući ka Svemilosnom kao delegacija uzvanika, a kada je riječ o nevjernicima, oni će ka Džehennemu biti dovođeni na svojim licima, žedni, slijepi, nijemi i gluhi.

Komentar: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ljudi će biti proživljeni kao tri skupine. Jedna će skupina ići pješice, druga jašući (na devama) a pripadnici treće skupine bit će proživljeni hodajući na licima.” Ljudi upitaše: “Allahov Poslaniče, a kako će hodati na licima?”, a on odgovori: “Onaj koji je učinio da hodaju na nogama, u stanju je učiniti da hodaju na licima…”[12] Što se tiče “skupine koja će ići pješice”, misli se na vjernike koji su, pored ispravnog vjerovanja, bili skloni zlim djelima i grijesima, “skupina koja će jahati” jesu vjernici cjelovitog imana koji su prednjačili u svakom dobru, a skupina koja će biti proživljena “hodajući na licima” jesu nevjernici.[13] Govoreći o nevjernicima, Uzvišeni kaže: “…Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit će Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj” (El-Isra, 97).

 • Zatim će se svi sakupiti na Danu veličanstvenog zbora.

Komentar: Uzvišeni Allah Sudnji dan naziva i Jevmul-džem‘i, tj. Dan okupljanja ili Dan zbora: “Onda kada vas sakupi – na Dan zbora…” (Et-Tegabun, 9).

 • Nakon toga, doći će do susreta između ljudi i Uzvišenog Allaha, kada će doći naš Gospodar i meleki, sve red do reda poredani.

Komentar: Uzvišeni je Allah kazao: “I kada dođe Gospodar tvoj, a i meleki sve red do reda” (El-Fedžr, 22).

 • Potom će ljudi pred Allahom biti izloženi i nijedna tajna skrivena neće ostati. Što se tiče vjernika, njima će njihovi grijesi biti predstavljeni kako bi se potvrdilo da su ih počinili, međutim, oni se neće iznijeti javno, već će ih Allah skriti i oprostiti im, i to je “obračun lahki[14]”.
 • Obračun teški zadesit će onoga s kim se povede detaljna rasprava o grijesima koje je počinio, pa onaj s kim se rasprava o njegovim djelima bude vodila, bit će kažnjen. Postoji skupina koja će u Džennet ući bez ikakvog polaganja računa i bez ikakve prethodne kazne.

Komentar: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko god na Sudnjem danu bude detaljno polagao račun, upropašten je.” Tada Aiša, radijallahu anha, upita: “A zar Uzvišeni Allah nije rekao: ‘Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti’ (El-Inšikak, 7–8)?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To je samo izlaganje djela, a svaki čovjek s kim se na Sudnjem danu bude svodio detaljan račun, bit će kažnjen.”[15]

Kada je riječ o skupini ljudi koja će ući u Džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne, njih će biti sedamdeset hiljada, a o tome se prenosi sljedeći hadis: Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Predočeni su mi narodi, pa sam vidio vjerovjesnika i sa njim grupicu sljedbenika, vjerovjesnika i sa njim jednog ili dva čovjeka, i vjerovjesnika s kojim nije bilo nikoga. Tada mi bī predočena brojna skupina, pa pomislih da je to moj ummet. Rečeno mi je: ‘Ovo je Musa i njegov narod, ali pogledaj na tu stranu’, pa pogledah i vidjeh ogromnu skupinu, te mi bī rečeno: ‘Pogledaj na drugi kraj’, pa opet ugledah veliku skupinu, i bī mi rečeno: ‘Ovo je tvoj ummet, i sa njima sedamdeset hiljada onih koji će ući u Džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne.’ Zatim je ustao i otišao u svoju kuću, a ljudi počeše razgovarati o onima koji će ući u Džennet bez polaganja računa i prethodne kazne. Jedni rekoše: ‘Možda su to oni koji su se družili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem’, a drugi rekoše: ‘Možda su to oni koji su rođeni u islamu, pa Allahu nikada nisu pripisali sudruga’, a spominjali su i druge. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada pred njih izađe i upita ih: ‘O čemu to raspravljate?’ Obavijestiše ga, a on reče: ‘To su oni koji ne uče rukje[16], niti traže da im se uči rukja, niti su sujevjerni, a na svoga se Gospodara oslanjaju.’ Tada ustade Ukkaša b. Muhsin i reče: ‘Moli Allaha da me učini jednim od njih!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ti si jedan od njih.’ Zatim ustade i drugi čovjek i reče: ‘Moli Allaha da i mene učini jednim od njih!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Ukkaša te je pretekao u tome.’”[17]

