Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 20. Vjerovanje u meleke

20. Vjerovanje u meleke

  • Vjerovanje u gajb – nevidljivo, vjerovanje je iskrenih monoteista. To je jedan od najvećih duhovnih stepena do kojeg vjernici mogu dospjeti.
  • Vjerovanje u gajb urođeno je u svakom čovjeku, tj. ono je utkano u njegovu fitru. Također, ovo je vjerovanje dio islamske šerijatom propisane doktrine.
  • Vjerovanje u gajb potpuno je samo ako se vjeruje u sve ono što je objavio Svemilosni.
  • U vjerovanje u gajb spada i vjerovanje u meleke i priznavanje da su oni Allahovi plemeniti robovi stvoreni od svjetlosti.
  • Meleki ne jedu, ne piju, ne sklapaju brakove i ne razmnožavaju se.
  • Po prirodi svoga stvaranja, meleki su Allahu, bespogovorno i bez izuzetka, pokorni i neprekidno Ga, ne posustajući, obožavaju.

Komentar: Opisujući meleke, Uzvišeni je Allah rekao: “Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji. A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju” (El-Enbija, 19–20).

 Vjerovati u meleke u općem smislu, jedna je od šest temeljnih komponenti islamskog vjerovanja, a što se tiče detaljnog vjerovanja u određene meleke, obaveza je vjerovati u sve one meleke koji se spominju u Kur’anu i vjerodostojnom sunnetu.

  • To su sljedeći meleki: Džibril, koji je zadužen za dostavljanje Objave koja oživljava ljudska srca; Mikail, zadužen za kišu; Israfil, zadužen za puhanje u sūr – rog; Melek smrti, zadužen za uzimanje duša; Malik, zadužen za džehennemsku Vatru; zebanije, meleki koji su zaduženi za Kuću propasti – Džehennem; melek predvodnik čuvara najljepšeg boravišta – Dženneta; meleki koji su zaduženi da posjećuju Bejtul-Ma‘mur; meleki koji putuju po zemlji i traže sijela na kojima se slavi i veliča Uzvišeni Allah; meleki koji srca Allahovih robova nadahnjuju dobrom; meleki koji nose Arš; meleki čuvari; meleki koji pišu i bilježe ljudska djela ili Plemeniti pisari.

Komentar: Meleke koji su zaduženi za Kuću propasti, Uzvišeni Allah spominje u Kur’anu i kaže: “Mi ćemo pozvati zebanije” (El-Alek, 18), a to su meleki koji će kažnjavati stanovnike Džehennema. Uzvišeni Allah Džehennem naziva i Darul-bevar – Kuća propasti: “Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima – nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli” (Ibrahim, 28).

Riječima: “melek predvodnik čuvara najljepšeg boravišta – Dženneta”, autor aludira na glavnog čuvara Dženneta, dakle vrhovnog džennetskog meleka koji se u nekim predajama naziva Ridvan. Međutim, sve te predaje su ili izrazito slabe ili ništavne, stoga ga autor ovdje nije tako imenovao.

Bejtul-Ma‘mur je nebeska Kaba, odnosno, ono što je za iskrene Allahove robove Kaba na Zemlji, to je za meleke Bejtul-Ma‘mur na nebesima. U jednoj mursel predaji, koju prenosi Katada, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Bejtul-Ma‘muru kazao: “To je mesdžid na nebesima, a Kaba se nalazi tačno ispod njega. Kada bi Bejtul-Ma‘mur pao, pao bi tačno na Kabu.” (Albani, Silsiletul-ehadis-sahiha, br. 477, koji je ovu predaju ocijenio vjerodostojnom.)

Meleke čuvare Uzvišeni Allah spominje u sljedećim ajetima: “Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju…” (Er-Ra‘d, 11); “On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare…” (El-En’am, 61)

O melekima koji nose Arš, Uzvišeni Allah kaže: “…a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati” (El-Hakka, 17).

  • Broj meleka je ogroman i neizbrojiv. Oni čine najljepša i najprimjerenija djela koja se detaljno ne mogu spoznati. Meleki su zaštitnici vjernika na dunjaluku i na ahiretu, preporučuju da se čini dobro, za vjernike uče dove, od zla odvraćaju i na njega upozoravaju, za vjernike traže oprost i na njih donose salavate, aminaju na njihove dove i obveseljavaju ih Džennetom.
  • Vjernici se stide i ustručavaju pogleda meleka. Također, vjernici ljudima preporučuju da vole meleke i savjetuju im da ih ne uznemiravaju svojim postupcima.

Komentar: U  vjerodostojnim hadisima potvrđeno je da  meleke uznemirava ono što uznemirava i ljude. Takav je, naprimjer, slučaj sa raznim vrstama neprijatnih mirisa. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko je jeo crveni ili bijeli luk ili poriluk, neka se nipošto ne  približava našoj džamiji, jer melekima smeta ono što smeta i ljudima.” (Muslim, Sahih, br. 564) Također, meleke, baš poput iskrenih vjernika, uznemiravaju griješenje, nevjerstvo i širk. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika (živog bića).” ( Buhari, Sahih, 3322, i Muslim, Sahih, 2106.)

  • Vjerovanjem u meleke vjernik, Allahovom dozvolom, biva sačuvan raznih opsjena, zabluda i praznovjerja, postaje svjesniji Allahove veličine i moći. Ovo vjerovanje pomaže vjerniku da ostane čvrst i ustrajan na Pravome putu, da bude strpljiviji i Allahu zahvalniji, da više i češće spominje i veliča Allaha.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …