Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je Marija Aronova (Harunova) sestra? – dr. Zakir Naik

Da li je Marija Aronova (Harunova) sestra? – dr. Zakir Naik

Zabluda: U Kuranu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kuran, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina.

Reč sestra u semitskim jezicima

U semitskim jezicima, reč sestra može da znači i potomak. Ajet (odlomak) na koji se mislilo u spomenutom pitanju glasi:

I dođe ona s njim (Isusom) porodici svojoj, noseći ga. ”O Merjema,”- rekoše oni -“učinila si nešto nečuveno! Ej sestro Harunova, otac ti nije bio nevaljao, a ni majka tvoja nije bila nevaljalica.” (Kur’an, Merjem, 27-28)

Hrišćanski misionari tvrde da Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, nije poznavao razliku između Marije, Isusove majke, i Mirjam, Harunove sestre. Vremenski razmak između njih dve je, kao što i sami navode, preko hiljadu godina.

U arapskoj terminologiji, sestra označava, takođe, i ženskog potomka. Zato, kad se kaže ‘Ja uhte Harune’ – ‘O sestro Harunova’, to zapravo znači: O ti koja potičeš od Haruna.

I sin znači potomak

U Jevanđelju po Mateju stoji: Rodoslovlje Isusa Hrista sina Davidova (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateju, 1:1)

U Jevanđelju po Luki stoji:

Kad je Isus započeo, imao je oko trideset godina. Držali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov. (Novi Zavet, Jevanđelje po Luki, 3:23)

Fraza Isus Hrist sin Davidov se objašnjava tako da on nije bio stvarni, direktni Davidov sin, već njegov potomak! Dakle, i reč sin ima značenje potomak.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zašto će Bog kazniti nevernike ako im je odredio da budu nevernici?

Ako je Bog odredio zapečatio nevernička srca, tj. nemuslimana, zašto ih onda kažnjava ako ne …