Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Sve što je neophodno za izvršenje obaveze je isto tako obaveza

Sve što je neophodno za izvršenje obaveze je isto tako obaveza

Sve što je neophodno za izvršenje obaveze (farz) je isto tako obaveza (farz), sve što vodi u haram (zabranjeno) jeste haram, sve što vodi u mekruh (pokuđeno, nepoželjno) jeste mekruh itd.
Nezamislivo je, naime, da Uzvišeni Zakonodavac nešto zabrani (kao, naprimjer, blud i alkohol), a da u isto vrijeme dopusti sredstva koja tome vode.
U Kur’anu Časnom ima mnogo primjera preventivnog ponašanja.
Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni, nepravedno i ne misleći šta govore, Allaha grdili… (El-En’am, 108.)
Pravilo je: sve što vodi u haram jeste haram. Zato je Uzvišeni u navedenom ajetu zabranio psovanje, odnosno provociranje onih koji u Allaha, dželle šanuhu, ne vjeruju, da ne bi oni iz neznanja psovali i vrijeđali Allaha, dželle šanuhu, što predstavlja najveći grijeh. Treba napomenuti i to da ne smijemo pogrešno shvatiti ovo pravilo, pa svrstati u haram ono što nije haram, kao što to mnogi čine iz neznanja.
Najjednostavniji primjer za prvo spomenuto pravilo sve što je neophodno za izvršenje obaveze (farz) je isto tako obaveza (farz) jeste uzimanje abdesta. Naime, obavljanje namaza je farz, a da bismo to učinili moramo ispuniti uvjet uzimanja abdesta ili tejemuma. Pod ovo pravilo, također, potpada veliki broj slučajeva od kojih ćemo navesti smo neke:
Musliman je dužan izdržavati svoju bližu familiju, suprugu, djecu i roditelje, ako su nemoćni i bez imetka. Međutim ako on nema sredstava za to, onda je dužan raditi i zaraditi ih da bi ispunio obavezu.
Čovjek je dužan čuvati svoj život i zdravlje da bi bio sposoban obavljati osnovnu zadaću na ovome svijetu – pokornost Stvoritelju. Zato je Uzvišeni Zakonodavac dopustio da musliman u vanrednim situacijama (kada je u smrtnoj opasnosti) može konzumirati i ono što mu je zabranjeno da bi ostao u životu, jer je svrha življenja ibadet. Ako bi odbio da haramom spasi sebi život, počinio bi veliki grijeh i, po mišljenju većine uleme, spremio bi sebi mjesto u Džehennemu.
____________________________________________
Iz knjige: Fikhska pravila – Osman Kozlić

About azibrise

Pogledaj takođe

Obaveznost i značaj molitve (namaza) u Islamu

Važnost namaza u Islamu je tolika da se ne može opisati. To je prvi uslov …