Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje)

Akida (Verovanje)

22. Vjerovanje u Allahove knjige

U temeljne komponente imana, tj. imanske šartove, ubraja se i vjerovanje da je Uzvišeni Allah Svojim vjerovjesnicima slao objavu, u vidu ispisanih ploča ili usmenih poruka koje bi im prenio melek, ili direktnim putem, obraćajući im se izravno iza zastora. Sve spomenuto se, bez ikakve sumnje, smatra Allahovim govorom, bez …

Read More »

21. Vjerovanje u džine

U vjerovanje u gajb spada i vjerovanje u postojanje džina i šejtana. Komentar: Uzvišeni je Allah i džine i ljude primarno stvorio kako bi Ga obožavali i bili Mu pokorni. Rekao je Uzvišeni: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju (ibadet čine)” (Ez-Zarijat, 56). Džini, pa čak …

Read More »

20. Vjerovanje u meleke

Vjerovanje u gajb – nevidljivo, vjerovanje je iskrenih monoteista. To je jedan od najvećih duhovnih stepena do kojeg vjernici mogu dospjeti. Vjerovanje u gajb urođeno je u svakom čovjeku, tj. ono je utkano u njegovu fitru. Također, ovo je vjerovanje dio islamske šerijatom propisane doktrine. Vjerovanje u gajb potpuno je …

Read More »

19. Plodovi i koristi vjerovanja u tevhidul-uluhijje

Obožavanje samo Allaha i posvećivanje svih ibadeta samo Njemu, pojedincu donosi mnogostruke koristi na ovom i na budućem svijetu. Onaj ko na ovom svijetu dosljedno i na ispravan način ispuni obavezu obožavanja samo Allaha, na dunjaluku će živjeti lijepim životom, okusit će slast imana i, pokoravajući se Uzvišenom Allahu, osjetit …

Read More »

Opis Džehennema njegovih kazni i strahota

Opisujući Džehennem El-Gazali, Allah mu se smilovao, kaže: “Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje …

Read More »

18. Tevessul (posredništvo) i Teberruk (traženje bereketa)

Postoji dozvoljen, tj. šerijatski legitiman i utemeljen tevessul – posredništvo, a postoji i zabranjen, tj. šerijatski neutemeljen tevessul. U šerijatski utemeljen tevessul ubrajamo:  (1) tevessul Allahovim lijepim imenima, svojstvima savršenstva i Njegovim djelima; (2) tevessul (svojim) dobrim djelima; (3) tevessul iskrenom i lijepom dovom. Što se tiče šerijatski neutemeljenog i …

Read More »

16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

Kao što su tragovi značenjā Allahovih imena i svojstava vidljivi i prepoznatljivi u stvaranju i uređenju kosmosa, isto tako i vjerovanje u ta imena i svojstva (kod iskrenog pojedinca) luči pozitivne tragove u ibadetu i vjeri. Komentar: Uzvišeni Allah je Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara ono što želi, On …

Read More »

15. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova svojstva savršenstva

Sva Allahova svojstva su svojstva uzvišenosti i savršenstva, vid veličanja i pohvale Uzvišenog Allaha, i ona su tevkifi prirode, tj. precizno su definirana Objavom. Oblast koja tretira Allahova svojstva opširnija je i veća od oblasti koja tretira Allahova imena, dok je oblast informiranja o Allahu daleko opširnija od obje spomenute …

Read More »