Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje)

Akida (Verovanje)

27. Vjerovanje u Sudnji dan (2. dio)

Nastavak: Nakon toga, na Kijametskom će danu biti postavljene tačne i ispravne terazije, pa oni čija dobra djela budu teška, bit će spašeni, a oni čija dobra djela budu lahka, bit će upropašteni. Komentar: Rekao je Uzvišeni Allah: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo …

Read More »

26. Vjerovanje u Sudnji dan (1. dio)

U temeljne komponente islamskog vjerovanja ubraja se i vjerovanje u Sudnji dan i u njegove predznake. Za svakog čovjeka koji umre već je nastupio njegov sudnji dan koji nazivamo mali kijamet. Komentar: Smrt je prva stanica ahireta. Onaj ko umre, već je zakoračio u svijet gajba, tj. onostranog, onoga što …

Read More »

25. Posebnosti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i naše dužnosti prema njemu

Uzvišeni je Allah vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, posebno odabrao i učinio ga posljednjim vjerovjesnikom, a njegovu Objavu posljednjom poslanicom. Rekao je Svevišnji Allah: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.” (El-Ahzab, 40) Muhammed, sallallahu alejhi …

Read More »

24. Osobine poslanika i naše dužnosti prema njima

Uzvišeni je Allah sve vjerovjesnike stavio u Svoju zaštitu i sačuvao ih od vanjskih i unutrašnjih neprimjerenosti. Nije bilo moguće da neko od njih počini veliki grijeh ili neko sramotno djelo, a kada je riječ o malim grijesima, ukoliko su ih i učinili, to se dešavalo izuzetno rijetko. Komentar: Nakon …

Read More »

23. Vjerovanje u Allahove poslanike

U ruknove – temeljne komponente islamskog vjerovanja, ubraja se i vjerovanje u Allahove vjerovjesnike i poslanike, te ubjeđenje da su oni najodabranija Allahova stvorenja. Cjelokupna vjera islam utemeljena je na čvrstom uvjerenju da je vjerovjesništvo Allahovih poslanika nepobitna istina. Svaki je pojedinac obavezan vjerovati u sve Allahove poslanike općenito, a …

Read More »

22. Vjerovanje u Allahove knjige

U temeljne komponente imana, tj. imanske šartove, ubraja se i vjerovanje da je Uzvišeni Allah Svojim vjerovjesnicima slao objavu, u vidu ispisanih ploča ili usmenih poruka koje bi im prenio melek, ili direktnim putem, obraćajući im se izravno iza zastora. Sve spomenuto se, bez ikakve sumnje, smatra Allahovim govorom, bez …

Read More »

21. Vjerovanje u džine

U vjerovanje u gajb spada i vjerovanje u postojanje džina i šejtana. Komentar: Uzvišeni je Allah i džine i ljude primarno stvorio kako bi Ga obožavali i bili Mu pokorni. Rekao je Uzvišeni: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju (ibadet čine)” (Ez-Zarijat, 56). Džini, pa čak …

Read More »

20. Vjerovanje u meleke

Vjerovanje u gajb – nevidljivo, vjerovanje je iskrenih monoteista. To je jedan od najvećih duhovnih stepena do kojeg vjernici mogu dospjeti. Vjerovanje u gajb urođeno je u svakom čovjeku, tj. ono je utkano u njegovu fitru. Također, ovo je vjerovanje dio islamske šerijatom propisane doktrine. Vjerovanje u gajb potpuno je …

Read More »