Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje)

Akida (Verovanje)

Proživljenje čovječanstva na Sudnjem danu

Znaj da na proživljenje iz kaburova ukazuju Kur’an i Sunnet, razum i zdrava fitra (priroda) na kojoj je čovjek stvoren. Allah nas je u Plemenitoj Knjizi obavijestio o tome, uspostavio dokaz i u mnogim ajetima odgovorio poricateljima. I svi vjerovjesnici su svojim narodima govorili o proživljenju i tražili od poricatelja …

Read More »

Vjera svih vjerovjesnika

Vjera svih vjerovjesnika je jedna vjera, iako su im se Šerijati (vjerozakoni) razlikovali, Uzvišeni kaže: On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: “Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!” …

Read More »

Nepogrešivost vjerovjesnika

Pod pojmom bezgrešnosti se misli na Allahovo čuvanje vjerovjesnika od grijeha i nepokornosti. Govoreći o razilaženju po ovom pitanju, Šejhul-islam Ibn Tejmijje, pojašnjava preovladavajuće mišljenje pa kaže: „Vjerovjesnici su, neka su na njih Allahovi blagoslovi, nepogrešivi kad je u pitanju njihova obavijest o Allahu i njihovo dostavljanje poslanice, i to …

Read More »

Način uzimanja duše i šta dušu čeka nakon smrti

O načinu uzimanja duše, i o onome šta je čeka nakon smrti je došlo pojašnjenje u dugom hadisu Beraa ibn Aziba, koji kaže: „Prisustvovali smo dženazi na Beki’i, kada nam je došao Vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alehi ve sellem, pa je sjeo i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni …

Read More »

Psovanje vremena

Od stvari koje su se ustalile kod mnogih ljudi, a koje umanjuju tevhid i narušavaju vjerovanje je i psovanje vremena, vjetra i slično, čime ljudi grde stvorenja za nešto čime ona ne upravljaju, pa njihovo grđenje u stvari biva upućeno Uzvišenom Allahu, jer je On Stvoritelj Koji svime Upravlja. Allah …

Read More »

NAJVEĆI UŽITAK NA AHIRETU

Apsolutno najbolji, najveličanstveniji i najuzvišeniji užitak na Ahiretu je gledanje u lice Uzvišenog Gospodara i slušanje Njegovog obraćanja. Suhejjb prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Kada dženetlije uđu u Džennet, neko će pozvati: „O dženetlije, Allah vam želi ispuniti obećanje koje vam je dao.“ Upitat će: …

Read More »

Život u kaburu (grobu)

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo propinjati,skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili …

Read More »

Izvorno hrišćanstvo je islam

Svi Allahovu poslanici podučavali su islamu; pa i Isus. Islam je vera svih poslanika, uključujući i Isusa. Činjenica je da: – Islam nije nova vera, – Uloga Poslanika Muhameda bila je jednostavno ispravljanje onoga što je nakon Isusa iskorumpirano, i završetak izvorne poruke, ispunjenje izvorne vere, i predstavljanje čovečanstvu poslednje, …

Read More »