Home / Tekst / Na vagi istine

Na vagi istine

Razumijevanje demokratije u islamu

Pitanje: Čuo sam da je pojam demokratija potiče iz islama. Da li je to ispravno i kakav je propis promocije demokratije? Odgovor: Hvala Allahu. Prvo: Demokratija nije riječ arapskog porijekla, nego potiče iz grčkog jezika. Sastoji se iz dvije riječi: Demos-narod i Kratia-vlast. Na osnovu ovog, zaključuje se da demokratija …

Read More »

3 razloga koja upućuju na postojanje Boga

Postoje mnogi racionalni razlozi za vjerovanje u Boga. Ovaj članak će ukratko objasniti tri jednostavna razloga za postojanje Boga. Red u Univerzumu Kad razmišljamo o prirodi našeg sveta, vidimo red svuda oko nas, od ciklusa vode pa do kretanje Zemlje oko Sunca. Komentarišuci o redu koji postoji  u univerzumu, fizičar …

Read More »

Jevrejsko verovanje

Jevrejstvo je vera u koju veruju jevreji, i smatraju se narodom poslanika Mojsija. Osnove jevrejstva: Doktrina jevrejstva pre nego što je iskrivljena bila je izgrađena na monoteizmu i ispravnom verovanju i objavljena je od Boga (Allaha) poslaniku Mojsiju, mir nad njim. Međutim, oni su je iskrivili i izmislili i zamenili …

Read More »

Činjenice o masoneriji i cionizmu

Masonerija je tajna jevrejska organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael. Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgrade Solomonov …

Read More »

Strah od džina i đavola

Ljudski strah se deli na tri vrste: Prvi je prirodni strah, kao što je strah od neprijatelja ili zveri itd. Ova vrsta straha nije pokuđena. Ova vrsta straha prisutna je kod svih ljudi. Pa čak i kod Allahovih (Božijih) Poslanika. Kaže Uzvišeni Allah (Bog) o Mojsiju, mir nad njim. “I …

Read More »

Reinkarnacija duše – stav Islama o tome

Značenje reinkarnacije duše: To je uverenje da duše prelaze iz tela posle smrti u druga tela da bi se u njima nastanila. Ako čovek bude loš, njegova duša prelazi u telo neke životinje i to je kazna za njega, a ako je bio dobar, njegova duša prelazi u drugog čoveka …

Read More »

Ko su Šije? Studija o šiizmu i sektama unutar šiizma.

Šiizam u jeziku označava pomaganje i štićenje što znači da su šije sledbenici i pomoćnici. Ovo je ime preovladavalo za one koji su štitili Aliju i njegovu porodicu u prvo vreme, da bi kasnije postalo znakom (imenom) za rafidije i zejdije. Faze šiizma 1) Prvi period: Ljubav prema Aliji i …

Read More »

Ko su sekta Ahmedije (El-Kadijanije) ?

Ovo je nevernička sekta koja je uzela Islam kao štit za svoje pokvarene ideje i pokvarena ubeđena od kojih su najopasnija: 1) tvrdnja da je njihov vođa poslanik. 2) izokretanje kur’anskih ajeta. 3) negiranje borbe na Božijem putu. 4) proglašavanje muslimana nevernicima. 5) pomažu nemuslimane protiv muslimana. Razlog zbog kojeg …

Read More »

Istina o sekularizmu / ateizmu

Sekularizam je engleska reč i znači neverstvo. On je poziv u život bez vere i razdvajanje vere od države. Povodi nastanka sekularizma Crkveno nasilje. Nasilje je u osnovi bolest, počne opakim sredstvom, a završi bolešću, nema mu leka osim smrti. Ne čudi nas kad nasilje dođe od strane vladara ili …

Read More »