Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je potreban idol radi koncentracije u molitvi? – dr. Zakir Naik

Da li je potreban idol radi koncentracije u molitvi? – dr. Zakir Naik

Zabluda hindusa: Idol je potreban radi koncentracije u molitvi. Hindu učenjaci se slažu da Vede i druge svete knjige hindusa zabranjuju idolopoklonstvo. Ali, pošto ljudski um ne može odmah da se koncentriše na molitvu, poželjno je imati nekog kipa za molitvu. Nakon što um dostigne određeni nivo koncentracije, kip više nije potreban.

Odgovor:

Koncetracija kod muslimana

Muslimani su dostigli najviši nivo predanosti u molitvi. Ukoliko je za punu predanost uma u obožavanju Boga neophodan kip, onda smo mi muslimani već dostigi najviši nivo obožavanja, pošto obožavamo Uzvišenog Boga, a nije nam potreban nikakav posrednik niti kip.

 

Deca pitaju zašto grmi

Dok sam razgovarao sa Svamijem u Islamskoj istraživačkoj organizaciji, rekao mi je:

“Deca nas pitaju: ‘Zašto se na nebu čuje grmljavina?’, a mi odgovaramo: ‘Vaša baka nešto škripi po nebeskom podu’. To je zato što su deca previše mala da bi to razumela. Isto tako, u početnoj fazi koncentracije, ljudima je potreban kip, idol.”

Mi, u islamu, ne verujemo u laž, makar bila laž iz nužde. Ja svom detetu nikada ne bih rekao takvu laž. Kada pođe u školu i kada mu učitelj objasni da grmljavina nastaje zbog širenja prebrzo zagrejanog vazduha, dete će prvo pomisliti da ga učitelj laže, a kasnije, kada se uveri da je to istina, oca će da smatra lažovom. Ukoliko osećate da dete ne može da razume neke činjenice, potrudite se da mu date prostije objašnjenje umesto da se služite lažima i fiktivnim objašnjenjima. Ako ni sami ne znate odgovor, morate da budete hrabri i da kažete: “Ne znam.” Današnja deca nisu zadovoljna ovakvim odgovorom. Ako bih mom sinu odgovorio da ne znam, on bi me upitao: “Oče, zašto ne znaš?” To će me naterati da lično potražim odgovor, da se obrazujem i da mu posle toga pružim odgovarajuće objašnjenje.

 

2+2=4

Neki punditi, dok pokušavaju da me ubede u ispravnost idolopoklonstva, kažu: “Hindusima početnicima se preporučuje da koncetraciju izgrade tako što će da se mole Bogu obraćajući se nekom od kipova. Međutim, kada hindus izgradi ličnost i položi sve religijske ispite, više mu nije potreban nikakav kip ili idol.”

Morate da zapamtite nešto veoma važno: niko ne može da napreduje ukoliko nije izgradio i ukoliko nije naučio fundamente predmeta kojima se bavi. Učitelj, još u prvom razredu osnovne škole, uči đake da je 2+2=4. Bez obzira da li će to dete nekada da upiše fakultet ili da postane doktor nauka, fundamentalne istine matematike, koje je saznao još u prvom razredu, nikad se ne menjaju! Možda će na fakultetu da proučava algebru, trigonometriju i algoritme, ali osnove sabiranja niko ne može da ospori. Ako učitelj u prvom razredu osnovne škole bude nepravilno učio decu, pod izgovorom da su ona mala kako bi to razumela, šta možete da očekujete od te dece u budućnosti?!

Fundamentalna činjenica koja se kroz Vede proteže u vezi sa Boga glasi: Ne možeš da zamisliš sliku Boga! Ništa Mu nije slično! Kako, onda, hindu učenjaci, iako znaju ovu istinu, mogu da ćute o tome i kako mogu mirno da posmatraju pogrešnu praksu običnog naroda?!

Da li ćete prvačićima da objašnjavate da 2+2 nije 4, već 5 ili 6, a istinu ćete da im kažete tek kada završe školu? Naravno da ne! Ne samo to, već ako dete pogreši, ispravićete ga i rećićete mu da je 2+2=4; nećete da čekate da završi školu pa da mu to kažete. Ako ga tada ne ispravite, uništićete mu budućnost!

 

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

Kako da nemusliman postane musliman?

Odgovor: Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku, ﷺ, da poziva ljude u islam, da ih poziva …