Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Da li se nisab za zekat na pare određuje prema zlatu ili prema srebru?

Da li se nisab za zekat na pare određuje prema zlatu ili prema srebru?

Pitanje: Koliki je nisab za zekat u papirnom novcu i da li je moguće izračunati nisab u novcu na osnovu nisaba za zlato ili nisaba za srebro?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu,

Vrijednost nisaba (tj. granice koja obavezuje davanje zekata) za dolar ili druge valute jednaka je vrijednosti 20 miskala zlata ili 140 miskala srebra u periodu koji obavezuje zekat (tj. da ta vrijednost u novcu pregodini). Ta vrijednost treba biti zasnovana na bilo kojem od ova dva nisaba koji je bolji i korisniji za siromašne, uzimajući u obzir da vrijednosti zlata i srebra variraju od vremena do vremena i od države do države. (Stalno vijeće za fetve, br. 9/254, 9/257)

S obzirom da je u ovom vremenu vrijednost nisaba u srebru niža od vrijednosti nisaba u zlatu, nisab treba da se zasniva na vrijednosti srebra, pa ako čovjek dostigne u svom novcu vrijednost nisaba u srebru dužan je dati zekat. Nisab u srebru je oko 595 grama, a onaj koji daje zekat izdvaja 2.5%., nakon što je taj novac pregodinio.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid

Fetva br. 2795

(Ovo bi značilo da svako ko u svom posjedu ima oko 320 eura – manje/više, tokom cijele godine, je dužan dati zekat. S tim da treba pratiti oscilacije vrijednosti srebra.

Zekat na 320e iznosi 8e. Malo novca za veliku nagradu inšaAllah.)

About irfan

Pogledaj takođe

Koliko je muževo pravo kod žene?

Mnoge muslimanke nerijetko smetnu s uma je jedno od najvećih dobrih djela za njih – …