 • Knjiga djela svakog pojedinca bit će donijeta, a u njoj će biti sve zabilježeno, bilo krupno ili sitno, bez obzira radilo se o riječima ili djelima.
 • Bit će dovedeni i svjedoci, a tu prvenstveno spadaju meleki brižni, Pisari plemeniti, a svjedočit će i sluh i vid, ali i dijelovi tijela, pa čak i kože. Tada, na tom mjestu i pred svima, potlačeni – mazlumi, osvetit će se tlačiteljima – zalimima.

Komentar: Na Sudnjem danu i dijelovi tijela će svjedočiti protiv čovjeka: “Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti” (Ja-sin, 65), ali i kože: “A na Dan kad Allahovi neprijatelji u Vatru budu potjerani – oni prvi bit će zadržani, da bi ih sustigli ostali – i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočit će protiv njih o onome što su radili. ‘Zašto svjedočite protiv nas!’, upitat će oni kože svoje. ‘Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas’, odgovorit će. ‘On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili” (Fussilet, 19–22).

 • Zatim će knjige biti podijeljene i stranice otvorene. Neko će knjigu desnom rukom uzeti, Allaha iz Njegove dobrote molimo da mi budemo među njima!, a drugi će je uzeti lijevom rukom, i to iza leđa, Allaha molimo da nas obaspe Svojim oprostom!

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

[1] Buhari, Sahih, br. 6511, i Muslim, Sahih, br. 2952.

[2] Buhari, Sahih, br. 6594.

[3] Buhari, Sahih, br. 6607.

[4] Buhari, Sahih, br. 7121.

[5] Buhari, Sahih, br. 7118, i Muslim, Sahih, br. 2902.

[6] Vidjeti: Nevevi, Šerhu Sahihi Muslim, 18/28.

[7] Buhari, Sahih, br. 7115, i Muslim, br. Sahih, 2908.

[8] Muslim, Sahih, br. 2901.

[9] Poznati predjel u Jemenu.

[10] Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 11/352.

[11] Vidjeti: Jusuf Vabil, Ešratus-saa, str. 242.

[12] Ahmed, Musned, 2/363, br. 8740, sa dobrim lancem prenosilaca.

[13] Vidjeti: Mubarekfuri, Tuhfetul-ahvezi, 8/459.

[14] Sintagma “obračun lahki” spominje se u osmom ajetu sure El-Inšikak.

[15] Buhari, Sahih, br. 6537.

[16] Ovo je Muslimova verzija hadisa, jer u Sahihu  imama Buharija nema riječi “ne uče rukju”, a na mjestu ovih riječi u Buharijevoj verziji nalaze se riječi “ne kauteriziraju”. Ova je predaja vjerodostojna, dok je Muslimov tekst hadisa izniman i po lancu i po tekstu. Prvi koji je upozorio na ovu činjenicu bio je šejhul-islam Ibn Tejmijja, Allah mu se smilovao, a od njega prenosi njegov učenik Ibn Kajjim el-Dževzijja u knjizi Zadul-mead, 1/495, gdje kaže: “Njegove riječi u hadisu ‘ne uče rukje’ greška su prenosioca, jer sam čuo šejhul-islama Ibn Tejmijju kako to govori, a hadis ispravno glasi: ‘To su oni koji ne traže da im se uči rukja.’”

[17] Muslim, Sahih, br. 220.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …