Home / Tag Archives: slajd (page 10)

Tag Archives: slajd

Hidzab – odeća ponosa

Zaista je hidžab jedan od najuzvišenijih propisa kojeg je Uzvišeni Allah (Bog) naredio ženi. Hidžab je Uzvišeni Allah (Bog) učinio obeležjem ženine časti, znakom njene čednosti i pokazateljem njene kreposti i čestitosti. Zbog svega navedenog veoma je važno da žene saznaju sve o onome što je od propisa i lepog …

Read More »

Muslimanski vojskovođa zbog kojeg je 15 afričkih država primilo islam

Ebu Bekr ibn Omer Lamtuni potječe iz berberskog plemena Lamtuni. Nakon pogibije šejha Abdullaha ibn Jasina, utemeljitelja pokreta Murabituna (Almoravidi), šejh Ebu Bekr ibn Omer Lamtuni preuzeo je vođstvo Murabituna 451. h.g. (1059.) On je bio politički vođa i islamski učenjak. U roku od dvije godine od njegovog preuzimanja vođstva …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Zul-Kifl

Kur’an o Zul-Kiflu Kur’an ne govori mnogo o Zul-Kiflu. On se spominje u suri El-Enbija, nakon kazivanja o Ejjubu. Uzvišeni Allah kaže: I Ismailu, i Idrisu, i Zul-Kiflu, svi su oni bili strpljivi. I uveli smo ih u Našu milost, zaista su oni od dobrih. (El-Enbija’, 85-86). Pored toga, Uzvišeni Allah još …

Read More »

Dvanaest izvora koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu

U dva kur’anska ajeta, jedan iz sure El-Bekare i drugi iz sure El-A’raf, spominje se priča o dvanaest izvora koji su provreli nakon što je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da njega i njegov narod opskrbi vodom.  Arheolog dr. Abdur-Rahim Rejhan – generalni direktor za arheološka istraživanja i naučno izdavaštvo …

Read More »

Važnost tevhida i njegovi plodovi

Tevhid je: Potvrđivanje Allaha kao jedinog Gospodara, potvrđivanje da je Allah jedinstven u svome Biću, imenima i svojstvima i potvrđivanje da jedino Allah zaslužuje da mu se ibadet čini, te da su sva druga božanstva lažna. Nema sumnje da tevhid ima najveću važnost u životu jednog muslimana, a ta važnost, …

Read More »

Iskrenost je duša dobrih djela

Mnogobrojni ajeti i hadisi govore o vrijednosti islamskog ahlaka i njegove neodvojivosti od istinskog vjerovanja. Štaviše, Allahov Poslanik, s.a.v.s., objasnio nam je da je ahlak (moral i moralno usavršavanje ličnosti) plod jakog imana, a da nedostatak islamskog ahlaka znači slabost imana i vjerovanja. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na …

Read More »