Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje)

Akida (Verovanje)

Temelji naše spoznaje Uzvišenog Allaha

”Od onoga što On zna – drugi svojim znanjem obuhvataju samo koliko On želi.” (Kur’an, 2:255)  Prvo: Uzvišenog Allaha spoznali smo Njegovim znakovima u stvorenjima. Ova spoznaja temelji se na tri razumska pravila koja je razum spoznao iz čvrste veze između dela i njegova počinioca. a) Nema dela bez počinioca …

Read More »

Način uzimanja duše i šta dušu čeka nakon smrti

O načinu uzimanja duše, i o onome šta je čeka nakon smrti je došlo pojašnjenje u dugom hadisu Beraa ibn Aziba, koji kaže: „Prisustvovali smo dženazi na Beki’i, kada nam je došao Vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alehi ve sellem, pa je sjeo i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni …

Read More »

Proživljenje čovječanstva na Sudnjem danu

Znaj da na proživljenje iz kaburova ukazuju Kur’an i Sunnet, razum i zdrava fitra (priroda) na kojoj je čovjek stvoren. Allah nas je u Plemenitoj Knjizi obavijestio o tome, uspostavio dokaz i u mnogim ajetima odgovorio poricateljima. I svi vjerovjesnici su svojim narodima govorili o proživljenju i tražili od poricatelja …

Read More »

Razlozi zbog koji se dova ne prima?

U Kur’anu i sunnetu ukazuje se na to da postoje neke stvari koje mogu spriječiti uslišavanje dove, koje predstavljaju prepreku između dove i njenog primanja. Te stvari trebao bi da zna svaki čovjek i da ih se čuva. Ovdje ćemo navesti nekoliko stvari. Širk – pripisivanje Allahu druga i neiskrenost …

Read More »

Mehdi – Vođa muslimana koji se očekuje

             Na kraju vrijemena će se pojaviti čovjek poreklom iz porodice Poslanikoveﷺ sa kojim će Allah, slavljen neka je On, potpomoći svoju vjeru.Vladaće sedam godina. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. Narod će živjeti u blagostanju u kakvom nikad ranije nije živeo. Plodovi zemlje će …

Read More »

Redosljed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana

            Nisam našao jasan tekst koji bi precizirao redosljed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Oni se spominju u hadisima zajedno bez redosljeda. Njihovo spominjanje po redu ne obavjezuje i njihovo događanje po spomenutom redosljedu.             Vezani su veznikom vav (و) a on u arapskom jeziku ne obavjezuje redosljed.Tekstovi u redosljedu …

Read More »

Ovo je Muhammed, s.a.v.s., Allahov poslanik

Uzvišeni Allah poslao nam je za poslanika najbolje stvorenje, najboljeg roba, onoga kojeg su i nevjernici nazivali Istinoljubivim i Povjerljivim, koji je poznat po svome uzoritom moralu, predvodnika vjerovjesnika i poslanika, poslao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Naš Gospodar poslao ga je kao milost svim svjetovima, kao upućivača bogobojaznim …

Read More »

Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi (Predznak Sudnjeg dana)

            Učenjaci Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral, besramnost, kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi.”[1]             Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: …

Read More »

Opis stanovnika Džehennema (Pakla)

 Od Nu’mana b. Bešira, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik ﷺ rekao: „Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije glavnje žeravice od kojih će mu ključati mozak kao što na suhom granju ključa kotao.“ (Hadis bilježi Buharija, Muslim) Šta mislite šta će …

Read More »

Nagrada i uživanje žena u Džennetu

Pitanje: Ako je Allah počastio muškarce u džennetu sa hurijama krupinih očiju kao nagradu, šta ćemo onda žena dobiti kao nagradu ako uđe u džennet u sljedećim slučajevima: 1. Ako je udana na ovom svijetu pa uđu ona i njen muž u džennet. 2. Ako je udana na ovom svijetu …

Read More »