Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je bolje zakopavanje ili kremiranje mrtvih tela? – dr. Zakir Naik

Da li je bolje zakopavanje ili kremiranje mrtvih tela? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kremiranje (spaljivanje) mrtvih tela je bolje od ukopavanja. Zašto muslimani zakopavaju umrle?

Odgovor:

Komponente ljudskog organizma su prisutne u tlu

Osnovni hemijski elementi koji se nalaze u čovekovom telu nalaze se u većoj ili manjoj meri u obliku jedinjenja i supstanci u zemlji. Stoga je i naučno opravdano i logičnije da se mrtvo telo sahrani u zemlju, jer će tako brže da se razloži.

 

Nema zagađivanja

Spaljivanje (kremiranje) mrtvih tela vodi zagađenju atmosfere, čime se ugrožava zdravlje ljudi i životinja. Sahranjivanje mrtvih tela ne dovodi ni do kakvog zagađenja.

 

Okolina postaje plodna zemlja

Da bi se kremiralo mrtvo telo, nekoliko drva mora da bude posečeno, čime dolazi do redukcije zelene površine i ugrožava se ekološka ravnoteža. Međutim, kad se mrtvo telo sahrani, ne samo da dolazi do očuvanja drveća već i tlo u okolini groba postaje plodno.

 

Ekonomski razlozi

Za kremiranje tela je potrebna ogromna količina drva, što je veoma skupo. Samo u Indiji se na milijarde rupija godišnje utroši za kremiranje tela. Sahranjivanje je vrlo jeftino, jedva da košta nekoliko rupija.

 

Sahranjivanje više tela na istom mestu

Drvo ne može ponovo da se iskoristi za spaljivanje drugog tela, jer je već pretvoreno u dim i pepeo. Međutim, ista zemlja može i više puta da se iskoristi za ukopavanje tela, nakon što se prethodno ukopana razlože i pomešaju s tlom.

 

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

Hoće li Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam?

Pitanje: Želim prihvatiti islam, ali me tišti to što sam mnogo griješio, pa vas pitam: …