Home / Tekst

Tekst

22. Vjerovanje u Allahove knjige

U temeljne komponente imana, tj. imanske šartove, ubraja se i vjerovanje da je Uzvišeni Allah Svojim vjerovjesnicima slao objavu, u vidu ispisanih ploča ili usmenih poruka koje bi im prenio melek, ili direktnim putem, obraćajući im se izravno iza zastora. Sve spomenuto se, bez ikakve sumnje, smatra Allahovim govorom, bez …

Read More »

Kad ljubav prema stvorenjima nadvlada ljubav prema Stvoritelju

Kada je upoznala Suhejba, odmah je znala da je on čovjek njenih snova. Susret s njim doživjela je poput svitanja novog dana. Njegova toplina otopila je hladnoću koja je ispunjavala njeno srce. Ali, uskoro je taj osjećaj prerastao u nešto više. I prije nego što je uspjela da shvati šta …

Read More »

Propast Lutovog naroda

Uzvišeni kaže: “l prevrnuta naselja On je prevrnuo i snašlo ih je ono što ih je snašlo, pa u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš.” (En-Nedžm, 53-55). Lutov narod je nastanio grad Sodomu i okolna sela, u zemlji na putu prema Šamu, na mjestu današnjeg Mrtvog mora. Bili su …

Read More »

Prvi silnik na Zemlji – Nimrud ibn Kenan

Uzvišeni je rekao: “I nevjernik se zbuni, a Allah silnicima neće ukazati na pravi put.” (El-Bekare, 257). Navodi Abdurrezak, Ibn Džerir, Ibn Ebi Ratim, Ibn Munzir i Ebuš-Šejh od Zejda ibn Eslema: “Prvi silnik na Zemlji bio je Nimrud.” [1] Kaže Mudžahid i drugi: “Bio je jedan od velikih vladara …

Read More »

Mišljenje o drugima

U vremenu kada se mnogi brzo mijenjaju i kada su iskušenja svakodnevna i mnogobrojna, nije slučajno da se o drugima gradi ishitreno i neutemeljeno mišljenje. Tom prilikom čovjek može pogriješiti i donijeti pogrešan sud o nekome ili nečemu ili čak to prenijeti drugima i pogrešno se postaviti prema nekome. Sumnjičenje …

Read More »

Zašto islam zabranjuje konzumiranje alkohola? – dr. Zakir Naik

Alkohol je oduvek bio izvor zla u svakom društvu. Alkohol i dalje odnosi bezbrojne ljudske žrtve, donosi siromaštvo i nevolje milionima ljudi širom sveta. Alkohol je ključni problem sa kojim se mnoga društva suočavaju. Statistički podaci o porastu stope kriminala, sve veći broj mentalnih bolesti i milioni razbijenih porodica širom …

Read More »

Verovanje hinduista i budista

 Južna i jugo-istočna Azija, posebno Indija su poznate po mnogobrojnosti religija, tako da se smatra da postoji i nekoliko desetina hiljada religija i svaka od njih je idolopoklonička religija i utemeljena je na politeizmu – mnogoboštvu. Hinduizam Danas ćemo se upoznati sa jednom od tamošnjih najpoznatijih religija koja je posebno …

Read More »

Nema sreće u tuđoj nesreći

Pročitao sam nedavno priču koja me je jako impresionirala. Priča kaže: ”Antropolog je organizirao takmičenje među djecom jednog primitivnog plemena do kojeg još nije došla ‘civilizacija’! Stavio je korpu punu ukusnog voća i čokolade na panj stabla, a zatim je rekao djeci: ‘Sada trčite i ko prvi dođe do korpe, …

Read More »

Rijeka strpljivosti i njene pritoke

Vrlo slikovit primjer za blagost, savladavanje srdžbe i oprost nalazimo u poznatom kazivanju o jednom robu koji je često griješio prema svome vlasniku, pa ga je on zbog toga htio kazniti bičevanjem. Našavši se u toj naizgled bezizlaznoj situaciji i želeći izbjeći kaznu, rob, u trenutku kada je vlasnik podigao …

Read More »