Home / pozivistine

pozivistine

Da li Isus u Kur’anu ima božansku prirodu?

Odgovori na zablude hrišćanskih misionara Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Reč od Allaha i Ruhullah – Allahov duh. Ovim rečima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu. Isus je reč koju je Bog dao, a ne reč u koju se Bog pretvorio Časni Kur’an kaže u suri …

Read More »

Sedžda

O Esmi sam čula puno toga dobrog, maša-Allah. Jednom mi je rođaka iz Sarajeva navela kako se dopisuje i kako šalje literaturu jednoj sestri iz Srbije, koja je primila islam. Zar da je ne poznajem? Bilo mi je žao što je nisam prva upoznala, kad smo već tako blizu. Taj …

Read More »

Da li muslimani obožavaju Kabu? – dr. Zakir Naik

 Zabluda: Ako je islam tako strogo protiv idolopoklonstva, zašto onda muslimani obožavaju Kabu i padaju ničice pred njom u toku molitve(namaza)? Odgovor: Kaba je samo kibla, tj. smer u kome se muslimani okreću tokom svojih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako …

Read More »

Voda

Do pre dve godine nisam imala priliku da upoznam islam. To je bilo zato što u svetu hrišćanstva, bar tamo gde sam ja živela, vera nije prioritetna stvar. Nisu me ni interesovale ostale religije. Bila sam na prvoj godini fakulteta u Istočnom Sarajevu. Tamo sam živela privatno s cimerkama, a …

Read More »

Sestre u islamu

Moja draga sestra s kojom sam toliko toga prešla. Volim je u ime Allaha. Da su mi pre nekoliko godina pričali da ću ovu nedelju popodne dočekati na ovom mestu i s ovim ljudima, nasmejala bih se. Danas sam tu. Imamo skup sestara u prostorijama pored Bajrakli džamije. Divni su …

Read More »

Zašto je u islamu dozvoljena poligamija? – dr. Zakir Naik

Zašto je muslimanu dozvoljeno da ima više od jedne žene? DEFINICIJA POLIGAMIJE Poligamija je brak u kome jedan čovek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo …

Read More »

19. Plodovi i koristi vjerovanja u tevhidul-uluhijje

Obožavanje samo Allaha i posvećivanje svih ibadeta samo Njemu, pojedincu donosi mnogostruke koristi na ovom i na budućem svijetu. Onaj ko na ovom svijetu dosljedno i na ispravan način ispuni obavezu obožavanja samo Allaha, na dunjaluku će živjeti lijepim životom, okusit će slast imana i, pokoravajući se Uzvišenom Allahu, osjetit …

Read More »

Zašto je u islamu zabranjeno svinjsko meso? – dr. Zakir Naik

KUR’AN ZABRANJUJE SVINJETINU Kur’an spominje zabranu konzumiranje svinjetine na četiri mesta: u poglavlju Krava, 173. odlomak; u poglavlju Trpeza, 3. odlomak; u poglavlju Stoka, 145. odlomak i u poglavlju Pčele, 115. odlomak. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ona životinja koja je zaklana u nečije drugo …

Read More »