Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Želim da se oženim, ali za brak je potrebno mnogo novca!?

Želim da se oženim, ali za brak je potrebno mnogo novca!?

Sistem braka u vjeri samo je jedna od mnoštva grana pravnog sistema islama. Svi se oni uređuju pod jednim osnovnim temeljem, na kojem se zasniva čitava građevina islama, a to je ispravno islamsko vjerovanje. Sistem koji se ne temelji na čvrstim i ispravnim postavkama nema vrijednosti niti će opstojati. Zato kako očekivati od čovjeka koji neispravno vjeruje ili uopšte ne vjeruje da uredi bračni život onako kako treba i postigne istinsku sreću…? Dakle, na prvom mjestu je VJERA!

Uzvišeni Allah stvorio je ljudski rod od čovjeka i žene i učinio da jedno bez drugoga ne mogu. Zato im On Uzvišeni naređuje brak kao jedini prirodni način njihovog udruživanja. Uzvišeni kaže: “Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene…” (En-Nisa’, 3)

Brak je Sunnet i praksa Poslanika i vjerovjesnika. U tom kontekstu Allah kaže: “I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali.” (Er-Ra’d, 38)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u poznatom hadisu je zabranio ashabu ustezanje od braka kako bi klanjao noću a postio danju. Pa mu je između ostalog rekao: “Tako mi Allaha zaista sam ja bogobojazniji od vas pa ipak postim ali i mrsim, klanjam ali i spavam, i ženim žene pa ko se okrene od moga Sunneta taj nije od mene.” (Buharija i Muslim)

Ibn Mes’ud je govorio: “Kada bi moja supruga preselila poslije ikindija-namaza nastojao bih se oženiti do noći, jer bih se bojao da ne preselim te noći pa da sretnem Allaha neoženjen.” Po drugoj verziji, govorio je: ” Kada bih bio neoženjen i znao da ću uskoro umrijeti, oženio bih se makar ne imao mogućnosti, bojeći se smutnje.” (Ibn Hazm, u djelu El-Muha/la, 10/25-26.)

A šta tek reći za naše vrijeme…

Stupajući u brak čovjek se odaziva i Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve selleme, naredbi: “O skupino mladića ko od vas ima mogućnosti neka se oženi to će mu sačuvati pogled i stidno mjesto a ko ne može neka posti on će mu biti zaštita.” (Buharija i Muslim)

Riječ mogućnost koja je spomenuta u hadisu obuhvata više značenja. Neki učenjaci su rekli da to znači da čovjek bude sposoban da ima spolni odnos. Drugi su rekli da se to odnosi na potrepštine koje brak zahtijeva i tome slično. Nema smetnje da izraz obuhvata sve ove stvari, jer bez sumnje, osoba koja stupa u brak treba da bude zdrava i sposobna za bračni život, kako ne bi naštetila drugoj strani, i treba da bude ozbiljna i spremna da snosi obaveze i odgovornosti koje brak zahtijeva.

Međutim, osobama koje se ustručavaju ženiti iz straha od obaveza koje brak sa sobom nosi i bježeći od poteškoća na koje mogu u braku naići, islam skreće pažnju na to da je brak put do neovisnosti, te da će ih Uzvišeni Allah, pomoći i dati im snage da savladaju poteškoće i neimaštinu. Uzvišeni kaže:

 “Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite roboove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna,” (Nur, 32)

Abdullah b. Mesud je rekao: “Tražite bogatstvo u braku.” Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici ljudi Allah se obavezao pomoći: onome ko se ženi želeći se sačuvati poroka, robu koji se želi otkupiti i borcu na Allahovom putu.” (Tirmizi. Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

Zato kažem da je čovjeku dovoljno da započne sa brakom sa malo novca, te da ne treba imati izgovor da se zbog toga ne ženi, jer Uzvišeni Allah je obećao onima koji uđu u brak da će im iz Njegovog obilja dati. Mnogobrojni su primjeri mladih koji su nakon stupanja u brak uspjeli da obezbijede dobre životne uslove. Jer da je bogatstvo uslov za brak, onda bi se samo imućni ženili, što je netačno i nema smisla.

A imamo i primjer u najboljim generacijama koji su bili siromašni a ženili su se. Kada se jedan ashab želio oženiti jednom ženom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao: ‘Daj joj odjeću (kao mehr)!‘, – ‘Nemam odjeće!‘, odgovori čovjek. ‘Daj joj barem gvozdeni prsten!‘, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što mu se čovjek ponovo ispriča, Poslanik ga, sallallahu alejhi ve sellem, upita: ‘Koliko Kur‘ana znaš napamet?‘ ‘Toliko i toliko‘, odgovori on. ‘Udajem je za tebe na osnovu tog dijela Kur‘ana, koji znaš napamet!‘, reče Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem.“ (Buharija)

Nažalost, zadnjih deceniju ili dvije, omladina sve kasnije stupa u brak, zbog nekog vještačkog nametnutog standarda, poput toga da čovjek mora imati sve obezbijeđeno, ili zbog školovanja, a svakako i zbog lako dostupnog nemorala na svakom koraku. Zato je institucija porodice jako oslabljena, i nemoral i razne krize sve više uzimaju maha. A loše posljedice takvog odnosa sve više postaju očite, a tiču se fizičkog i psihičkog zdravlja, a koje će se tek pokazati…

Irfan Hajrudin Klica

About pozivistine

Pogledaj takođe

Lizing poslovanje (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog odabranog roba …