Home / pozivistine

pozivistine

Tevhidur-rububijje – Allahova jednoća u gospodarstvu

Islamski učenjaci dijele tevhid na tri vrste: Tevhīdur-rubūbijje (Allahova jednoća u gospodarstvu) – vjerovanje da je Allah jedini istinski Gospodar. Tevhīdul-ulūhijje (Allahova jednoća u božanstvenosti) – vjerovanje da je Allah jedini istinski bog i da se samo Njemu ibadet čini. Tevhidul-esmai ve sifat (Allahova jednoća u Njegovim imenima i svojstvima) …

Read More »

Lađa mudrosti (pdf)

Srce ne može dostići sreću i zadovoljstvo sve dok ne bude zdravo i čisto. Prefinjenost srca i čistotu duše čovjek treba tražiti i nastojati zadobiti onako kako su Uzvišeni Allah u Kur’anu i Njegov Poslanik ﷺ u vjerodostojnom sunnetu, objasnili. Uzvišeni kaže: Samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen …

Read More »

Korisna predavanja iz islamskog vjerovanja (pdf)

Allah Uzvišeni nas je stvorio da Njemu robujemo – ibadet činimo, i naredio nam da Mu tevhid (jednoću) ispovijedamo i budemo Mu pokorni. Čovjek će postići sreću i uspjeh i na ovom i na onom svijetu ako mu Allah Uzvišeni primi djela. Međutim, osnova od koje zavisi ispravnost djela i …

Read More »

Poziv Istine (pdf)

Koliko god se ljudi trudili da ostvare sreću, i koliko god uspjeha ostvarili, uvijek osjećaju da im još “nešto” nedostaje. E to “nešto” je upravo vjera. Ispravna vjera je jedini put za ostvarenje istinske sreće i uspjeha. Iz tog razloga sam želio sastaviti knjigu koja će podstaknuti čovjeka da razmisli …

Read More »

Važnost tevhida i njegovi plodovi

Nema sumnje da tevhid ima najveću važnost u životu jednog muslimana, jer samo ko ga ostvari ući će u Džennet, a ta važnost, između ostalog, ogleda se i u sljedećim aspektima: Znanje o tevhidu je najčasnija nauka, kao i podučavanje njemu, shodno dokazima iz Kur’ana i Sunneta. Najčasnija je nauka …

Read More »

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju

Pravac prvih generacija u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke: Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur’ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja. Ashabi su bili ubijeđeni da je islam potpuna i savršena vjera i da je u njoj …

Read More »

Izvori islamskog vjerovanja (akide)

Muslimani prvih generacija (selef) vjerovanje su crpili isključivo i samo iz Objave, tj. iz Kur’ana i Sunneta, i u tome ih u potpunosti slijede pripadnici sunneta i zajednice (ehlu-sunnet vel-džemat), za razliku od ostalih skupina u islamu ili sekti, koje slijede i povode se za svojim prohtjevima i strastima, slijede …

Read More »

Tabor pokornih i tabor grešnika

Allah Uzvišeni kroz Objavu Svojim stvorenjima naređuje i zabranjuje, a kroz kader, odredbu, On im daje i uskraćuje, pa su se Njegova stvorenja spram toga podijelila u dva tabora: – tabor koji naređeno ostavlja, a zabranjeno uzima, koji na darovima ne zahvaljuje, a zbog uskraćenog srdi se i prigovara. To …

Read More »

25. Vrijednost zikra – spominjanja Allaha

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 25 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anh, da su neki ljudi od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba rekli “O Allahov poslaniče, odoše imućni s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška …

Read More »