Home / pozivistine

pozivistine

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju

Pravac prvih generacija u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke: Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur’ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja. Prva i osnovna stvar koja je krasila ashabe je poštovanje, uvažavanje i prihvatanje dokaza iz Kur’ana …

Read More »

Tvrdoglavi ateista koji je prezirao vernike

Jednom sam poznavao ateistu koji je tvrdio da nikada nije verovao da Bog postoji. Kako on misli, vernici su navodno bile osobe sa slabim karakterom koje su osećale potrebu da nađu crkvu zbog njihove nemoći i lenjosti, zbog toga su išli u crkvu. Osećao bi se iritiranim, kada se raspravlja …

Read More »

Izvori islamskog vjerovanja (akide)

Muslimani prvih generacija vjerovanje su crpili isključivo i samo iz Objave, tj. iz Kur’ana i Sunneta, i u tome ih u potpunosti slijede pripadnici sunneta i zajednice (ehli-sunnet vel-džema’ah). Uzvišeni Allah kaže: „Doista ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu.“ (El-Isra, 9.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ostavljam vam dvije …

Read More »

Jedini ispravni put u razumijevanju vjere

Ako pogledamo stanje muslimana u svijetu, pa i kod nas, vidjećemo da se nalaze na jednoj velikoj raskrsnici sa mnogo puteva,  i da većina  njih ne zna gdje da se okrene i kojim putem da krene, jer na svakom od tih puteva stoji neko i poziva muslimane, govoreći im da …

Read More »

29. Značenje pojma kufr – nevjerstvo i njegove vrste

Musliman postaje nevjernikom onda kada učini nešto od onoga što u potpunosti poništava iman – vjerovanje. Te radnje ponekad se zovu grijesi, nekad djela koja vode u nevjerstvo, a tu ubrajamo određene vrste riječi, djela i ubjeđenja za koja je Zakonodavac jasno potvrdio da u potpunosti poništavaju iman, a njihovog …

Read More »

28. Vjerovanje u Allahov kader – određenje i sudbinu

U temeljne komponente imana ubraja se i vjerovanje u kader – Allahovo određenje i sudbinu. Sve što se dešava, bilo dobro ili zlo, nama drago i slatko ili gorko i mrsko, dešava se voljom Allaha, Onoga koji je sve stvorio i Svojom odredbom konačno i kako treba uredio, a i …

Read More »