Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 21. Vjerovanje u džine

21. Vjerovanje u džine

  • U vjerovanje u gajb spada i vjerovanje u postojanje džina i šejtana.

Komentar: Uzvišeni je Allah i džine i ljude primarno stvorio kako bi Ga obožavali i bili Mu pokorni. Rekao je Uzvišeni: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju (ibadet čine)” (Ez-Zarijat, 56). Džini, pa čak i ljudi koji odbijaju da se pokore Allahu i da Ga obožavaju, nazivaju se šejtanima. Uzvišeni je Allah rekao: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli – a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju” (El-En’am, 112).

  •  Stvaranje džina prethodilo je stvaranju ljudi, a stvoreni su od plamena vatre.

Komentar: Uzvišeni Allah jasno potvrđuje da je džine stvorio prije Adema, alejhis-selam: “Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džine od vatre užarene” (El-Hidžr, 26–27).

Uzvišeni Allah kaže:A džine je stvorio od plamena vatre” (Er-Rahman, 15). Misli se na same krajeve vatrenih jezika, tj. završetke plamena i to nakon što se vatra razjari i razbukta. Tako sintagmu “maridžin min nar”, koju smo ovdje preveli kao “plamen vatre”, tumači veliki broj komentatora Kur’ana.

  • Džini žive i umiru, žene se i udaju i imaju potomstvo. Među džinima ima i vjernika i nepokornika. Oni koji od njih povjeruju u Allaha i prime islam, odabrali su Pravi put, a oni koji uznevjeruju, bit će gorivo džehennemsko.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …